Aktuality

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Stáž pro sociálně znevýhodněné studenty

Velvyslanectví Kanady vyhlašuje ve spolupráci s Nadace Albatros výběrové řízení na studijní stáž určenou pro studenty a nedávné absolventy vysokých škol se znalostí a zájmem o romskou menšinu a témata s ní spojená. Stáž je určena pro mladé lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří touží poznat činnost kanadského velvyslanectví v Praze.

 

Stážista bude mít během placené stáže za úkol připravit a realizovat plán aktivit velvyslanectví na podporu práv Romů žijících v České republice. Zapojit se bude moct i do dalších projektů související s velvyslanectví a to až po dobu šesti měsíců. Jedna z podmínek je znalost angličtiny a to na komunikativní úrovni. Studijní stáž bude možné absolvovat v rozsahu 10 až 15 hodin týdně od října letošního roku až do března 2022.


Studentovi nebo nedávnému absolventovi vysoké školy bude současně se stáží poskytnuto od Nadace Albatros další vzdělávání, které přispěje k jeho lepšímu kariérnímu a osobnímu rozvoji.
„Ceníme si toho, že již podruhé umožní Velvyslanectví Kanady stáž pro studenta nebo absolventa vysoké školy, který se bude zabývat romskou menšinou a tématy s ní spojené. Věříme, že studentovi stáž pomůže získat cennou pracovní zkušenost a zajímavou praxi, kterou bude moci uplatnit i v budoucím zaměstnání,“ říká Denisa Maková z Nadace Albatros.

Za pravdu jí dává absolventka stáže a studentka České zemědělské univerzity v Praze Adriana Trejtnarová.

 

„V průběhu prvního ročníku na vysoké škole jsem měla možnost absolvovat půlroční stáž na Velvyslanectví Kanady v Praze, kde jsem se aktivně podílela na projektech spojené s podporou práv Romů. Součástí stáže bylo organizování kulatého stolu s romskými osobnostmi v Brně, psaní blogu, vyvěšení romské vlajky k Mezinárodnímu dni Romů a mnoho dalších aktivit,“ vypočítává Trejtnarová a dodává: „Jsem nesmírně ráda, že jsem před pěti lety mohla stáž na Velvyslanectví Kanady absolvovat a získat tak spoustu pracovních zkušeností, a to v mnoha oblastech včetně diplomacie. Kromě toho jsem měla příležitost setkat se se spoustou zajímavých lidí,“ hodnotí po letech své působení na ambasádě Trejtnarová.

HARMONOGRAM
Přihlašování: 17. 8. - 10. 9.2021
Předvýběr uchazečů: 10. 9. - 17. 9. 2021
Osobní pohovory v Praze: po 20. 9. 2021
Předpokládaný začátek stáže: říjen 2021

 

Zájemci o stáž musí podat žádost do 10. října 2021.

 

Pro bližší informace klikněte zde

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletinnew.jpg

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.