Výstava „Neviditelná síla“

„Neviditelná síla“? V našem případě je to síla, kterou má každá žena uvnitř sama sebe. Je to energie, kterou předává svým blízkým. Práce, kterou zastává každý den v zaměstnání či v domácnosti. Síla, která, aniž bychom si toho všimly, otáčí ozubená kola buducnosti každé z nás a zároveň může ovlivňovat běh událostí ve společnosti.

Neviditelnou silou disponuje každá žena, bez ohledu na věk, národnost nebo sociální statut.

Členky romské ženské skupiny Manushe svou „Neviditelnou sílu“ přenesly do dvanácti fotografií, na kterých některé z nich samy pózovaly. Jednoduchým způsobem se snažily vyjádřit své přednosti, ale i nedokonalosti, a zároveň doufají, že se v jednotlivých obrazech zhlédne jakákoliv další žena. Pro členky skupiny Manushe má však tato výstava ještě jeden význam. Uvědomění si, že svou neviditelnou silou mohou ovlivnit a měnit koloběh svých komunit.

Než série fotografií „Neviditelná síla“ vůbec vznikla, předcházela jí pouhá idea členek Manushe, vytvořit dílo, kterým by nenásilnou formou daly najevo, že romské ženy jsou součástí této společnosti. Řeší stejné problémy a těší se z podobných věcí jako ženy z majority. Chtěly ukázat, že jsou romské ženy v mnoha ohledech emancipované, zajímají se o aktuální dění a chtějí přispět svou „troškou do mlýna“. Romských ženám chtěly naopak dodat důvěru a pocit, že své cíle mohou dále posouvat. Svou vizi v první polovině roku 2017 převedly do dvanácti krátkých příběhů s krátkými texty, které pak upravil a nafotil fotograf Tomáš Vrana.

 

Kde můžete výstavu "Neviditelná síla" vidět

16. 9. 2018 proběhla na nádvoří hotelu Bremen v Jirkově vernisáž výstavy s názvem ,,Neviditelná síla“. Fotografie členek romské ženské skupiny Manushe jsou v současné době vystaveny v Jirkovské galerii (Kostelní 47, Jirkov), kde se výstava těší velkému zájmu veřejnosti. Výstava potrvá do 11. 10. 2018.

Fotografie dále poputují do Norského Osla, kde proběhne další vernisáž a to 23. 10. 2018 v rámci Roma Cultural Week.

Tato výstava se bude prezentovat ještě v dalších městech Česka a to např. v Liberci, ve Stříbře, nebo v Písku. O přesných termínech Vás budeme včas informovat.

 

Manushe

"Edukace, sebevědomí, emancipace" je motto ženské romské skupiny Manushe, která sdružuje více než 200 romských žen i mužů bez rozdílu věku nebo vzdělání z celé České republiky. Skupina Manushe je členskou organizací České ženské lobby a Evropské ženské lobby.

Neformální skupina funguje od roku 2000 pod hlavičkou občanského sdružení Slovo 21. Členky a členové této ženské skupiny dali vzniknout hned několika zajímavým projektů (politický výcvik pro romské ženy, dokumentární film o Romkách v politice "ŽENYvPOLI" nebo velmi úspěšný videoklip mladých raperů "Nebuď dilino!", který nabádá romské rodiče, aby své děti nedávali do praktických škol. Název Manushe je ženským ekvivalentem romského slova “manuš”- člověk.

Cílem romské ženské skupiny Manushe je zvyšování sebevědomí romských žen a dívek, podpora vzdělání a emancipace a aktivní zapojování romských žen a dívek do dění ve společnosti.