NOVÉ POVINNÉ ADAPTAČNĚ-INTEGRAČNÍ KURZY PRO CIZINCE SPUŠTĚNY


21.6.2021 proběhl v Integračním centru Praha první adaptačně-integrační kurz.

Adaptačně-integrační kurzy (AIK) jsou od 1.1.2021 povinné pro vybrané skupiny nově příchozích občanů ze třetích zemí (mimo EU), a to na základě Novely zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Cílem kurzů je seznámit cizince s právy a povinnostmi souvisejícími s jejich pobytem v České republice a zároveň představit místní a kulturní poměry. Za vznikem projektu stojí od samého počátku nevládní nezisková organizace Slovo 21 a zaštiťuje jej Ministerstvo vnitra. Kurzy administruje komplexní síť 18 Center na podporu integrace cizinců, která jsou dlouhodobě přítomna ve všech krajích ČR.


AIK mají kořeny už v roce 2012, kdy byl spuštěn pilotní projekt kurzů Vítejte v České republice, u jehož zrodu stálo Slovo 21: „Původní idea adaptačně-integračních kurzů vzešla z iniciativy cizinců dlouhodobě pobývajících v ČR, kteří na základě vlastních zkušeností a ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, chtěli usnadnit začátek života v ČR nově příchozím cizincům“ říká Jelena Silajdžić, ředitelka Slovo 21, z. s.


V pilotní fázi (2012-2020) kurzy prošlo více jak 7 000 osob ze třetích zemí. Díky této zkušenosti a na základě obdobné dobré praxe dalších evropských států Ministerstvo vnitra navrhlo, aby se AIK staly od 1.1.2021 povinné pro vybrané skupiny nově příchozích cizinců ze třetích zemí dle Novely zákona o pobytu cizinců na území ČR. Od roku 2021 organizaci kurzů přebírají Centra na podporu integrace cizinců, přičemž celý projekt zaštiťuje MV ČR a za obsahovou a expertní stránkou kurzů stále stojí Slovo 21.


„Povinné adaptačně-integrační kurzy by měly být přínosem nejenom pro cizince, ale i pro českou společnost, protože dobrá informovanost je předpokladem pro kvalitní soužití cizinců s majoritou a jejich lepší začlenění do české společnosti.“ doplňuje Marie-Anna Hamanová, koordinátorka projektu Vítejte v České republice, Slovo 21, z. s.


AIK jsou zpoplatněny, cena za čtyřhodinový tlumočený kurz je 1 500 Kč a registrovat se na ně je možné pouze na portálu FRS Ministerstva vnitra. Absolvovat kurz je povinné pro vybrané skupiny cizinců ze třetích zemí, kteří od 1.1.2021 získají v ČR dlouhodobý pobyt nebo trvalý pobyt podle § 66 a 67 zákona o pobytu cizinců. Povinnost absolvovat kurz je nutné splnit do jednoho roku ode dne, kdy povolení k pobytu nabylo právní moci. Pokud cizinec povinnost nesplní, vystavuje se riziku pokuty až do výše 10 000 Kč.

 

Během AIK účastníci projdou se zkušeným lektorem a tlumočníkem stěžejní témata, kterými jsou základní informace o ČR, pobytová legislativa, vzdělávání, zaměstnání, podnikání, volný čas, zdravotní péče, bydlení a základní interkulturní informace o České republice. Zároveň jim jsou představeny služby Center na podporu integrace cizinců a důležité kontakty. Za účast v kurzu cizinec obdrží potvrzení o jeho absolvování.


Kurz je veden v češtině a tlumočen do jednoho z devíti jazyků, kterými jsou angličtina, ruština, ukrajinština, španělština, francouzština, srbština, mongolština, arabština a vietnamština. Variantu si vybírá účastník při přihlášení na kurz.
Kurzy bude poskytovat 18 Center na podporu integrace cizinců, která tvoří komplexní síť po celé České republice. V hlavním městě bude AIK organizovat Integrační centrum Praha, v Ústeckém kraji Poradna pro integraci, v Královéhradeckém kraji Integrační centrum pro cizince, v Jihomoravském kraji Centrum pro cizince JMK a ve zbývajících krajích ČR budou AIK organizovat Centra na podporu integrace cizinců provozovaná Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, a to v Karlovarském, Plzeňském, Jihočeském, Olomouckém, Zlínském, Moravskoslezském, Pardubickém, Libereckém, v kraji Vysočina a ve Středočeském, kde funguje celkem pět poboček v Kladně, Příbrami, Benešově, Kutné Hoře a Mladé Boleslavi. Záleží zcela na cizinci, pro které místo se rozhodne.


AIK je možné absolvovat dvěma způsoby. Buďto přímo v prostorách jednoho z Center na podporu integrace cizinců (tzv. veřejný kurz) nebo jinde, pokud se centrum domluví např. se zaměstnavatelem nebo jinou právnickou osobou, v tomto případě je cena pro účastníka 800 Kč (tzv. neveřejný kurz).


Veškeré bližší informace o AIK jsou uvedeny na stránkách projektu Vítejte v ČR, na portálu MV ČR nebo na stránkách jednotlivých Center na podporu integrace cizinců.

 

KONTAKTNÍ OSOBA
Tereza Vosáhlová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420774678826
www.vitejtevcr.cz
https://www.facebook.com/vitejtevcr