Archiv projektů

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy leden 2016 – prosinec 2016

Cílem projektu je posílit interkulturní kompetence, komunikační dovednosti a odbornou připravenost pracovníků Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR a dalších pracovníků veřejné správy, samosprávy a institucí. Prostřednictvím speciálních školení se snaží u zaměstnancům zajistit využitelnost získaných informací ve výkonu práce se státními příslušníky ze třetích zemí. Po absolvování školení se zlepší zlepšení jejich komunikační dovednosti s ohledem především na interkulturní komunikaci a tím pádem zvýšení efektivity jejich práce.

Číst dál...

Bulletin Slovo - všechna vydání 2011 - 2014

Všechna čísla bulletinu Slovo vydaná v letech 2011 - 2014

Číst dál...

Odborné stáže pro budoucí romské profesionály 2016

Organizace Slovo 21 spolu s Velvyslanectvím USA v Praze zprostředkovala pěti romským studentům VŠ (absolventům VŠ) odbornou stáž v oboru, který je zajímá. Své nově nabyté odborné dovednosti uplatní ve svém dalším profesionálním a osobním životě. Vybraní kandidáti v roce 2016 našli uplatnění v institucích, neziskových organizacích a firmách (včetně Velvyslanectví USA v Praze). Projekt pokračuje i letos.

Číst dál...

Rodina Odvedle 2016 - neváhejte se přihlásit i vy

realizace projektu: leden 2016 - prosinec 2016

Už po třinácté zažijí české a migrantské rodiny netradiční setkání – poobědvají v jiném prostředí u neznámých lidí. V rámci projektu Rodina Odvedle, se dne 27. listopadu po celém území České republiky uskuteční přes 50 setkání, kdy k nedělnímu obědu usedne ve stejný den a hodinu více jak 400 lidí, kteří se liší kulturou, jazykem i zvyky.  Projekt pořádá Slovo 21, z.s.

Číst dál...

Rodina Odvedle 2015

realizace projektu: leden 2015 - prosinec 2015

 

Projektu se v roce 2015 zúčastnilo celkem 106 rodin (53 setkání), které zasedly ve stejný čas na různých místech České republiky ke společnému nedělnímu obědu.

Číst dál...

Rodina Odvedle 2014

Poslední listopadovou neděli 23. listopadu 2014 ve 13 hodin odstartovaly ve všech krajích Česka multikulturní obědy. Integrační projekt už po jedenácté pořádala organizace Slovo 21. Záštitu nad letošním ročníkem převzal ministr vnitra ČR Milan Chovanec.

Číst dál...

V šest před domem

realizace projektu: leden 2013 - červen 2014
     leden 2014 - prosinec 2014

 

Otevřené prostranství parku mezi domy, náměstí nebo dětské hřiště – všude tam se celý rok a půl až června 2014 mohli setkat sousedé z řad cizinců a Čechů – a to konkrétně v pěti krajích Česka. A díky úspěšnosti jsme v myšlence spojování migrantů a české společnosti pokračovali dál i na podzim 2014! Celkem bylo tak "V šest před domem" 1400 lidí!

Číst dál...

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

bulletinnew.jpg

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.