Můžeme jít dál II

realizace: září 2013 - březen 2015

 

Doučování a příprava na střední školu pro žáky základních škol, přípravné kurzy na přijímací zkoušky na vysokou školu nebo mentoringový program – to byly hlavní aktivity projektu Můžeme jít dál II. Jeho cílem bylo pomoci romským dětem s přípravou do školy a na střední školu i připravit středoškoláky na maturitu a případně vysokou školu. 

Pomohli jsme žákům a studentům zlepšit známky na vysvědčení, někteří se ze čtyřkařů stali dvojkaři. Pomohli jsme dětem vybrat střední školu, zažít nové věci, poznat nové kamarády, překonat studijní i osobní problémy, nasměrovali je. Podporovat je budeme i nadále.

 

VYUŽIJTE NAŠICH ZKUŠENOSTÍ

 Své zkušenosti jsme se pokusili shrnout ve dvou metodických matriálech, které si zde můžete volně stáhnout a třeba využít pro svou vlastní práci.

- METODIKA MENTORING (ke stažení v pdf)

- METODIKA DOUČOVÁNÍ (ke stažení v pdf)

 

 CO SE POVEDLO

Zapojilo se celkem 112 žáků základních škol a studentů středních škol z Prahy. Doučování započalo v září 2013 a probíhalo do března 2015. 

Žáci a studenti se nejčastěji doučovali z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, chemie a fyziky. Doučovali jsme celkem 79 žáků z 1. – 9. třídy ZŠ, a to formou individuálního nebo skupinového doučování ve škole. Nejčastěji šlo o doučování matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. Celkem si známku udrželo nebo zlepšilo 62 žáků ZŠ.

Zapojilo se i 16 studentů SŠ. Lektoři doučovali studenty především individuálně nebo v úzkých skupinách a to zejména problematické předměty, jako např. matematiku nebo anglický jazyk a další předměty podle potřeby.  Studentům jsme také hodnotili úspěšnost na základě porovnání známek, anebo úspěšného vykonání maturitní zkoušky a celkem 7 studentů bylo úspěšných. 

Mentoringový program umožnil dětem pravidelné setkávání s mentorem. Mentoři se svými svěřenci, kteří v letošním roce ukončí devátý ročník ZŠ, se hlavně zaměřili na volbu budoucího povolání. Navštěvovali dny otevřených dveří s žáky, pomáhali s výběrem střední školy a oboru, vyhledávali informace o jednotlivých studijních oborech a uplatnění na trhu práce. Také ale navštěvovali různé zájmové a odpočinkové akce, jako například muzeum voskových figurín, Interaktivní přednášky o vědě, jízda na motokárách a další. Kromě toho spolu jezdili na víkendová soustředění za Prahu.

 

CO PROJEKT NABÍDL?

 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ A PŘÍPRAVA NA SŠ

 

doučování z českého jazyka, cizích jazyků, matematiky, fyziky, chemie atd. pro žáky 1. – 9. tříd ZŠ z Prahy
příprava na přijímací zkoušky na SŠ
odborné poradenství při výběru SŠ
lektoři jsou pedagogové, kteří mají zkušenosti s výukou romských žáků
v případě potřeby jsou učební materiály k dispozici zdarma

 

DOUČOVÁNÍ STUDENTŮ SŠ A KONZERVATOŘÍ A PŘÍPRAVA NA VŠ

 

přihlásit se mohli studenti 1. - 4. ročníků SŠ z Prahy (týká se to oborů, které jsou ukončené maturitní zkouškou) i pro absolventi SŠ
doučování z českého jazyka, cizích jazyků, matematiky, fyziky, chemie a oborových předmětů (diskriptivní geometrie, účetnictví, psychologie)
příprava na přijímací zkoušky na VŠ (Scio testy, TSP atd.)
odborné poradenství při výběru VŠ
v případě potřeby učební materiály k dispozici zdarma

 

 

MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO ŽÁKY ZŠ

 

přihlásit se mohli žáci 6. - 8. ročníků ZŠ z Prahy
průběžné setkávání s mentorem - starším kamarádem
návštěva kulturních a zážitkových akcí (výstavy, muzea, divadlo, galerie, koncerty...)
víkendové výjezdy
společná setkávání všech mentorů a žáků
rozšíření všeobecného přehledu o aktuálním dění ve společnosti
motivace ke studiu a seberealizaci nenásilnou a zábavnou formou

 

  

O DOUČOVÁNÍ JE STÁLE ZÁJEM A MY DOUFÁME,

ŽE BUDEME MOCI POMÁHAT I V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE

 

NEVÁHALI SE PŘIHLÁSIT

A TEĎ SI PLNÍ SVÉ SNY...

 

PROFILY ABSOLVENTŮ NAŠICH PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ

 
                        shape square STUDUJÍ NA PRESTIŽNÍCH UNIVERZITÁCH
                        shape square JSOU ÚSPĚŠNÍ VE SVÉM OBORU
                        shape square JSOU HRDÍ NA TO, ŽE JSOU ROMOVÉ

  

ČTĚTE: ÚČASTNÍCI MENTORINGOVÉHO PROGRAMU POZNÁVALI ROMSKOU KULTURU V MUZEU V BRNĚ

V polovině března, konkrétně v pátek 13. 3. 2015, se žáci společně se svými mentory vydali do jihomoravské metropole. Už od počátku programu, když se plánovaly různé aktivity, bylo hlavním cílem navštívit Muzeum romské kultury v Brně.

„Žáci mentoringového programu se na výlet do Brna velmi těšili, v muzeu měli možnost za pomocí výkladu provázejícího lektora se dozvědět něco historii Romů – od příchodu z Indie až po současnost. Nedílnou součástí výkladu byly také informace o tradicích a zvyklostech, ale unikátní sbírka obrazů nedávno zesnulého Rudolfa Dzurka,“ vysvětluje koordinátorka programu Denisa Miková.

Po prohlídce muzea navštívili žáci také dílnu, kde si sami vytvořili obrázek podle patentované techniky právě umělce Dzurka. Žáci s mentory si odnesli z muzea velmi zajímavé informace, které v rámci výuky dějepisu na základních školách nenajdou.  Výletu se zúčastnilo 6 dospělých a 10 dětí.

ČTĚTE DÁLE: ÚČASTNÍCI MENTORINGOVÉHO PROGRAMU SE V ÚNORU VYDALI DO HOR

ČTĚTE DÁLE: ÚČASTNÍCI MENTORINGOVÉHO PROGRAMU VYJELI UŽ PO TŘETÍ NA VÝJEZD MIMO PRAHU

ČTĚTE DÁLE: ROZHOVOR S LEKTORKOU KURZŮ DENISOU HATINOVOU

 

 

 

 

 

 PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM.
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.

 

Aktualizováno: 31. 8. 2015