Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Music - Memory - Minorities

 

Jeden z výsledků dlouhodobé spolupráce Slova 21 a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy teď
vychází v nakladatelství Karolinum: kniha Music – Memory – Minorities: Between Archive and
Activism (Hudba – Paměť – Menšiny: Mezi archivem a aktivismem).

 

Totéž téma mělo kolokvium, uspořádané při festivalu Khamoro a Mezinárodní letní škole o romské hudbě 2019. Vybraní účastníci kolokvia
(z Velké Británie, Rakouska, Rumunska a ČR) jsou autoři jednotlivých kapitol.

 

Knihu lze v tištěné nebo elektronické podobě objednat přímo v Karolinu:
https://karolinum.cz/knihy/jurkova-music-memory-minorities-between-archive-and-activism-23964

 

Anotace: 

 

Co může říct hudba o skupinové specifice, nota bene specifice etnických menšin? V tomto svazku je
pohled zaměřen na distinktivní aspekt menšinové kultury – na kolektivní vzpomínání. To ovšem není
otiskem minulosti: vzniká jako obraz, vytvořený z motivů minulosti, ale formovaný potřebami a zájmy
přítomnosti, na jehož vzniku se podílejí různí aktéři. Kdo jsou oni aktéři a jaké obrazy vytvářejí, je-li
médiem vzpomínání hudba -  mocné médium, jež díky svému polysémantickému charakteru umožňuje
propojovat oblast individuálního a kolektivního, reprezentovat komunity nebo přepisovat skupinové
hranice?
V Music – Memory – Minorities: Between Archive and Activism sledujeme autentické hudební
vzpomínání rumunských romských muzikantů (Radulescu), majoritní hudební archivy a to, jak
(ne)reprezentují menšiny (Kratochvíl, Fennesz-Juhasz) i emancipační aktivitu Muzea romské kultury
(Dlab), a také jedince, kteří výrazně ovlivňují vzpomínání vlastních komunit i jejich obraz v majoritě:
izraelských Arabů (Davis), pražské židovské obce (Seidlová) i pražských Romů, vzpomínajících na
holokaust (Jurková). Kromě vzrušujících jednotlivých případů vytváří celek textů pozoruhodný
oblouk, umožňující sledovat roli hudby v etno-emancipačním procesu menšin.

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.