Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Výstava „Neviditelná síla“

„Neviditelná síla“? V našem případě je to síla, kterou má každá žena uvnitř sama sebe. Je to energie, kterou předává svým blízkým. Práce, kterou zastává každý den v zaměstnání či v domácnosti. Síla, která, aniž bychom si toho všimly, otáčí ozubená kola buducnosti každé z nás a zároveň může ovlivňovat běh událostí ve společnosti.

Neviditelnou silou disponuje každá žena, bez ohledu na věk, národnost nebo sociální statut.

Členky romské ženské skupiny Manushe svou „Neviditelnou sílu“ přenesly do dvanácti fotografií, na kterých některé z nich samy pózovaly. Jednoduchým způsobem se snažily vyjádřit své přednosti, ale i nedokonalosti, a zároveň doufají, že se v jednotlivých obrazech zhlédne jakákoliv další žena. Pro členky skupiny Manushe má však tato výstava ještě jeden význam. Uvědomění si, že svou neviditelnou silou mohou ovlivnit a měnit koloběh svých komunit.

Než série fotografií „Neviditelná síla“ vůbec vznikla, předcházela jí pouhá idea členek Manushe, vytvořit dílo, kterým by nenásilnou formou daly najevo, že romské ženy jsou součástí této společnosti. Řeší stejné problémy a těší se z podobných věcí jako ženy z majority. Chtěly ukázat, že jsou romské ženy v mnoha ohledech emancipované, zajímají se o aktuální dění a chtějí přispět svou „troškou do mlýna“. Romských ženám chtěly naopak dodat důvěru a pocit, že své cíle mohou dále posouvat. Svou vizi v první polovině roku 2017 převedly do dvanácti krátkých příběhů s krátkými texty, které pak upravil a nafotil fotograf Tomáš Vrana.

 

Kde můžete výstavu "Neviditelná síla" vidět

16. 9. 2018 proběhla na nádvoří hotelu Bremen v Jirkově vernisáž výstavy s názvem ,,Neviditelná síla“. Fotografie členek romské ženské skupiny Manushe jsou v současné době vystaveny v Jirkovské galerii (Kostelní 47, Jirkov), kde se výstava těší velkému zájmu veřejnosti. Výstava potrvá do 11. 10. 2018.

Fotografie dále poputují do Norského Osla, kde proběhne další vernisáž a to 23. 10. 2018 v rámci Roma Cultural Week.

Tato výstava se bude prezentovat ještě v dalších městech Česka a to např. v Liberci, ve Stříbře, nebo v Písku. O přesných termínech Vás budeme včas informovat.

 

Manushe

"Edukace, sebevědomí, emancipace" je motto ženské romské skupiny Manushe, která sdružuje více než 200 romských žen i mužů bez rozdílu věku nebo vzdělání z celé České republiky. Skupina Manushe je členskou organizací České ženské lobby a Evropské ženské lobby.

Neformální skupina funguje od roku 2000 pod hlavičkou občanského sdružení Slovo 21. Členky a členové této ženské skupiny dali vzniknout hned několika zajímavým projektů (politický výcvik pro romské ženy, dokumentární film o Romkách v politice "ŽENYvPOLI" nebo velmi úspěšný videoklip mladých raperů "Nebuď dilino!", který nabádá romské rodiče, aby své děti nedávali do praktických škol. Název Manushe je ženským ekvivalentem romského slova “manuš”- člověk.

Cílem romské ženské skupiny Manushe je zvyšování sebevědomí romských žen a dívek, podpora vzdělání a emancipace a aktivní zapojování romských žen a dívek do dění ve společnosti.

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.