Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Zveřejnění archivu festivalu Khamoro

Zveřejnění archivu festivalu Khamoro

 

Světový romský festival Khamoro, který je jedním z největších svého druhu na světě, má bohatou historii od svého založení organizací Slovo 21, z. s. v roce 1999. Prezentuje romskou kulturu a profesionální romskou hudbu široké veřejnosti (z ČR i ze zahraničí) ve všech jejích rozměrech a podobách a dokazuje, že romská kultura a hudba je plnohodnotnou součástí českého a světového kulturního dědictví.

O jeho nadnárodním významu pak svědčí získané ocenění prestižní evropské značky pro umělecké festivaly - EFFE Label (Europe’s quality stamp for remarkable arts festivals) pro roky 2019 - 2021, která zaručuje jeho vysokou uměleckou a profesionální kvalitu a hodnotu.

Khamoro festival pomohl a dále pomáhá zdokumentovat a uchovávat informace a materiály o romské hudbě a kultuře za období posledních 21 let. Nikdo na světě nemá takové množství sesbíraného materiálu týkajícího se romské kultury a hudby.

Za dobu trvání festivalu vzniklo obrovské množství materiálů a výstupů. Doposud však nebyla tato umělecká dokumentace nijak profesionálně archivována, což mohlo ohrozit životnost těchto výstupů.

Nyní se nám ale, ve spolupráci s Archivem hl. m. Prahy, podařilo vytvořit profesionální archiv, který zajistí uchování všech dosavadních materiálů a jež bude přístupný veřejnosti!

Dokumentace byla převzata odpovědnými pracovníky Archivu hl. m. Prahy, uspořádána a uložena v jeho prostorách v souladu s vytvořenou pomůckou pro pozdější snadné dohledání dokumentace.

Co můžete v archivu najít? Fotografie, videozáznamy (hudební záznamy z koncertů, záznamy z představení, rozhovory s účastníky apod.), tiskoviny (brožury, sborníky apod.), propagační materiály a další mediální výstupy (např. dokumenty České televize o festivalu) z jednotlivých ročníků festivalu. Archiv bude průběžně doplňován o nové materiály z nadcházejících ročníků festivalu.

Papírová dokumentace byla dle možností a dohodou s původcem digitalizována. Veškerá elektronická dokumentace – digitalizovaná papírová dokumentace, fotodokumentace, audio a videonahrávky a záznamy, internetové stránky byly převedeny do příslušných výstupních formátů umožňujících dlouhodobou archivaci. Poškozené materiály byli opraveny restaurátory dle možností AHMP. Uložení veškeré dokumentace do archivních prostor také předcházelo jejich „očištění“ v tzv. „plynové komoře“ pro zamezení jejich pozdějšího opotřebení a ničení z důsledku napadení bakteriemi a plísněmi. Následně byly materiály uloženy – digitalizované materiály v digitálním úložišti a papírová dokumentace v archivu pro tiskoviny, jsou takto zajištěny optimální podmínky pro dlouhodobé zachování dokumentace (sucho, tma, optimální teplota apod.).

Jak je možné do archivu nahlédnout? Archiv festivalu Khamoro je nyní veden pod registračním číslem NAD 3384 a je dohledatelný například přes celostátní evidenci archivních fondů:http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=78007b78a3e1263d91a01f26270261be. Postup na to, jak si případně dokumenty vypůjčit naleznete na:http://www.ahmp.cz/index.html?mid=40&wstyle=0&page=%27%27Dokumentace bude zájemcům přístupná na základě schválení vlastníka – organizace Slovo 21, z.s. Potřebné materiály si tak zájemci budou moci propůjčit do studovny. Režim nahlížení do archiválií je stanoven v § 37 AZ.

 

Cílem archivace bylo zajistit zachování umělecké dokumentace pro budoucí generace, a to nejen festivalu Khamoro, ale i romské hudby a kultury jako takové.

 

Tento cenný dokumentační materiál je důležitým zdrojem informačních a studijních materiálů pro pedagogickou práci, odbornou veřejnost a další uživatele a zájemce.

 

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.