Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Z dohledu / světy na okraji

Z dohledu / světy na okraji

Out of sight / worlds on the fringe
Umělci/kyně: Sead Kazanxhiu, Selma Selman, Natália Kubíková
Vernisáž: 7. 7. 2021 v 18.00 hodin
Výstavá potrvá: 8. 7. – 31. 7. 2021

Vznik pandemie COVID-19 vedl ke globální eskalaci diskriminace a přímému porušování lidských práv různých marginalizovaných skupin, zejména barevných a nestátních osob. V evropském kontextu byla pandemie etnizována mediálními a politickými kampaněmi zobrazujícími Romy jako hrozbu pro veřejné zdraví. Krize zaznamenala také nárůst zneužívání pohotovostních pravomocí a politického oportunismu. Poskytla populistickým a pravicovým vládám, zejména střední a východní Evropě, prostor pro vyjádření nacionalistických, xenofobních a protimigrantských nálad a legitimizaci pro postup represivní politiky vůči Romům.

Na místní úrovni zavedly městské úřady selektivní zadržovací opatření z etnických důvodů, která v mnoha oblastech způsobila humanitární krizi. Nebezpečnost lidí odříznutých od jakýchkoliv příležitostí k vytváření příjmů, přístupu ke zdravotní péči, zásobování potravinami a někdy dokonce ke zdrojům pitné vody byla ještě umocněna ultrapravicovým a policejním násilím. V ostatních případech byli Romové nuceně vystěhováni a byli nuceni migrovat při hledání přežití, což často vedlo k tomu, že byli bez domova. Tato populistická instrumentalizace společenských obav není nová, jak ukazují historické důkazy.

Epidemie často vyvolala nenávist a vinu „ostatních“ a Romové a Židé jako zástupci neevropských národů, byli častým terčem. Rumunské obavy, že by Romové kontaminovali „rumunskou rasu“ tyfem, vedly ve 40. letech k protiromským opatřením. Co je však alarmující a co odlišuje anticiganismus od jiných forem rasismu v současné Evropě, je zapojení státu do výroby těchto diskriminačních norem, znalostí a politiky. Výstava (Out of sight / Z dohledu) si klade za cíl tematizovat tyto kataklyzmatické důsledky pro romskou populaci po celém světě a odhalit křehkost a nejistotu života na okraji.

Sead Kazanxhiu (narozený v roce 1987 ve Fier, od roku 2012 žije v Tiraně) je vizuální umělec z jihozápadní Albánie. Vystudoval malířství (2006–2010) na vysoké škole umělecké v Tiraně.
Kazanxhiu komentuje postavení Romů v souvislosti s nespravedlivým zacházením. Stojí v opozici vůči rasově předpojatým dynamikám, které bohužel i nadále formují současné evropské světové názory, denně, uvnitř i vně oficiálních politických arén. Jeho tvorba se snaží obnovit důstojnost komunitě, která byla tvrdě a nespravedlivě tlačena na okraj evropské demokracie.
Kazanxhiu je jedním z nejvíce zapojovaných mladších protagonistů na současné albánské kulturní scéně. Vystavoval v Tiraně, Budapešt, Bruselu, Praze, Brně, Gotenburgu, Berlíně, Drážďanech, Krakově, Bukurešti a v New Orleans.
https://seadkazanxhiu.wixsite.com/visualart

Natálie Kubíková je kurátorka, nezávislá vizuální umělkyně a spolukurátorka platformy „KUKU kolektiv“. Její hlavní praxe je spojena s podporou vznikajících místních LGBTQ+ umělců, feminismu a politiky post kolonialismu v oblasti bývalého Československa a jeho historických přilehlých oblastí. Pracuje se současnými sociálními přesahy, LGBTQ+ komunitou, psaním a organizováním komunity.
https://novamedia2.space/?p=63

Selma Selman (narozená v roce 1991) je umělkyně romského původu pocházející z Bosny a Hercegoviny. V roce 2014 získala titul bakaláře výtvarných umění na katedře malířství na univerzitě Banja Luka. V roce 2018 absolvovala na Syracuse University v oboru transmédií, vizuálního a divadelního umění. Cílem jejích děl je ochrana ženských těl a uzákonění cross-skalárního přístupu ke kolektivní emancipaci utlačovaných žen. Její hledání po současném politickém odporu vychází z její osobní zkušenosti s útlakem z různých směrů a měřítek. Selma je také zakladatelem organizace „Get The Heck To School“, jejímž cílem je posílit postavení romských dívek po celém světě, které čelily ostrakizaci ze společnosti. Selma Selman v současné době žije a pracuje v Bihacu, BIH a v New Yorku, USA.
https://www.selmanselma.com/


Na vernisáži zahraje Aneta Kováčová
Projekt Planet je sbírka autorských zhudebněných básní, vycházejících z intimních příběhů. Zpěvačka ve svých textech popisuje osobní zkušenosti ale i pohled na společenské nerovnosti. Celkovým zvukovým dojmem jsou jemné, hravé, vokální harmonie, melodické linky ovlivněné jazzem a neo soulovou hudbou, měkké beaty, sladce trpký zvuk kláves a
syntetizátorových nástrojů.

Výstava je součástí programu 23. ročníku Světového romského festivalu Khamoro.
Festival KHAMORO se stal jedním z nejvýznamnějších kulturních romských projektů nejen v České republice, ale v celé Evropě. Festival pořádá SLOVO 21, z. s. a Studio Production Saga, s.r.o a jako jeho organizátoři se snažíme přispět nejen k profesionální prezentaci romské kultury a umění, ale také zachytit aktuální témata týkající se postavení Romů.
Kurátorka: Tamara Moyzes
Text: Nikola Ludlová
Spoluorganizátoři:
Slovo 21
Kampus Hybernská

Výstava je financována z Fondů EHP 2014–2021, Program Kultura.

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletinnew.jpg

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.