Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

POSLEDNÍ ČÍSLO BULLETINU SLOVO V ROCE 2018 JE TU!

Ani bulletin nemohl opomenout výročí 100 let od vzniku samostatného Československa, jejž oslavili i někteří cizinci, kteří považují Česko za svůj domov. Tomuto tématu věnujeme v posledním čísle končícího „osmičkového“ roku dva úvodní příspěvky. Prvním je projev blogerky Do Thu Trang z velké pražské oslavy na Václavském náměstí 28. 10. Druhým příspěvkem na toto téma je výstava plakátů Česko a svět Integračního centra Praha. Na výstavě byli prezentováni i cizinci, kteří kdysi přišli do Československa, významně obohatili způsob života a navždy zůstali zapsáni v dějinách.

Mnozí také společně oslavili na konci tohoto roku několik významných mezinárodních dnů – Mezinárodní den lidských práv 10. prosince a Mezinárodní den migrantů 18. prosince orámovaly mimo jiné filmový festival o migraci, jemuž se věnuje text na straně 13. Rovněž jsme 5. prosince oslavili Mezinárodní den dobrovolníků. V článku Sedm statečných: příběhy cizinců dobrovolníků na straně osm se dočtete, jak cizinci pomáhají cizincům. Mnoho cizinců ještě pamatuje, jak se cítili bezradně, když přišli do České republiky. Neznali češtinu a předpisy pro ně byly tajemný divoký les plný neznámých rizik. Proto se skupina cizinců- dobrovolníků rozhodla, že prostřednictvím pěti neziskových organizací věnuje svůj volný čas těm, kteří to potřebují – a to je velmi užitečná práce.

Podle českého statistického úřadu dobrovolníci v roce 2015 odpracovali pro český neziskový sektor přes 45 miliónů hodin v hodnotě téměř šest miliard korun. Do nového roku bychom také chtěli popřát všem čtenářům hodně štěstí a zdraví. Pro jistotu si ale přečtěte text na straně 6. Nejen nově příchozí cizinci, ale i mnozí z nás si nejsme jisti, co máme podniknout a jaké jsou povinnosti zaměstnavatele, pokud onemocníme.

Michaela Límová z CIC to vysvětluje v textu Zdravotní způsobilost a nezpůsobilost k práci. Vedle mnoha zajímavých rozhovorů, textů o kultuře nebo aktualit jsme nezapomněli ani na to, že projekt Rodina Odvedle oslavil 15. výročí! (strana 17). Již od roku 2004 spolek Slovo 21 pořádá setkání českých rodin a rodin cizinců na společném obědě. V rámci projektu dohromady poobědvalo 1614 rodin. Účastníci nevšedních obědů měli možnost ochutnat tradiční speciality, popovídat si o kultuře, zvycích, životě, ale především navázat kontakty, které se potom často mění v dlouhodobé přátelství. Stejně tak letos oslavil 15leté výročí i časopis, který jste právě otevřeli!

 

Děkujeme za vaši přízeň a podporu! Příjemné čtení i v dalších letech vám přeje Dragoljub Matić

Aktuální číslo bulletinu Slovo naleznete ke stažení zde.

 

BULLETIN PROSINEC

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.