Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Vzniká Klub romských spisovatelů: ,,Chceme, aby měla romská tvorba na literární scéně své místo”

V sobotu 2. února 2019 od 13:00 hodin se v Městské knihovně v Praze odehraje první setkání českého Klubu romských spisovatelů, ojedinělého projektu na podporu romské literatury. Romská literatura dnes bohužel není příliš rozšířená ani mezi Romy samotnými a v majoritní společnosti České republiky zůstává téměř opomíjena, i přesto, že u nás mezi Romy existuje velký potenciál pro literární vyjádření. V souvislosti s naléhavými existenciálními problémy ale naši současní romští autoři tvoří spíše sporadicky a nemohou se literatuře systematicky věnovat.

V Česku tak dnes existuje jen pár dlouhodobě aktivních romských literátů staršího a středního věku a jen velmi málo mladých aktivních autorů. I tak zde máme velký potenciál v podobě množství talentovaných amatérských spisovatelů, jejichž schopnosti by bylo třeba systematicky podporovat a rozvíjet, aby se z nich mohli stát profesionální a uznávaní spisovatelé a přišla nová generace vydávaných romských tvůrců.

Nová organizace Klub romských spisovatelů by tomu měla napomoci. Cílem klubu je vybudovat společenství romských autorů - “český romský PEN klub”, ve kterém se mohou romští autoři podporovat a spolupracovat. A to jak v oblasti tvorby, tak v prezentaci romské literatury. V průběhu tohoto projektu vznikne monografie, která bude průřezem vědomostí o romské literatuře. O její vytvoření se postará mimo jiné i jedna z expertek, lingvistka a romistka Karolína Ryvolová.

Mezi zakládající členy klubu patří také spisovatelka Ilona Ferková. Ta vyzývá mladé Romy, toužící se věnovat literatuře, aby na zakládající setkání klubu přišli: “Knihy psané v romštině zachycují náš jazyk pro další generace. Jsem velice štastná, že mohu psát v rodném jazyce a jsem pyšná, když mohu na besedach číst a pozorovat lidi, jak napjatě poslouchají. I kdyz tomu někteří Neromove moc nerozumí. Ale mně to dává pocit, že náš jazyk nikdy nezanikne,” přeje si Ferková.

Klub bude spolupracovat s knihovnami, školami, kulturními a dalšími institucemi s cílem navázat vzájemnou spolupráci a podpořit romskou literaturu a zaměří se také na podporu budoucích romských expertů na romskou literaturu.

Klub romských spisovatelů vzniká v rámci projektu Slova 21, z. s. Gavoro (romsky ‘vesnička’). Jelena Silajdžić, ředitelka Slova 21, popisuje cíle projektu: “Romské literatuře se pravidelně věnujeme už několik let a myslíme si, že by se měla romská literární tvorba podpořit ve větší míře a ve spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi.”

Projekt Gavoro je realizován za podpory Bader Philanthropies, INC. a ve spolupráci s partnerem projektu Městskou knihovnou v Praze a hl. městem Praha.

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.