Série online filmů Sdílené hlasy přibližuje přehlížené lidské osudy

Tisková zpráva
12. 1. 2020

Společný projekt bienále Ve věci umění a organizací Slovo 21 a Život 90 vznikl původně jako performance pro živé publikum, z důvodů omezení kulturních akcí v souvislosti s koronavirovou pandemií však tvůrci přistoupili k zásadní změně koncepce, a vznikla tak série čtyř krátkých filmů – intimních portrétů, které skrze zprostředkované příběhy zachycují historii všedního dne a nabízejí divákům možnost prožít zkušenost těch, kteří se často ocitají na pokraji zájmu většinové společnosti. Filmy je možné kdykoliv zdarma streamovat online na plaformách Vimeo a Facebook.

 

Projekt vznikl v rámci programu bienále Ve věci umění, které probíhalo v létě 2020 v Praze a jehož organizátoři se snažili hledat nové způsoby pro vzájemné porozumění uvnitř rozdělené společnosti. Sdílení příběhů, hlasu, prostoru a času vytváří příležitostí pro kolektivní naslouchání a přiblížení se ostatním.

„I ve světě, ve kterém máme díky současným technologiím na dosah životy jiných lidí, mnohé příběhy, zkušenosti a výpovědi zůstávají přesto na okraji – neviděné, neslyšené, nepoznané. Může jít o výrazné příběhy, překvapivé životní události každodenní zkušenosti, které nemají kde zaznít, říkají k projektu Veronika Janatková a Viktória Beličáková z týmu bienále Ve věci umění.

Příběhy Františky, Elišky, Jaroslava a Drahomíry do projektu přinesla organizace Život 90, jejíž zástupci skutečné životní osudy svých klientů-seniorů sesbírali a sepsali.

„V naší organizaci denně pomáháme 1500 seniorům a seniorkám, a setkáváme se tak se spoustou zajímavých a silných životních příběhů. Oslovili jsme několik našich klientů a klientek a strávili jsme s nimi milé chvíle povídáním. Jejich vzpomínky jsme následně sepsali do příběhů. Myslíme si, že se nám podařilo vybrat lidi, kteří mají rozdílné osudy, a každé vyprávění je díky tomu jiné a velmi poutavé, říkají Aneta Šebková a Michaela Jirsová z organizace Život 90.

Do podoby živé akce před kamerou tyto příběhy následně převedli herci a herečky spojení se spolkem Slovo 21: Pavlína Matiová, Martin Oláh, Jitka Matiová a Věra Horváthová.

„Jsme rádi, že jsme se mohli zapojit do tak krásného projektu. Členové klubu romských spisovatelů Paramisara/Vypravěči a romské osobnosti se mohli vcítit do osudů seniorů. Myslím si, že právě takové spolupráce mají smysl a boří mosty mezi většinovou společností a romskou menšinou, říká Pavlína Matiová ze spolku Slovo 21.

Jak filmy sledovat

Celou sérii je možné shlédnout na streamovací platformě Vimeo a na Facebookovém profilu bienále Ve věci umění.

O tvůrcích

Bienále Ve věci umění / Matter of Art je mezinárodní přehlídka výtvarného umění, jejíž první ročník se uskutečnil v roce 2020 v Praze. Na výstavě se představilo více než 40 umělkyní a umělců z Česka, Německa, Velké Británie, Francie, USA, Indonésie, Vietnamu, Ukrajiny, Slovenska, Srbska, Slovinska, Litvy a z dalších zemí. Koncepce výstavy byla zaměřena na často přehlížená témata péče a empatie a s ambicí zprostředkování odlišných životních zkušeností jazykem současného umění. Pořadatelem bienále je iniciativa pro současné umění tranzit.cz, která je součástí mezinárodní sítě tranzit.org. Bienále Ve věci umění je zakládajícím členem Aliance východoevropských bienále (EEBA) a řídí se Kodexem feministické umělecké instituce. Další ročník bienále proběhne v létě 2022 v Praze.

Slovo 21, z. s., je nevládní nezisková organizace, která působí od roku 1999 a zaměřuje se na podporu a integraci Romů a cizinců žijících v ČR. Prostřednictvím kulturních, vzdělávacích, emancipačních a mediálních projektů se snaží o zlepšení vzájemného soužití mezi menšinami a majoritní společností, zlepšení mediálního obrazu menšin a bojuje proti rasismu a xenofobii a. Největším projektem spolku je světový romský festival Khamoro, který získal evropské mezinárodní ocenění EFFE Label pro roky 2019–2020 jako jeden z mezinárodně uznávaných evropských kulturních festivalů.

Organizace Život 90, z. ú., už více než třicet let podporuje seniory v nezávislém životě, v samostatném rozhodování a účasti na společenském životě, bojuje proti jejich odsouvání na okraj společnosti a snaží se, aby staří lidé mohli co nejdéle žít doma. Organizace provozuje jedinou non-stop bezplatnou linku důvěry pro seniory a seniorky a v rámci tzv. tísňové péče hlídá bezpečí více než tisíce starších lidí po celé České republice, kteří se tak mohou dovolat pomoci v případě úrazu nebo jiné nouzové situace. V Praze nabízí Život 90 také pečovatelskou službu, odlehčovací službu, poradenské centrum nebo kurzy v rámci Centra aktivního stáří, kam denně dochází několik set seniorů.

Odkazy

Sdílené hlasy na platformě Vimeo
Sdílené hlasy na Facebooku
Bienále Ve věci umění / Matter of Art
Život 90
Slovo 21

Kontakt pro média
Max Dvořák
+420606381616
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.