Proběhl literární večer v rámci festivalu Geňiben - Ginimo - Čtení

21.9.2019 proběhl literární večer v rámci festivalu Geňiben - Ginimo - Čtení, na kterém vystoupili členové klubu romských spisovatelů Paramisara pan Janko Horváth, paní Ilona Ferkova a paní Irena Eliášová.

Diváci si tak mohli v motlitebně Farního sboru v Chomutově poslechnout příběhy Kaštánka od Ilony Ferkové z její nejnovější knihy ,,Ještě jedno, Lído", básně pana Janka Horvátha z jeho básnické sbírky ,,Vůz tažený koňmi jede dál" a úryvky z knih ,,Oheň přestal plápolat" a ,,Naše osada" od Ireny Eliášové.

 

Ginimo 2019

 

Ginimo 2019

 

Ginimo 2019