Rodina Odvedle - úspěšné završení letošního ročníku

V neděli 25. listopadu od 13 hodin proběhlo 32 setkání českých rodin s rodinami cizinců u netradičního oběda. Na území celé České republiky se sešlo 64 rodin, které ve stejný čas usedly ke stolům s lidmi s odlišnou kulturou, jazyky a zvyky s cílem zlepšení vztahů mezi majoritní společností a cizinci. Letošní 15. ročník projektu Rodina Odvedle přinesl také 4 společná setkání v Praze, Brně, Liberci a Ústí nad Labem, kterých se celkem účastnilo 376 osob.  

Projekt Rodina Odvedle se realizuje od roku 2004 a od té doby se sešlo 1614 českých rodin a rodin cizinců se záměrem seznámit se s novými lidmi, navázat nová přátelství a dozvědět se něco o odlišné kultuře a tradicích. Mimo zlepšení vztahů mezi majoritou a cizinci má projekt za cíl budování multikulturní společnosti a vzájemné pochopení odlišných kultur. 

Do projektu se zapojily tyto národnosti: čínská, ruská, ukrajinská, kazašská, americká, ghanská, indická, turecká, vietnamská, běloruská, egyptská, tanzanská, arménská. Rodiny, které se do projektu přihlásí, dopředu neví, s kým se sejdou. Přihlášené rodiny jsou párovány na základě věku, koníčků, zájmů, jazyka a pochopitelně města bydliště, a to jednoduše proto, aby členové obou rodin měli dost společných témat k rozhovoru. Vzniká tak větší pravděpodobnost, že by navázaný vztah mohl úspěšně pokračovat i v budoucnu. Role hostitele se vždy ujala jedna z dvojic rodin, která u sebe doma připravila oběd a pohostila druhou rodinu, kterou před tím neznala. Do projektu se zapojily rodiny cizinců ze třetích zemí, kteří tak měli příležitost poznat rodiny z majoritní společnosti a navázat nová přátelství. Účastníci nevšedních obědů měli možnost ochutnat tradiční speciality a popovídat si o kultuře, tradicích a životě.

Myšlenkou celého projektu je usnadnit Čechům a cizincům navázání vztahů skrze osobní kontakt, což rodinné prostředí obědů přesně splňuje. Za optimální výstup považujeme takové propojení rodin, kde vztahy vytrvají i po skončení projektu.

C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\fotky k zveřejnění\Kateřina Kořínková + Avgust Yeboah.JPGC:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\fotky k zveřejnění\Veronika Daďová + Thi Minh Xuan Nguyen.jpeg

Společné obědy se konají jednou ročně a to vždy poslední listopadovou neděli, do projektu se mohou hlásit české rodiny a rodiny cizinců legálně žijících na území ČR. Pojem rodina zahrnuje i dvojici, která se za rodinu považuje (nemusí být manželé). Projekt je určen pro cizince ze třetích zemí (mimo EU), nemohou se zapojit žadatelé o udělení mezinárodní ochrany ani ti, kteří mají status uprchlíka nebo ti, kteří pobývají na území ČR nelegálně. Projektu se nemohou účastnit smíšená manželství.

Tato aktivita projektu se rozšířila i do zahraničí a od roku 2012 tak proběhla setkání i v Portugalsku, Španělsku, Itálii, na Maltě, Slovensku, v Maďarsku, Belgii a Kapverdských ostrovech. To dokazuje, že naše myšlenka putuje i napříč hranicemi jako efektivní a nevšední nástroj k integraci cizinců.

V roce 2016 byl projekt označen Evropským hospodářským a sociálním výborem za jeden ze tří nejlepších modelů integrace cizinců do společnosti. Dále také projekt získal prestižní rakouské ocenění SozialMarie za sociální inovaci v roce 2011.

 

 


Chcete také zažít tak trochu jiný nedělní oběd? Stačí jen vyplnit online přihlášku!

ONLINE PŘIHLÁŠKA

V rámci jubilejního 15. ročníku projektu se letos konají společná setkání rodin, které se do projektu zapojily v minulých letech. Myšlenka vznikla na základě přání účastníků s cílem seznámit se a diskutovat nejen o osobních zkušenostech a dojmech, ale také o možnostech aktivně se podílet na dalších aktivitách v oblasti integrace cizinců. Součástí těchto setkání bude i zábavní a kulturní program s pohoštěním a přípitkem k jubilejnímu 15. výročí projektu.

Tato aktivita má za cíl dozvědět se, co můžeme dělat jinak, nově a efektivněji v oblasti integrace a jak zlepšit vzájemné soužití. Setkání se zúčastní také zástupci měst, městských částí a neziskových organizací. Setkání byla naplánována na podzim tohoto roku a konají se ve 4 městech – Praha, Brno, Liberec a Ústí nad Labem.

PRAHA

V pondělí 15. 10. 2018 proběhlo společné setkání rodin v pražském Divadle v Korunní. Od 17 hodin proběhl kulatý stůl s názvem „Jak se nám tu žije“, kde účastníci projektu hovořili o svých pocitech, přínosech a zkušenostech s projektem, ale také co nového a efektivního by se mohlo dělat v oblasti integrace cizinců. Kulatého stolu se účastnili zástupci magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva vnitra, českých rodin, rodin cizinců, asistentů projektu, neziskových organizací a médií. Těmto účastníkům byly také představeny výsledky brožury „Žijí vedle nás II.“ a na závěr jim byl puštěn dokument Rodina Odvedle.

 C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Praha\Fotky 15.10\DSC_0090.jpegC:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Praha\Fotky 15.10\DSC_0202.jpeg

Následoval kulturní program, kde se účastníkům představili umělci z řad Čechů a cizinců. Jednalo se o tyto umělce: divadlo Dvě na Třetí, kapela Allstar Refjúdží Band, stand up komik Tigran Hovakimyan, zpěvačka Luna Begović a taneční pár z uskupení Kizomba, kteří měli i workshop latinskoamerických tanců. K vidění zde byla výstava „Praha očima cizince“ od ruského fotografa Andreje Kavpuše. Na akci byly také k ochutnání speciality z Tádžikistánu, Ruska, bývalé Jugoslávie, Iráku a Venezuely. Nechyběl ani slavnostní přípitek v rámci oslav 15. výročí projektu.

Obou akcí v Praze se účastnilo celkem 118 osob.

 C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Praha\Fotky 15.10\DSC_0424.jpegC:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Praha\Fotky 15.10\DSC_0696.jpeg


C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Praha\Fotky 15.10\DSC_0932.jpeg

BRNO

Ve čtvrtek 18. 10. 2018 proběhlo obdobné společné setkání rodin a to půdě školícího a administrativního centra Jihomoravského kraje v Brně. Opět nejprve proběhl kulatý stůl na téma společného života Čechů a cizinců na lokální úrovni a co nového by se mohlo podniknout v oblasti integrace cizinců. Na tuto akci přijali pozvání zástupci rodin jak Českých tak rodin cizinců, asistenti projektu, krajského úřadu a nevládních organizací z tohoto kraje.  I nim byly představeny výsledky brožury „Žijí vedle nás II.“ a přehrán dokument „Rodina Odvedle“.

Poté proběhl kulturní program, kde se nejprve představili členové ze Zase rýže se svojí cookshow vietnamských závitků. Následovala balkánská kapela Livada, kteří si připravili i workshop balkánských tanců a na konec zahrála americká kapela Ant Attack. Po celou dobu mohli účastníci akce ochutnat speciality kubánské, kazachstánské, iránské, indické, arménské, srbské a české kuchyně. Celkem se obou akcí zúčastnilo 64 lidí.

C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Brno\Fotky\IMG_7707.JPGC:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Brno\Fotky\IMG_7737.JPG

C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Brno\Fotky\IMG_7723.JPG

 LIBEREC

Třetí ze setkání se konalo 25. 10. 2018 v Domě kultury Liberec, ve kterém se na obou akcích sešlo celkem 82 osob. Z toho 21 osob se účastnilo kulatého stolu, mezi kterými byli zástupci rodin, asistentů, města Liberec, centra pro integraci cizinců, komunitního střediska Kontakt, členové rady pro národnostní menšiny krajského úřadu, dobrovolnického centra Esy Handycap help a médií. Na kulturním programu bylo k vidění dětské divadlo Mini Maxi, kapela Divoké kytary, raper Albi G., zpěvačka Viktorie Kostina a taneční skupina Maya.

 C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Liberec\fotky\Ibrahim Al Sulaiman\53.JPG

C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Liberec\fotky\Ibrahim Al Sulaiman\19.JPG


ÚSTÍ NAD LABEM
Poslední setkání proběhlo 8. 11. 2018 v Domě kultury Ústí nad Labem. Na této akci vystoupili Sclap Band, kubánská salsa v podání Sandor a Maylin, taneční studio Karima, zpěváci Pavlína Matiová, Igora Starodubcev, Hanna Zimina a Muranets Annastasiia. Celkem se akce zúčastnilo 112 osob, z toho 27 bylo na kulatém stole, kam přijali pozvání zástupci rodin, asistentů, výboru pro národnostní menšiny krajského úřadu a NNO.

  

C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Ústí\Fotky\IMG_0916.JPGC:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Ústí\Fotky\IMG_0935.JPG 

C:\Users\Nailya\Desktop\Rodina Odvedle\Rodina Odvedle 2018\společná setkání\Ústí\Fotky\IMG_1055.JPG

TISKOVÁ ZPRÁVA 

english flag INFORMATION ABOUT PROJECT IN ENGLISH

 

aktualizováno: 27. 11. 2018

RODINA OD VEDLE V MÉDIÍCH

RODINKY TVČeská televize, Události,hlavní zpravodajská relace - 25. 11. 2018 Rodina odvedle. Třicet českých rodin a třicet rodin cizinců žijících v Česku dnes hodinu po poledni společně poobědvalo. Akce s názvem "Rodina odvedle" proběhla už po patnácté. 

 

 

 

 

 


rodina zpravy atd

Orer.eu - ARMÉNSKO-EVROPSKÝ ČASOPIS "DNY" OD ROKU 1999 V PRAZE

Rodina Odvedle již od počátku projektu sblížila 1614 rodin Čechů a cizinců!

Rodiny z Turecka, Indie, Číny, Ruska, Ghany, Vietnamu nebo i z Ameriky se setkaly již po patnácté s českými rodinami u netradičního oběda. Poslední listopadovou neděli 25. 11. 2018 ve 13 hodin v rámci projektu Rodina Odvedle usedlo ke svátečně prostřeným stolům v České republice celkem 64 českých rodin a rodin cizinců. Integrační projekt pořádala nezisková organizace Slovo 21, z. s.   

 

 

 

 


   

rodina med vystup 2018-1

 Deník.cz - 13. 8. 2018

Zajímají Vás osudy cizinců žijící v ČR a chcete vědět, co si oni myslí o Češích? To vše a mnohem více můžete zažít s projektem Rodina Odvedle.  Nechte se pohostit v domácnosti rodiny pocházející z jiné země anebo je vy pozvěte k sobě domů na nedělní oběd! Záleží jen na Vás! Slovo 21, z. s., organizuje již 15 ročník. 

 

 

 

 


   

rodina med vystup 2018-2Kultura21.cz - 9. 8. 2018

V rámci jubilejního 15. ročníku projektu proběhnou mimo nedělního oběda i společná setkání rodin, které se do projektu zapojily v minulých letech. Myšlenka vznikla na základě přání účastníků s cílem diskutovat nejen o osobních zkušenostech a dojmech, ale také o možnostech aktivně se podílet na dalších aktivitách v oblasti integrace cizinců. Tato setkání se budou konat ve čtyřech krajích – Ústeckém, Libereckém, Jihomoravském a v Praze.

 

 

 

 

  


rodina med vystup 2018-3

 Mezikulturnidialog.cz - 25. 11. 2018

Rodiny Čechů a cizinců jsou srdečně zvány na 15. ročník na společné setkání u netradičního nedělního oběda. Připojte se k více než patnácti stům rodin, které po dobu trvání projektu Rodina Odvedle našli odvahu potkat se s odlišnou kulturou a získat nové přátelé.

 

 

 

 


rodina med vystup 2018-4TV Barrandov - 26. 11. 2017

 

Reportáž o Rodině Odvedle sledujte od 24. minuty.

 

 

 


Zpravy.tiscali.cz - 27. 11. 2017 

rodina med vystup 2018-5I v letošním roce se opět střetly české rodiny s rodinami cizinců díky organizaci Slovo 21 a projektu Rodina odvedle, v rámci kterého proběhlo 52 setkání po celé České republice. V neděli 26. 11. 2017 společně zasedlo 104 rodin k prostřeným stolům a uvařily typická česká i zahraniční jídla.

 

 

 

 

 

 

 


rodina med vystup 2018-6

Česká televize - pořad Dobré ráno - 9. 11. 2017

Rozhovor se Simonou Jiráskovou, koordinátorkou pro Moravskoslezský kraj

 

 

 

 

TENTO PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA INTEGRACI CIZINCŮ JE FINANCOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY

 

praha         vnitro logo univerzal