Vzniká Klub romských spisovatelů: ,,Chceme, aby měla romská tvorba na literární scéně své místo”

V sobotu 2. února 2019 od 13:00 hodin se v Městské knihovně v Praze odehraje první setkání českého Klubu romských spisovatelů, ojedinělého projektu na podporu romské literatury. Romská literatura dnes bohužel není příliš rozšířená ani mezi Romy samotnými a v majoritní společnosti České republiky zůstává téměř opomíjena, i přesto, že u nás mezi Romy existuje velký potenciál pro literární vyjádření. V souvislosti s naléhavými existenciálními problémy ale naši současní romští autoři tvoří spíše sporadicky a nemohou se literatuře systematicky věnovat.

V Česku tak dnes existuje jen pár dlouhodobě aktivních romských literátů staršího a středního věku a jen velmi málo mladých aktivních autorů. I tak zde máme velký potenciál v podobě množství talentovaných amatérských spisovatelů, jejichž schopnosti by bylo třeba systematicky podporovat a rozvíjet, aby se z nich mohli stát profesionální a uznávaní spisovatelé a přišla nová generace vydávaných romských tvůrců.

Nová organizace Klub romských spisovatelů by tomu měla napomoci. Cílem klubu je vybudovat společenství romských autorů - “český romský PEN klub”, ve kterém se mohou romští autoři podporovat a spolupracovat. A to jak v oblasti tvorby, tak v prezentaci romské literatury. V průběhu tohoto projektu vznikne monografie, která bude průřezem vědomostí o romské literatuře. O její vytvoření se postará mimo jiné i jedna z expertek, lingvistka a romistka Karolína Ryvolová.

Mezi zakládající členy klubu patří také spisovatelka Ilona Ferková. Ta vyzývá mladé Romy, toužící se věnovat literatuře, aby na zakládající setkání klubu přišli: “Knihy psané v romštině zachycují náš jazyk pro další generace. Jsem velice štastná, že mohu psát v rodném jazyce a jsem pyšná, když mohu na besedach číst a pozorovat lidi, jak napjatě poslouchají. I kdyz tomu někteří Neromove moc nerozumí. Ale mně to dává pocit, že náš jazyk nikdy nezanikne,” přeje si Ferková.

Klub bude spolupracovat s knihovnami, školami, kulturními a dalšími institucemi s cílem navázat vzájemnou spolupráci a podpořit romskou literaturu a zaměří se také na podporu budoucích romských expertů na romskou literaturu.

Klub romských spisovatelů vzniká v rámci projektu Slova 21, z. s. Gavoro (romsky ‘vesnička’). Jelena Silajdžić, ředitelka Slova 21, popisuje cíle projektu: “Romské literatuře se pravidelně věnujeme už několik let a myslíme si, že by se měla romská literární tvorba podpořit ve větší míře a ve spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi.”

Projekt Gavoro je realizován za podpory Bader Philanthropies, INC. a ve spolupráci s partnerem projektu Městskou knihovnou v Praze a hl. městem Praha.