Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Romská inkluze v rámci CLLD v období 2014-2020

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je iniciativa pro zapojení občanů na místní úrovni do rozvoje odpovědí na dnešní sociální, environmentální a ekonomické výzvy, a zároveň je to slibný nástroj pro investice do začleňování Romů. Nezaměstnanost, chudoba a sociální vyloučení, což jsou klíčová témata pro evropské Romy, patří mezi výzvy, které EU identifikovala v rámci CLLD. Schválené strategie CLLD znamenají, že již několik let jsou k dispozici významné finanční prostředky EU na podporu činností a investic, které jsou nejdůležitější. Evropská komise rovněž očekává, že CLLD umožní odpovědnost příjemcům se zvláštním zaměřením na marginalizované komunity prostřednictvím budování kapacit, zmocnění, plné transparentnosti a sdílení rozhodovací pravomoci.

Síť ERGO investuje a podporuje (pro)romské nevládní organizace, komunitní organizace a romské aktivisty, aby se zapojili do iniciativ CLLD ve svých zemích, tak aby se co nejvíce strategií CLLD zabývalo vyloučením Romů. V průběhu roku 2020 provedli členové sítě ERGO komplexní výzkum ve třech klíčových zemích (Bulharsko, Česká republika a Rumunsko) s cílem vyhodnotit fungování a provádění cyklu CLLD 2014–2020 s cílem posoudit, do jaké míry bylo začlenění Romů začleněno do všech procesů CLLD, pokud jde o obsah činností i zapojení zúčastněných stran. Partnery provádějícími tento výzkum byly sdružení Integro (Bulharsko), Slovo 21 (Česká republika) a Nevo Parudimos (Rumunsko).

Cíle hodnocení CLLD bylo následující:

-        Poskytnout důkazy o začlenění Romů do všech fází procesu CLLD

-        Posoudit kvalitu začleňování Romů do rozvojových strategií a financovaných projektů

-        Posílit postavení místních akčních skupin zvýšením znalostí o CLLD a posílením mechanismů odpovědnosti na místní úrovni

-        Umožnit Romům účastnit se procesů CLLD

-        Poskytnout doporučení ke zlepšení procesu CLLD s cílem podpořit začleňování Romů pro příští programové období

-        Předvést osvědčené postupy projektů CLLD, které kladou Romy do jejich jádra.

Celý evaluační report je ke stažení zde https://ergonetwork.org/wp-content/uploads/2021/03/ERGO-Network-evaluation-of-the-2014-2020-CLLD-cycle-designed.pdf

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.