“SAR DIČHOLA ROMAŇI KULTURA DUREDER – Budoucnost romské kultury“

13. února 2018 proběhla událost nazvaná „SAR DIČHOLA ROMAŇI KULTURA DUREDER- Budoucnost romské kultury“, kterou pořádal Evropský romský institut pro umění a kulturu ve spolupráci s nevládní neziskovou organizací Slovo 21.

Událost zahrnovala mezinárodní konferenci konající se v Galerii Českých center a večerní kulturní program, který se odehrával v Divadle v Korunní.

Mezinárodní konference nazvaná „Podpora rozvoje romské kultury: současné výzvy a budoucí příležitosti“ proběhla v Galerii Českých center.  Galerii považujeme za vhodný prostor nejen pro pořádání konferencí, ale také pro uskutečnění výstav – nabízí prostor nejen renomovaným umělcům, ale i těm začínajícím, a proto jsme využili této příležitosti a představili zde dvě výstavy: Backstage Diaries od Rishaba Kaula a One Minute After od Sdjana Stanojeviće,které účastníci během konference mohli shlédnout.

Mezinárodní konference nazvaná „Podpora rozvoje romské kultury: současné výzvy a budoucí příležitosti“ byla zaměřena na prezentaci romské kultury jak v České republice, tak i v zahraničí. Diskutovali jsme o výzvách a překážkách spojených s financováním romských kulturních projektů a budoucím rozvoji romského kulturního dědictví. Slavnostního zahájení konference se zhostili Dr. Anna Mirga- Kruszelnicka – zástupkyně ředitelky ERIACU, Jelena Silajdžíć – výkonná ředitelka Slova 21, Christoph Israng – velvyslanec Spolkové republiky Německo a Siri Ellen Sletnerová – velvyslankyně Norského království. Zúčastnilo se mnoho významných hostů, mezi nimiž byl ministr kultury v demisi PhDr. Ilja Šmíd, radní hlavního města Prahy Jan Wolf, nebo vedoucí Oddělení Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny Martin Martínek. Všichni vládní zástupci zdůraznili svou trvalou podporu romské kulturní a umělecké iniciativy v České republice.

Vedle vládních zástupců vystoupily také neziskové organizace, které představily v rámci prvního panelu významné romské kulturní projekty a události v České republice. Jana Horváthová prezentovalačinnost Muzea romské kultury, David Tišer popsal aktivity nevládní organizace ARA ART. Zdeněk Ryšavý hovořil o nevládní organizaci Romea a časopisu Romano Vodi, Ivona Pařčiová představila nahrávací studioAmaro Records, které zaštiťuje IQ Roma servis a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. Závěrem tohoto panelu byl prezentován festival Khamoro – největší romský festival na světě – o kterém hovořila Pavlína Matiová.

Další panel byl zaměřen na prezentaci romské kultury v zahraničí. V jeho rámci Magaléna Rothová pojednávala o prestižním ocenění Roma Spirit – jehož je ředitelkou – a které je každoročně udělováno Romům žijícím na Slovensku.  Amet Jasar, místopředseda poradního výboru Sintů a Romů z Ministerstva zdravotnictví, sociálních věcí a sportu v Nizozemsku, popsal systém financování romských kulturních projektů ve své zemi a hovořil o tom, jakým způsobem mohou Romové žádat o granty. Karolina Mirga Danek představila práci Mezinárodní romské mládežnické sítě TernYpe. Posledním hostem byl Marian Olivian Mircea, koordinátor v Mesteshukar ButiQ, což je sociální podnik, který pracuje na přehodnocování tradičního romského řemesla, se sídlem v Bukurešti.

Po konferenci následoval večerní kulturní program pro veřejnost, který se konal od 19:00 v Divadle v Korunní. Divadlo je součástí Mezinárodní konzervatoře Praha, odkud vycházejí významní romští umělci z celé České republiky a jejíž majitelem je známý romský politik a aktivista Emil Ščuka. Během večera mohli návštěvníci poznat romskou kulturu napříč jejími formami –Večer zahájila básnířka a prozaička Renáta Berkyová, diváci si mohli poslechnout Petra Balogha – mladého houslistu z Mezinárodní konzervatoře, nebo Milan Kroka Live Band, jejíž frontman je jedním z nejžádanějších hudebníků české scény. Vystoupil také Jan Bendig, účastník soutěže Česko Slovenská SuperStar, který v posledních letech spolupracuje s mnoha umělci a těší se velkému úspěchu jak v České republice, tak v zahraničí. Dalšími vystupujícími byly Pavlína Matiová a Marta Balážová – mladé zpěvačky a herečky z divadelní skupiny ARA ART. Během večera se diváci také mohli zapojit do interaktivního představení alternativní skupiny romských umělců z České republiky „Romane Kale Panthera“. Celý program byl zakončen recepcí.