Klub romských spisovatelů ‘Paramisara’ má velké ambice

V Městské knihovně v Praze se v sobotu 2.2. 2019 sešel první český klub romských spisovatelů. Své jméno si zvolil podle tradice romských vypravěčů 'Paramisara'. Na zakládající setkání Klubu přišlo čtrnáct romských autorů, někteří z nich už zavedení a vydávaní, jako například spisovatelky Eva Danišová, Irena Eliášová, Ilona Ferková a Iveta Kokyová nebo básnířka Renata Berkyová. Přišli ale také méně známí a začínající romští tvůrci.

Například Monika Duždová, která přijela speciálně kvůli setkání klubu Paramisara až z Velké Británie, je autorkou velmi osobní novely, z níž zatím vyšla část ve sborníku soutěže Romano Suno 2018.

„Tato kniha zobrazuje poslední tři týdny života mého manžela na ARO v umělém spánku. Popisuje se tam, co jsme cítili jako rodina a to, co jsem si myslela, že v umělém spánku může prožívat s námi,” říká spisovatelka. V knize se mluví také o problému alkoholismu, jeho důsledcích na rodinu a společenské vztahy.

„Rozhodla jsem se, že vše co cítím a vím ze sebe vydám psaním ven, že to možná jednou někde vyjde a někomu v podobné situaci to pomůže,” popisuje svou motivaci k martin olah 2psaní. Od Klubu romských spisovatelů si slibuje pomoc s technickou úpravou textů a hledáním redaktorů pro svou další práci.

„Doma už mi dlouho leží kniha, ke které jsou hotové i ilustrace,” říká další začínající autor, Martin Oláh. Jde o knihu básní, pro kterou by rád našel vydavatele. Tento mladý básník je synem Vlado Oláha, slavného romského básníka, překladatele a filosofa, zakladatele Matice Romské. „Nesu také odkaz mého otce, který těsně před smrtí napsal knížku, která měla vyjít a bohužel už na to nedošlo. Tu jsem objevil, a bylo to pro mě velkým překvapením,” dodává romský básník s tím, že i toto dědictví by rád uvedl k život a knihu svému otci vydal.

Celoevropská konference romských spisovatelů i autorská čtení ve vyloučených lokalitách

Klub romských spisovatelů vzniknul v rámci projektu Slova 21, z. s. ‘Gavoro’ (romsky “vesnička”) a je realizován za podpory Bader Philanthropies, INC.

Ředitelka organizace Slovo 21 Jelena Silajdžić má v oblasti romské literární tvorby velké plány: „V příštím roce uspořádáme mezinárodní konferenci na evropské úrovni na téma Romská literatura,” říká.

Důležité bude také povzbudit čtenáře mezi Romy, aby literaturu romských autorů více četli. Za tím účelem plánuje Slovo 21 ve spolupráci s klubem Paramisara uspořádat autorská čtení romské literatury v romských komunitách a to například i přímo ve vyloučených lokalitách

spisovatel 2Na setkání klubu proběhla živá diskuse o tom, po jakých příbězích současných romských spisovatelů může být mezi čtenáři a nakladateli poptávka, a jak prezentovat svá díla vydavatelům tak, aby měli zájem je vydávat, aniž by tím autoři rezignovali na autorskou svobodu při výběru témat. S tím může autorům poradit odborná garantka projektu Gavoro, a jedna z expertek na romskou literaturu, lingvistka a romistka Karolína Ryvolová. „Když se kniha dostává na trh, tak to probíhá v krocích a jedním z těch prvních je vydání části textu v nějakém literárním časopise,” radí začínajícím spisovatelům.
„Romská literatura není severská detektivka, neprodává se zatím v takových objemech, aby se to nakladateli finančně vyplatilo. Tudíž pokud se vydává, musí být dnes minimálně z části hrazená nějakým grantem. A nakladatel to musí do té míry přijmout za své, aby mu to stálo za tu práci podávat žádosti o grant, který mu pokryje nevyhnutelnou ztrátu,” popisuje tvrdou realitu na dnešním knižním trhu Karolína Ryvolová.

Mezi Romy by měli být nejen spisovatelé, ale i odborníci na romskou literaturu

Pokud však romští autoři budou vystoupovat kolektivně v rámci klubu Paramisara, může jim to v budoucnu usnadnit i přístup na knižní trh. Jako klub mohou také společně vystupovat před čtenářským publikem a to i na půdě Městské knihovny v Praze, která projekt podpořila.

Irena Šormová z městské knihovny vysvětluje motivaci pro tuto podporu jednoduše: „Majoritní společnost by byla nezájmem o romské autory ochuzena.”

Cílem klubu Paramisara je vybudovat společenství romských autorů, jakýsi “český romský PEN klub”, ve kterém se mohou romští autoři podporovat a spolupracovat. A to jak v oblasti tvorby, tak v prezentaci romské literatury. V průběhu tohoto projektu také vznikne monografie, která bude průřezem vědomostí o české romské literatuře.

Klub bude spolupracovat s knihovnami, školami, kulturními a dalšími institucemi s cílem navázat vzájemnou spolupráci a podpořit romskou literaturu a zaměří se také na podporu budoucích romských expertů na romskou literaturu.

Na prvním zakládajícím setkání klubu romských spisovatelů Paramisara se také četly ukázky z díla některých autorů a to jak v češtině a slovenštině, tak samozřejmě i v romštině.