Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Proběhla první školení lektorů a tlumočníků!

Projekt Nový domov v České republice, který si klade za cíl podpořit zvýšení informovanosti držitelů mezinárodní ochrany o hodnotách a praktických aspektech života v České republice, je již v plném proudu.

 Od května proběhla 2 školení lektorů a 2 školení tlumočníků (prozatím pro jazyky arabština, ruština, ukrajinština, španělština), kteří povedou a budou tlumočit nadcházející integrační semináře pro držitele mezinárodní ochrany. Zkušení lektoři, znalí v lektorských a komunikačních dovednostech, byli proškoleni v tématu a specifikách sociálně-právní oblasti držitelů mezinárodní ochrany. Osvědčení zkušení tlumočníci pak ve specifické terminologii spojené s držiteli mezinárodní ochrany.

 

Kvalitním lektorováním a tlumočením bude zajištěno, aby byly informace účastníkům seminářů předány správným, srozumitelným a příjemným způsobem. Semináře budou jednodenní, pro účastníky zdarma a budou probíhat až v 9 různých jazycích (arabština, ruština, ukrajinština, španělština, angličtina, francouzština, turečtina, další jazyky budou definovány) na několika místech napříč ČR.

 

Účastníci se mohou těšit na zhlédnutí krátkého filmu „Česká republika – váš nový domov“ a na návštěvu hosta-cizince, který vypoví svoji zkušenost s novým životem v České republice. Ze semináře si účastníci odnesou též krásně graficky zpracovanou publikaci „Česká republika – váš nový domov“ (v jazyce semináře), která shrnuje základní informace ze semináře. Realizační tým projektu již připravuje internetové stránky (www.novy-domov.cz) s registračním formulářem pro zájemce o účast na semináři. Ty budou spuštěny na podzim.

 

Pro více informací o projektu a seminářích nás kontaktujte zde: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Semináře se konají pod záštitou Ministerstva vnitra ČR.

 

Projekt Nový domov v České republice AMIF/15/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

 

A5_1_2.jpg

A5_2_2.jpg

 

 

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.