Archiv projektů

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Jdeme dlouhou cestou

realizace: od roku 2000


Jdeme dlouhou cestou je skvělou příležitostí pro mladé evropské Romy, kteří chtějí poznat nové lidi, zažít nové věci a možná poznat i sami sebe. Jde o mezinárodní setkání romské mládeže z různých států Evropy. Mladí Romové se do Prahy sjíždějí a účastní se zajímavých besed, seminářů a v neposlední řadě i výtvarných aktivit.

 

HLAVNÍ POSLÁNÍ
Mezinárodní setkání organizujeme už od roku 2000 a během této doby se do něj zapojilo téměř na tři stovky mladých Romů. Hlavní ambicí Jdeme dlouhou cestou je napomoci mladým Romům najít své místo ve společnosti, připomenout jim to, co už možná zapomněli nebo je rodiče nenaučili nebo nepředali. Myslíme si totiž, že hlavně skrze poznání sebe samého a přijetí vlastní romské identity, která je nezbytná pro upevnění sebevědomí, se člověk může zapojit plnohodnotně do společnosti. Z ohlasů už víme, že mnohým z nich pomohla právě letní škola k tomu, aby se stali hrdými na svůj původ a byli tak sebevědomější ve svém osobním i profesionálním životě.

 

ODKUD NÁZEV "JDEME DLOUHOU CESTOU"?
Název vznikl podle tradiční romské legendy "Zrcadlo Romů". Vypráví o tom, jak Romové po smrti svého krále společně putovali po světě, až došli k rozcestí, kde se nemohli dohodnout, kterým směrem půjdou. Při hádce rozbili velké zrcadlo, které bylo symbolem romského národa. Ze zrcadla zbyly jen střepy, které si Romové roznesli po celém světě. Od té doby se traduje, že až se střepy spojí a vytvoří zrcadlo, budou Romové opět jednotným národem.

 

PROGRAM 2013
Program se každoročně skládá ze seminářů a besed, kulturních prezentací jednotlivých států a řemeslných, výtvarných a sportovních aktivit. V roce 2013 se již po šesté setkání konalo jako součást Světového romského festivalu Khamoro. Účastníci mezinárodního setkání se tedy zúčastnili i programu Khamora, nejznámějšího romského festivalu na světě. Zavítali nejen na koncerty a výstavy, ale byli například i na semináři nazvaném Mladí Romové v Evropě. Tady měli možnost setkat se s čelními představiteli mezinárodních romských hnutí i světoznámými romskými umělci a vyslechnout si jejich poselství a doporučení. I sami účastníci mohli leto předávat zkušenosti svým mladším vrstevníkům. Pro romskou mládež, která navštěvuje nízkoprahový klub Prádelna na pražském Smíchově, připravili interaktivní workshopy. Prostřednictvím divadelních scének romským dětem zábavnou formou ukazovali, jak moc je v životě důležité mít vzdělání...

 

  DOKUMENT ROM_ID  

CHTĚJÍ SI DNEŠNÍ MLADÍ ROMOVÉ
V GLOBALIZOVANÉM SVĚTĚ UDRŽET ROMSKOU IDENTITU?

CO PRO NĚ VLASTNĚ ZNAMENÁ BÝT ROMEM?

 

Dokument režisérky Markéty Nešlehové vypráví příbehy tří mladých Romů - účastníků mezinárodního setkání Jdeme dlouhou cestou - žijících v různých částech Evropy. Film byl natočen v koprodukci o. s. Slovo 21 a Bedna TV.

 

 

 

 

ÚČASTNÍCI JDEME DLOUHOU CESTOU 2013

 

 

JIŘÍ PEŠTA
(27 let, Česko)

"Ve společnosti se snažím vystupovat tak, abych byl pozitivním příkladem, ale zároveň je důležité si udržet vlastní identitu a sebevědomí a uvědomit si, že jsem rovnocenným partnerem pro majoritu a nenechat se odradit předsudky či projevy rasismu.."ANDREA POLIAKOVÁ
(21 let, Slovensko)

"Nemám ambici změnit svět, ale chci být užitečná pro komunitu, pro kterou pracuji."

 

 

ROSEN DOBREV
(22 let, Bulharsko)

 "Cestou ke zlepšení je naše aktivní účast v různých oblastech: vědě, sportu, hrách;  poznat různé etnické skupiny, pracovat v týmu s různými lidmi, potkávat nové lidi různého etnického původu. Věřím, že úspěch přináší aktivitní účast."
MARSEL BARANJA
(20 let, Slovinsko)

 "Hodně lidí si myslí, že Romové jsou líní, sprostí a hloupí. Ale je cesta, jak ukázat opak – vzdělání. Pokud máme správné vzdělání, můžeme dosáhnout úspěchu, ukázat aktivitu, pracovitost a sílu."

 


MARIE BRENDZOVÁ
(21 let, Česko)

"Přispět můžu už jen tím, že se aktivně hlásím k romskému původu a nikdy jsem se za to nestyděla."

 

 

MÁRIO BUČKO
(20 let, Slovensko)

"Je zarážející,  že i přes výdobytky 21. století se čím dál víc setkávám s netolerancí, diskriminací a rasismem. Pro mě je společnost vyspělá jen tehdy, pokud je schopná rozvíjet multikulturní prostředí, zvyšuje toleranci a respektuje jinakost obyvatelstva."

 

 

 ANGEL VALENTINOV
(25 let, Bulharsko)


"Nejdůležitější věcí je podle mě být aktivní, protože to umožňuje být informovaný
a školený v tom, jak tyto informace předávat a přispět tak své komunitě.."

 MEGI KOVAC
(29 let, Slovinsko)

"Pokud chceme uspět v budoucnu, je pro nás všechny, i každého jednotlivě, důležité znát svou minulost. Jako aktivistka jsem si vědoma důležitosti vzdělání a porozumění vlastní kultuře."

 

 

MIRCHO MIRCHEV
(20 let, Bulharsko)

 "Pokud budeme jednotní, uspějeme v čemkoli. A my potřebujeme být jednotní. Věřím, že ke změně může dojít prezentováním moderních a vzdělaných Romů. Důležité je také rovnocenné vzdělání pro všechny."

 PETER POLLÁK
(22 let, Slovensko)

"Mojí mateřštinou je romština. Nestydím se ji používat ani před "gádži", když mluvím se svými kamarády z osady"

 

 

 

 

 
ZAPOJENÉ ZEMĚ

Česká republika 
Slovensko  
Polsko   
Maďarsko   
Nizozemí   
Bosna a Hercegovina
Francie
Srbsko
Černá Hora
Švédsko
Portugalsko
Itálie
Makedonie
Chorvatsko
Bulharsko
Rakousko
Německo
Slovinsko
Litva

 

 

                                                                                  

PROJEKT BYL V ROCE 2013 REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY EVROPSKÉ UNIE
PROSTŘEDNICTVÍM ČNA MLÁDEŽ

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.