Romská inkluze v rámci CLLD v období 2014-2020

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je iniciativa pro zapojení občanů na místní úrovni do rozvoje odpovědí na dnešní sociální, environmentální a ekonomické výzvy, a zároveň je to slibný nástroj pro investice do začleňování Romů. Nezaměstnanost, chudoba a sociální vyloučení, což jsou klíčová témata pro evropské Romy, patří mezi výzvy, které EU identifikovala v rámci CLLD. Schválené strategie CLLD znamenají, že již několik let jsou k dispozici významné finanční prostředky EU na podporu činností a investic, které jsou nejdůležitější. Evropská komise rovněž očekává, že CLLD umožní odpovědnost příjemcům se zvláštním zaměřením na marginalizované komunity prostřednictvím budování kapacit, zmocnění, plné transparentnosti a sdílení rozhodovací pravomoci.

Síť ERGO investuje a podporuje (pro)romské nevládní organizace, komunitní organizace a romské aktivisty, aby se zapojili do iniciativ CLLD ve svých zemích, tak aby se co nejvíce strategií CLLD zabývalo vyloučením Romů. V průběhu roku 2020 provedli členové sítě ERGO komplexní výzkum ve třech klíčových zemích (Bulharsko, Česká republika a Rumunsko) s cílem vyhodnotit fungování a provádění cyklu CLLD 2014–2020 s cílem posoudit, do jaké míry bylo začlenění Romů začleněno do všech procesů CLLD, pokud jde o obsah činností i zapojení zúčastněných stran. Partnery provádějícími tento výzkum byly sdružení Integro (Bulharsko), Slovo 21 (Česká republika) a Nevo Parudimos (Rumunsko).

Cíle hodnocení CLLD bylo následující:

-        Poskytnout důkazy o začlenění Romů do všech fází procesu CLLD

-        Posoudit kvalitu začleňování Romů do rozvojových strategií a financovaných projektů

-        Posílit postavení místních akčních skupin zvýšením znalostí o CLLD a posílením mechanismů odpovědnosti na místní úrovni

-        Umožnit Romům účastnit se procesů CLLD

-        Poskytnout doporučení ke zlepšení procesu CLLD s cílem podpořit začleňování Romů pro příští programové období

-        Předvést osvědčené postupy projektů CLLD, které kladou Romy do jejich jádra.

Celý evaluační report je ke stažení zde https://ergonetwork.org/wp-content/uploads/2021/03/ERGO-Network-evaluation-of-the-2014-2020-CLLD-cycle-designed.pdf