Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Klub romských spisovatelů ‘Paramisara’ má velké ambice

V Městské knihovně v Praze se v sobotu 2.2. 2019 sešel první český klub romských spisovatelů. Své jméno si zvolil podle tradice romských vypravěčů 'Paramisara'. Na zakládající setkání Klubu přišlo čtrnáct romských autorů, někteří z nich už zavedení a vydávaní, jako například spisovatelky Eva Danišová, Irena Eliášová, Ilona Ferková a Iveta Kokyová nebo básnířka Renata Berkyová. Přišli ale také méně známí a začínající romští tvůrci.

Například Monika Duždová, která přijela speciálně kvůli setkání klubu Paramisara až z Velké Británie, je autorkou velmi osobní novely, z níž zatím vyšla část ve sborníku soutěže Romano Suno 2018.

„Tato kniha zobrazuje poslední tři týdny života mého manžela na ARO v umělém spánku. Popisuje se tam, co jsme cítili jako rodina a to, co jsem si myslela, že v umělém spánku může prožívat s námi,” říká spisovatelka. V knize se mluví také o problému alkoholismu, jeho důsledcích na rodinu a společenské vztahy.

„Rozhodla jsem se, že vše co cítím a vím ze sebe vydám psaním ven, že to možná jednou někde vyjde a někomu v podobné situaci to pomůže,” popisuje svou motivaci k martin olah 2psaní. Od Klubu romských spisovatelů si slibuje pomoc s technickou úpravou textů a hledáním redaktorů pro svou další práci.

„Doma už mi dlouho leží kniha, ke které jsou hotové i ilustrace,” říká další začínající autor, Martin Oláh. Jde o knihu básní, pro kterou by rád našel vydavatele. Tento mladý básník je synem Vlado Oláha, slavného romského básníka, překladatele a filosofa, zakladatele Matice Romské. „Nesu také odkaz mého otce, který těsně před smrtí napsal knížku, která měla vyjít a bohužel už na to nedošlo. Tu jsem objevil, a bylo to pro mě velkým překvapením,” dodává romský básník s tím, že i toto dědictví by rád uvedl k život a knihu svému otci vydal.

Celoevropská konference romských spisovatelů i autorská čtení ve vyloučených lokalitách

Klub romských spisovatelů vzniknul v rámci projektu Slova 21, z. s. ‘Gavoro’ (romsky “vesnička”) a je realizován za podpory Bader Philanthropies, INC.

Ředitelka organizace Slovo 21 Jelena Silajdžić má v oblasti romské literární tvorby velké plány: „V příštím roce uspořádáme mezinárodní konferenci na evropské úrovni na téma Romská literatura,” říká.

Důležité bude také povzbudit čtenáře mezi Romy, aby literaturu romských autorů více četli. Za tím účelem plánuje Slovo 21 ve spolupráci s klubem Paramisara uspořádat autorská čtení romské literatury v romských komunitách a to například i přímo ve vyloučených lokalitách

spisovatel 2Na setkání klubu proběhla živá diskuse o tom, po jakých příbězích současných romských spisovatelů může být mezi čtenáři a nakladateli poptávka, a jak prezentovat svá díla vydavatelům tak, aby měli zájem je vydávat, aniž by tím autoři rezignovali na autorskou svobodu při výběru témat. S tím může autorům poradit odborná garantka projektu Gavoro, a jedna z expertek na romskou literaturu, lingvistka a romistka Karolína Ryvolová. „Když se kniha dostává na trh, tak to probíhá v krocích a jedním z těch prvních je vydání části textu v nějakém literárním časopise,” radí začínajícím spisovatelům.
„Romská literatura není severská detektivka, neprodává se zatím v takových objemech, aby se to nakladateli finančně vyplatilo. Tudíž pokud se vydává, musí být dnes minimálně z části hrazená nějakým grantem. A nakladatel to musí do té míry přijmout za své, aby mu to stálo za tu práci podávat žádosti o grant, který mu pokryje nevyhnutelnou ztrátu,” popisuje tvrdou realitu na dnešním knižním trhu Karolína Ryvolová.

Mezi Romy by měli být nejen spisovatelé, ale i odborníci na romskou literaturu

Pokud však romští autoři budou vystoupovat kolektivně v rámci klubu Paramisara, může jim to v budoucnu usnadnit i přístup na knižní trh. Jako klub mohou také společně vystupovat před čtenářským publikem a to i na půdě Městské knihovny v Praze, která projekt podpořila.

Irena Šormová z městské knihovny vysvětluje motivaci pro tuto podporu jednoduše: „Majoritní společnost by byla nezájmem o romské autory ochuzena.”

Cílem klubu Paramisara je vybudovat společenství romských autorů, jakýsi “český romský PEN klub”, ve kterém se mohou romští autoři podporovat a spolupracovat. A to jak v oblasti tvorby, tak v prezentaci romské literatury. V průběhu tohoto projektu také vznikne monografie, která bude průřezem vědomostí o české romské literatuře.

Klub bude spolupracovat s knihovnami, školami, kulturními a dalšími institucemi s cílem navázat vzájemnou spolupráci a podpořit romskou literaturu a zaměří se také na podporu budoucích romských expertů na romskou literaturu.

Na prvním zakládajícím setkání klubu romských spisovatelů Paramisara se také četly ukázky z díla některých autorů a to jak v češtině a slovenštině, tak samozřejmě i v romštině.

 

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.