Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Romské organizace spustily kampaň ke sčítání: Me som Rom, me som Romňi, amen sam Roma! A so tu?

 

Zastřešující organizace RomanoNet ve spolupráci s dalšími organizacemi připravila online kampaň, kterou chce oslovit Romy, aby se hlásili při letošním Sčítaní lidu, domů a bytů k romské národnosti nebo jako svůj mateřský jazyk uvedli romštinu.

„Považujeme za důležité, aby se Romové hlásili ke své národnosti, protože data, která nám sčítaní přinese, mohou ovlivnit, jak v následujících letech bude v České republice probíhat inkluze Romů,“ uvádí ředitel organizace RomanoNet Michal Miko.

Kampaní organizace reagují na nízkou informovanost Romů a Romek v souvislosti se Sčítáním 2021 a také vyvracejí mýty, které se okolo sčítaní šíří mezi samotnými Romy.

„Je až zarážející, jak málo Romů ví, že se mohou přihlásit k romské národnosti nebo uvést obě národnosti, pokud se cítí být Čechem i Romem. Částečně je to způsobené nepochopením rozdílu mezi občanstvím, tedy úředně stanovenou státní příslušností, a národností, kdy můžeme projevit svobodnou vůli a vyjádřit sounáležitost s historií a kulturou svých předků. Rozhodování jistě ovlivňuje i strach pramenící z historické zkušenosti s různými soupisy, které vedly ke genocidě Romů, a možná i snaha demonstrovat začlenění do české společnosti společně s touhou být přijímáni za její rovnoprávné členy,“ dodává Miko.

„Celá kampaň je hrazena z vlastních zdrojů zapojených organizací, stát informační kampaň zaměřenou na Romy podcenil a neposkytl na ni ani korunu. My, zástupci romské občanské společnosti, si ale myslíme, že pro lepší cílení romské inkluze je potřeba znát data, například o počtu Romů, kteří reálně v ČR žijí,“ doplňuje Nikola Taragoš, ředitel organizace Romodrom.

Kampaň je postavena na videích, v nichž Romové a Romky vysvětlují, proč je podle nich zásadní do sčítacího formuláře uvést romskou národnost a jako svůj mateřský jazyk romštinu. Videa jsou pak umisťována na stránku www.amensamroma.cz a jsou sdílena na sociálních sítích. Kvůli pandemii COVID-19 se kampaň koná výhradně v online prostoru.

„Listina základních práv a svobod etnickým menšinám zaručuje právo na sebeurčení, ale uplatňování tohoto práva souvisí i s tím, kolik příslušníků menšiny v dané zemi žije. Když se nebudeme my Romové hlásit ke své národnosti, nikdo nás za ně nebude oficiálně považovat, nebudeme mít možnost uchovat a rozvíjet svoji kulturu a jazyk,“ uvádí ve svém příspěvku ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová a dodává, že ona sama se přihlásí k romské a české národnosti.

Své důvody v postupně zveřejňovaných videí vysvětlují známé romské osobnosti, ale i neznámí, „obyčejní“ Romové a Romky.

„Video vzkazy od Romů a Romek pak doplňuje video, v němž vysvětlujeme rozdíl mezi národností a občanstvím a také se snažíme zmírnit obavy z možného zneužití poskytnutých informací,“ popisuje ředitel organizace RomanoNet Michal Miko.

Malou provokaci pak představuje video s prezidentem Zemanem, který v roce 2018 právě kvůli malému počtu Romů hlásících se ke své národnosti Romy a Romky urážel. „Bereme jeho výroky jako pozitivní motivaci a věříme, že i jeho slova, v uvozovkách, vyprovokují Romy a ti se ke své národnosti přihlásí,“ dodává Miko.

Kampaň doplňuje diskuzní pořad ROMEA TV Přiznat barvu, články na zpravodajském serveru Romea.cz nebo audio příspěvky z pořadu Českého rozhlasu O Roma vakeren na téma Sčítání 2021.

 

Na kampani se podílejí členské organizace RomanoNetu – ROMEA, o. p. s., Romodrom, o. p. s., Slovo 21, z. s., Vzájemné soužití, z. s., Romano jasnica, z. s., Kleja, z. s., Awen amenca, z. s., IQ Roma servis, z. s., Společně – Jekhetane, o. p. s., Khamoro, o. p. s., Otevřená společnost, o. p. s. a spolupracující organizace Ara Art, z. s. a Tuke TV.

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.