Rodina Odvedle 2020 se uskuteční v reálném světě!

 

Projektu Rodina Odvedle v roce 2004 vdechla život organizace Slovo 21. Od té doby se do něj zapojilo 1676 českých rodin a rodin cizinců, celkem se uskutečnilo 838 setkání!  Zlepšuje vztahy mezi majoritní společností a cizinci, napomáhá budování multikulturní společnosti a vzájemnému pochopení odlišných kultur. V minulých letech se zapojily rodiny ze Sýrie, Indie, Běloruska, Turecka, Egypta, Libye, Iránu, Alžíru, Ruska, Ukrajiny, Arménie, Vietnamu, Mongolska nebo Nového Zélandu. A samozřejmě z Česka.

Tento rok jsme se setkali s novou hrozbou, která nese název Covid-19. Dlouze jsme čekali a důkladně sledovali vládní nařízení, bezpečnost účastníků a projektových pracovníků pro nás vždy bylo prioritou.

On-line prostor nepřipadal v úvahu, jelikož samotný projekt se zakládá na osobním kontaktu a ochutnávce tradičních specialit.

Aktuální opatření konečně dovolují „Rodině odvedle 2020“ se uskutečnit v reálném světě s minimální změnou.

Letos, oproti předchozím rokům, proběhnou obědy pouze v Praze. Setkání se budou realizovat postupně v průběhu prosince, dle časových možností zúčastněných.

O průběhu letošního stolování Vás budeme informovat prostřednictvím závěrečné zprávy na našich webových stránkách a skupině na facebooku.