Stáž pro sociálně znevýhodněné studenty

Velvyslanectví Kanady vyhlašuje ve spolupráci s Nadace Albatros výběrové řízení na studijní stáž určenou pro studenty a nedávné absolventy vysokých škol se znalostí a zájmem o romskou menšinu a témata s ní spojená. Stáž je určena pro mladé lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří touží poznat činnost kanadského velvyslanectví v Praze.

 

Stážista bude mít během placené stáže za úkol připravit a realizovat plán aktivit velvyslanectví na podporu práv Romů žijících v České republice. Zapojit se bude moct i do dalších projektů související s velvyslanectví a to až po dobu šesti měsíců. Jedna z podmínek je znalost angličtiny a to na komunikativní úrovni. Studijní stáž bude možné absolvovat v rozsahu 10 až 15 hodin týdně od října letošního roku až do března 2022.


Studentovi nebo nedávnému absolventovi vysoké školy bude současně se stáží poskytnuto od Nadace Albatros další vzdělávání, které přispěje k jeho lepšímu kariérnímu a osobnímu rozvoji.
„Ceníme si toho, že již podruhé umožní Velvyslanectví Kanady stáž pro studenta nebo absolventa vysoké školy, který se bude zabývat romskou menšinou a tématy s ní spojené. Věříme, že studentovi stáž pomůže získat cennou pracovní zkušenost a zajímavou praxi, kterou bude moci uplatnit i v budoucím zaměstnání,“ říká Denisa Maková z Nadace Albatros.

Za pravdu jí dává absolventka stáže a studentka České zemědělské univerzity v Praze Adriana Trejtnarová.

 

„V průběhu prvního ročníku na vysoké škole jsem měla možnost absolvovat půlroční stáž na Velvyslanectví Kanady v Praze, kde jsem se aktivně podílela na projektech spojené s podporou práv Romů. Součástí stáže bylo organizování kulatého stolu s romskými osobnostmi v Brně, psaní blogu, vyvěšení romské vlajky k Mezinárodnímu dni Romů a mnoho dalších aktivit,“ vypočítává Trejtnarová a dodává: „Jsem nesmírně ráda, že jsem před pěti lety mohla stáž na Velvyslanectví Kanady absolvovat a získat tak spoustu pracovních zkušeností, a to v mnoha oblastech včetně diplomacie. Kromě toho jsem měla příležitost setkat se se spoustou zajímavých lidí,“ hodnotí po letech své působení na ambasádě Trejtnarová.

HARMONOGRAM
Přihlašování: 17. 8. - 10. 9.2021
Předvýběr uchazečů: 10. 9. - 17. 9. 2021
Osobní pohovory v Praze: po 20. 9. 2021
Předpokládaný začátek stáže: říjen 2021

 

Zájemci o stáž musí podat žádost do 10. října 2021.

 

Pro bližší informace klikněte zde