Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Série online filmů Sdílené hlasy přibližuje přehlížené lidské osudy

Tisková zpráva
12. 1. 2020

Společný projekt bienále Ve věci umění a organizací Slovo 21 a Život 90 vznikl původně jako performance pro živé publikum, z důvodů omezení kulturních akcí v souvislosti s koronavirovou pandemií však tvůrci přistoupili k zásadní změně koncepce, a vznikla tak série čtyř krátkých filmů – intimních portrétů, které skrze zprostředkované příběhy zachycují historii všedního dne a nabízejí divákům možnost prožít zkušenost těch, kteří se často ocitají na pokraji zájmu většinové společnosti. Filmy je možné kdykoliv zdarma streamovat online na plaformách Vimeo a Facebook.

 

Projekt vznikl v rámci programu bienále Ve věci umění, které probíhalo v létě 2020 v Praze a jehož organizátoři se snažili hledat nové způsoby pro vzájemné porozumění uvnitř rozdělené společnosti. Sdílení příběhů, hlasu, prostoru a času vytváří příležitostí pro kolektivní naslouchání a přiblížení se ostatním.

„I ve světě, ve kterém máme díky současným technologiím na dosah životy jiných lidí, mnohé příběhy, zkušenosti a výpovědi zůstávají přesto na okraji – neviděné, neslyšené, nepoznané. Může jít o výrazné příběhy, překvapivé životní události každodenní zkušenosti, které nemají kde zaznít, říkají k projektu Veronika Janatková a Viktória Beličáková z týmu bienále Ve věci umění.

Příběhy Františky, Elišky, Jaroslava a Drahomíry do projektu přinesla organizace Život 90, jejíž zástupci skutečné životní osudy svých klientů-seniorů sesbírali a sepsali.

„V naší organizaci denně pomáháme 1500 seniorům a seniorkám, a setkáváme se tak se spoustou zajímavých a silných životních příběhů. Oslovili jsme několik našich klientů a klientek a strávili jsme s nimi milé chvíle povídáním. Jejich vzpomínky jsme následně sepsali do příběhů. Myslíme si, že se nám podařilo vybrat lidi, kteří mají rozdílné osudy, a každé vyprávění je díky tomu jiné a velmi poutavé, říkají Aneta Šebková a Michaela Jirsová z organizace Život 90.

Do podoby živé akce před kamerou tyto příběhy následně převedli herci a herečky spojení se spolkem Slovo 21: Pavlína Matiová, Martin Oláh, Jitka Matiová a Věra Horváthová.

„Jsme rádi, že jsme se mohli zapojit do tak krásného projektu. Členové klubu romských spisovatelů Paramisara/Vypravěči a romské osobnosti se mohli vcítit do osudů seniorů. Myslím si, že právě takové spolupráce mají smysl a boří mosty mezi většinovou společností a romskou menšinou, říká Pavlína Matiová ze spolku Slovo 21.

Jak filmy sledovat

Celou sérii je možné shlédnout na streamovací platformě Vimeo a na Facebookovém profilu bienále Ve věci umění.

O tvůrcích

Bienále Ve věci umění / Matter of Art je mezinárodní přehlídka výtvarného umění, jejíž první ročník se uskutečnil v roce 2020 v Praze. Na výstavě se představilo více než 40 umělkyní a umělců z Česka, Německa, Velké Británie, Francie, USA, Indonésie, Vietnamu, Ukrajiny, Slovenska, Srbska, Slovinska, Litvy a z dalších zemí. Koncepce výstavy byla zaměřena na často přehlížená témata péče a empatie a s ambicí zprostředkování odlišných životních zkušeností jazykem současného umění. Pořadatelem bienále je iniciativa pro současné umění tranzit.cz, která je součástí mezinárodní sítě tranzit.org. Bienále Ve věci umění je zakládajícím členem Aliance východoevropských bienále (EEBA) a řídí se Kodexem feministické umělecké instituce. Další ročník bienále proběhne v létě 2022 v Praze.

Slovo 21, z. s., je nevládní nezisková organizace, která působí od roku 1999 a zaměřuje se na podporu a integraci Romů a cizinců žijících v ČR. Prostřednictvím kulturních, vzdělávacích, emancipačních a mediálních projektů se snaží o zlepšení vzájemného soužití mezi menšinami a majoritní společností, zlepšení mediálního obrazu menšin a bojuje proti rasismu a xenofobii a. Největším projektem spolku je světový romský festival Khamoro, který získal evropské mezinárodní ocenění EFFE Label pro roky 2019–2020 jako jeden z mezinárodně uznávaných evropských kulturních festivalů.

Organizace Život 90, z. ú., už více než třicet let podporuje seniory v nezávislém životě, v samostatném rozhodování a účasti na společenském životě, bojuje proti jejich odsouvání na okraj společnosti a snaží se, aby staří lidé mohli co nejdéle žít doma. Organizace provozuje jedinou non-stop bezplatnou linku důvěry pro seniory a seniorky a v rámci tzv. tísňové péče hlídá bezpečí více než tisíce starších lidí po celé České republice, kteří se tak mohou dovolat pomoci v případě úrazu nebo jiné nouzové situace. V Praze nabízí Život 90 také pečovatelskou službu, odlehčovací službu, poradenské centrum nebo kurzy v rámci Centra aktivního stáří, kam denně dochází několik set seniorů.

Odkazy

Sdílené hlasy na platformě Vimeo
Sdílené hlasy na Facebooku
Bienále Ve věci umění / Matter of Art
Život 90
Slovo 21

Kontakt pro média
Max Dvořák
+420606381616
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.