#poznejteslovo Erika - Dža Dureder

Poznejte motivaci, která stojí za tvrdou prací našich projektových koordinátorů. Představujeme vám další článek ze série #poznejteslovo.

Každý měsíc vám dáme možnost nahlédnout do zákulisí organizace Slovo 21 a virtuálně potkat její pracovníky. Dnes vás seznámíme s Erikou Novákovou, koordinátorkou projektu Dža dureder. #dzadureder #pokračuj #doučování

Energická, milá. Její smích je nakažlivý a humor Vás nenechá jen tak poklidně sedět. Ve své práci vidí důležité pro celou společnost poslání a věnuje ji veškerý svůj volný čas.

-Povíš čtenářům něco o sobě? Například, jak dlouho pracuješ ve Slovu 21 a na čem?

 

V neziskové organizaci Slovo 21, z.s. figuruji od roku 2018 jako jedna z koordinátorek projektu Dža dureder.

-Co tě přimělo dělat na tomto projektu?

 

Byla jsem velmi ráda, když se mi naskytla možnost pracovat na projektu Dža dureder. Snahou tohoto vzdělávacího projektu je navýšit počet vzdělaných žáků ze sociálně slabých rodin, kteří tím získají lepší postavení ve společnosti a zároveň budou moci působit jako pozitivní vzor pro komunity ve svém okolí.

-Jak vnímáš cíle projektu? O čem je?

 

Cíle projektu už v průběhu několika let plníme na maximum. Máme projektového koordinátora v každé zapojené lokalitě, který úzce spolupracuje s žáky, rodiči a s naší organizací. Toto považuji za jeden z nejdůležitějších bodů projektu.

Záměrem Dža dureder je podpořit vzdělání žáků 1-9. tříd ZŠ ze sociálně slabých rodin. Hlavním cílem je udržet žáky v základní škole a zamezit předčasnému ukončení jejich výuky.  Formou bezplatného doučování a přípravy na přijímací zkoušky na SŠ projekt napomáhá k překonávání překážek se školním učivem a motivuje žáky k dosažení lepších studijních výsledků, které mají vliv na volbu budoucího povolání.  Individuální nebo skupinové doučování zlepšuje studijní prospěch žáků a zvyšuje jejich sebevědomí. V neposlední řadě podporuje odhodlání žáků pokračovat v dalším studiu na SŠ. Projekt zajišťuje i materiální podporu pro žáky ze sociálně slabých rodin formou pořizování školních a studijních pomůcek.

-Jak se podepsala pandemie Covid-19 na průběh projektu?

Aktuální situace nám to nedělá zrovna jednodušší. Sama jsem studentka a dokážu pochopit každého žáka či studenta, pro kterého to určitě není jednoduché. Navzdory situaci se zapojení žáci nadále doučují, a to on-line formou prostřednictvím bezplatných mobilních a internetových aplikací (zoom, messenger, skype a další) umožňujících audio/video komunikaci.

Doufám, že se všichni zanedlouho potkají u školních lavic, a život bude moci pokračovat v normálním režimu

-Mockrát děkuji za to, že sis na mě udělala chvilku. Přeji ti hodně úspěchů a sil v dosažení tvých cílů. Jak soukromých, tak i pracovních.