Music - Memory - Minorities

 

Jeden z výsledků dlouhodobé spolupráce Slova 21 a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy teď
vychází v nakladatelství Karolinum: kniha Music – Memory – Minorities: Between Archive and
Activism (Hudba – Paměť – Menšiny: Mezi archivem a aktivismem).

 

Totéž téma mělo kolokvium, uspořádané při festivalu Khamoro a Mezinárodní letní škole o romské hudbě 2019. Vybraní účastníci kolokvia
(z Velké Británie, Rakouska, Rumunska a ČR) jsou autoři jednotlivých kapitol.

 

Knihu lze v tištěné nebo elektronické podobě objednat přímo v Karolinu:
https://karolinum.cz/knihy/jurkova-music-memory-minorities-between-archive-and-activism-23964

 

Anotace: 

 

Co může říct hudba o skupinové specifice, nota bene specifice etnických menšin? V tomto svazku je
pohled zaměřen na distinktivní aspekt menšinové kultury – na kolektivní vzpomínání. To ovšem není
otiskem minulosti: vzniká jako obraz, vytvořený z motivů minulosti, ale formovaný potřebami a zájmy
přítomnosti, na jehož vzniku se podílejí různí aktéři. Kdo jsou oni aktéři a jaké obrazy vytvářejí, je-li
médiem vzpomínání hudba -  mocné médium, jež díky svému polysémantickému charakteru umožňuje
propojovat oblast individuálního a kolektivního, reprezentovat komunity nebo přepisovat skupinové
hranice?
V Music – Memory – Minorities: Between Archive and Activism sledujeme autentické hudební
vzpomínání rumunských romských muzikantů (Radulescu), majoritní hudební archivy a to, jak
(ne)reprezentují menšiny (Kratochvíl, Fennesz-Juhasz) i emancipační aktivitu Muzea romské kultury
(Dlab), a také jedince, kteří výrazně ovlivňují vzpomínání vlastních komunit i jejich obraz v majoritě:
izraelských Arabů (Davis), pražské židovské obce (Seidlová) i pražských Romů, vzpomínajících na
holokaust (Jurková). Kromě vzrušujících jednotlivých případů vytváří celek textů pozoruhodný
oblouk, umožňující sledovat roli hudby v etno-emancipačním procesu menšin.