POSLEDNÍ ČÍSLO BULLETINU SLOVO V ROCE 2018 JE TU!

Ani bulletin nemohl opomenout výročí 100 let od vzniku samostatného Československa, jejž oslavili i někteří cizinci, kteří považují Česko za svůj domov. Tomuto tématu věnujeme v posledním čísle končícího „osmičkového“ roku dva úvodní příspěvky. Prvním je projev blogerky Do Thu Trang z velké pražské oslavy na Václavském náměstí 28. 10. Druhým příspěvkem na toto téma je výstava plakátů Česko a svět Integračního centra Praha. Na výstavě byli prezentováni i cizinci, kteří kdysi přišli do Československa, významně obohatili způsob života a navždy zůstali zapsáni v dějinách.

Mnozí také společně oslavili na konci tohoto roku několik významných mezinárodních dnů – Mezinárodní den lidských práv 10. prosince a Mezinárodní den migrantů 18. prosince orámovaly mimo jiné filmový festival o migraci, jemuž se věnuje text na straně 13. Rovněž jsme 5. prosince oslavili Mezinárodní den dobrovolníků. V článku Sedm statečných: příběhy cizinců dobrovolníků na straně osm se dočtete, jak cizinci pomáhají cizincům. Mnoho cizinců ještě pamatuje, jak se cítili bezradně, když přišli do České republiky. Neznali češtinu a předpisy pro ně byly tajemný divoký les plný neznámých rizik. Proto se skupina cizinců- dobrovolníků rozhodla, že prostřednictvím pěti neziskových organizací věnuje svůj volný čas těm, kteří to potřebují – a to je velmi užitečná práce.

Podle českého statistického úřadu dobrovolníci v roce 2015 odpracovali pro český neziskový sektor přes 45 miliónů hodin v hodnotě téměř šest miliard korun. Do nového roku bychom také chtěli popřát všem čtenářům hodně štěstí a zdraví. Pro jistotu si ale přečtěte text na straně 6. Nejen nově příchozí cizinci, ale i mnozí z nás si nejsme jisti, co máme podniknout a jaké jsou povinnosti zaměstnavatele, pokud onemocníme.

Michaela Límová z CIC to vysvětluje v textu Zdravotní způsobilost a nezpůsobilost k práci. Vedle mnoha zajímavých rozhovorů, textů o kultuře nebo aktualit jsme nezapomněli ani na to, že projekt Rodina Odvedle oslavil 15. výročí! (strana 17). Již od roku 2004 spolek Slovo 21 pořádá setkání českých rodin a rodin cizinců na společném obědě. V rámci projektu dohromady poobědvalo 1614 rodin. Účastníci nevšedních obědů měli možnost ochutnat tradiční speciality, popovídat si o kultuře, zvycích, životě, ale především navázat kontakty, které se potom často mění v dlouhodobé přátelství. Stejně tak letos oslavil 15leté výročí i časopis, který jste právě otevřeli!

 

Děkujeme za vaši přízeň a podporu! Příjemné čtení i v dalších letech vám přeje Dragoljub Matić

Aktuální číslo bulletinu Slovo naleznete ke stažení zde.

 

BULLETIN PROSINEC