Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Svět romské literatury je oukouzlující a jedinečný.

Jednotlivá díla mají mnoho společných znaků, a zároveň jsou každá originálem. Jejich jedinečnost se staví na tom, že zejména starší romští autoři většinou nemají literární vzory a ve svých povídkách čerpají ze své ústně z generace na generaci předávané tradice. Romská kultura je založena na samotném vyprávění příběhů. 

V letech 1971-2 na stránkách věstníku Svazu Cikánů-Romů (SCR) Románo ľil byly otištěny první romskojazyčné texty Tery Fabiánové, Andreje Gini nebo Andreje Pešty.

Je nesmírně důležité podpořit romské autory v jejich tvorbě. Díla romských spisovatelů přispívají k rozvoji romského sebevědomí a “romipen”, k předávání poselství o životě předků a vlastní identitě.Tera Fabiánová

V neposlední řadě romská literatura pomáhá většinové společnosti pochopit romské tradice a způsob života, přibližuje způsob jejich uvažování.

Projekt Gavoro/Vesnička, který cílí na šíření povědomí o romské literatuře jak mezi Romy, tak mezi většinovou společností, vznikl pod křídlem naší organizace již v roce 2017. 

,,Přejeme si, aby byla v každé knihovně polička s romskou literaturou“ říká koordinátorka projektu Pavlína Matiová.

V roce 2019 vznikl klub romských spisovatelů Paramisara/Vypravěči, jehož členové tvoří romští spisovatelé z celé České republiky. Vznik klubu romských spisovatelů romští autoři uvítali s velkou radostí a jsou rádi, že se mohou realizovat a mají možnost se více profesionalizovat. 

Pro některé autory je tento projekt a jejich účast v něm motivací pokračovat ve psaní a vydávat svá díla.

"Romská literární produkce, kterou dříve registrovali, zkoumali a oceňovali především lidé kolem buditelky Mileny Hübschmannové, nalezla oporu  v zájmu veřejnosti. Láká na ní bezprostřednost vypravěčských hlasů, neotřelý humor i poznávání malých místních dějin, které se do učebnic dějepisu nedostanou – jedním slovem, její jinakost. Druhá věc je ovšem to, že Romové také píší stále víc, povzbuzováni příkladem ostatních i svými vlastními drobnými úspěchy. Mají toho hodně na srdci a v psaní nalézají ventil, za který by jim v minulosti posloužila především hudba a vzájemná pospolitost,” uvádí v článku pro iliteratura romistka Karolína Ryvolová.

 

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.