Archiv projektů

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Rozhovor s lektorkou kurzů Denisou Hatinovou

Teprve devatenáctiletá Denisa Hatinová pocházející z Hořovic už získala cenné zkušenosti v lektorské činnosti při doučování romských žáků ZŠ a středoškolských studentů díky projektu Slova 21 „Můžeme jít dál II“. Ostatně i ona sama prošla v minulém roce přípravným kurzem anglického jazyka, který ji letos pomůže při maturitě na Gymnáziu Václava Hraběte v Hořovicích.

 


"DOUČUJI MLADÉ ROMY, VE KTERÝCH VIDÍM POTENCIÁL DÁL SE ROZVÍJET,"

říká lektorka Denisa Hatinová.„Příprava mi pomohla rozvinout se především ve slovní zásobě, ujistit se v gramatice a umožnit mi posunout se dál a být si při komunikaci v angličtině daleko jistější. Kurz byl zdarma, což bylo další skvělé pozitivum,“ vyjmenovává Denisa klady projektu.

A jelikož sama studuje na „gymplu“, rozhodla se zapojit do projektu naplno a předávat své zkušenosti mladším studentům, kterým doučování pomůže zlepšit si celkový průměr ve škole. V letošním roce v doučování pokračuje se dvěma slečnami, které jsou v posledních ročnících na základní škole.

„Pokračovat v doučování angličtiny jsem se rozhodla především proto, abych získala pedagogickou praxi a pomohla mladým Romům, ve kterých vidím potenciál dál se rozvíjet. Proto mi záleží, abych si s kurzisty vytvořila přátelský vztah. Často se stává, že se mi svěří s tím, co je ve škole trápí, kam by se například rádi po základní škole vydali atd., přesto se snažím držet při hodinách řád a být důsledná k tomu, aby skutečně pracovali na domácích úkolech a aktivně se zapojovali do každé hodiny,“ říká mladá lektorka, která po skončení středoškolského studia plánuje studovat angličtinu se zaměřením na vzdělávání jako dvouoborový předmět práva s pedagogikou. Lektorskou praxi využívá také při doučování své mladší sestry Natálky, která by ráda po skončení povinné školní docházky studovala střední pedag

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.