Mami, tati, já chci do školy 2014

realizace: leden - září 2014


O tom, že romské děti patří na základní, nikoliv praktické školy, jsme přesvědčovali romské rodiče v průběhu července až prosince loňského roku napříč republikou. A vzhledem k úspěšnosti projektu v tom pokračujeme i v roce 2014. Romští rodiče celkem v deseti městech Česka dostali kvalitní informace nejen o rozdílech mezi základní, praktickou a speciální školou, ale také o možných dopadech, které souvisejí právě se zařazením dítěte do základní praktické školy, přestože tam vůbec nepatří.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE
„Mami, tati, já chci do školy 2014“ navazuje na stejnojmenný projekt, který běžel od července do prosince 2013 na různých místech Česka s vyšším počtem romských obyvatel. Navazující projekt se zaměřuje na romské rodiče v celkem deseti městech ČR - Chomutově, Mostě, Ostravě, Bruntále, Mimoni, Rumburku, Praze, Trmicích, Nymburku a Slaném. "Mami, tati, já chci do školy" opět nabídlo romským rodičům kvalitní informace, které jsou nezbytné pro budoucnost jejich dětí. Na workshopech se rodiče dozvěděli nejen o rozdílech mezi základní, praktickou a speciální školou, ale také o možných dopadech, které souvisejí se zařazením dítěte do základní praktické školy.

informace o rozdílech v osnovách obou druhů škol (základní a praktická)
důsledky ukončení praktických škol
jak chránit dítě, aby se nedostalo do praktické školy
představení rodičů a jejich osobní zkušenosti se školu
divadelní představení Fórum
promítání úspěšného videoklipu Nebuď dilino!

 


ČTĚTE:
"MAMI, TATI, JÁ CHCI DO ŠKOLY" ZAZNĚLO
V DALŠÍCH DESETI MĚSTECH ČESKA

Projekt Občanské sdružení Slovo 21 „Mami, tati, já chci do školy“ vrcholí! Od ledna 2014 se snažil v deseti městech Česka přesvědčit romské rodiče, aby své děti dávali do běžných základních škol, nikoli do těch praktických. Zapojilo se do něj celkem téměř 160 romských rodičů a více než 180 dětí. O tom, jak moc byly workshopy úspěšné, se dozvíte v rozhovoru s jednou z lektorek Claudií Laburdovou zde.

 

JAK TO VYPADÁ NA WORKSHOPECH
Na workshopech byli rodiče informováni o svých právech a právech dítěte pomocí divadelních scének, kdy herci na různých modelových situacích vytvářeli skutečný příběh ze života. Například když jdou romští rodiče k zápisu do školy a narazí na stereotypní učitelku nebo situaci, kdy ostatní členové rodiny věří, že praktická škola je pro romské děti tou nejlepší cestou. Rodiče, kteří se workshopů účastnili, byli doprovázeni také svými dětmi – předškoláky. Ti trávili čas v „dětském koutku“, kde vyplňovali nejrůznější pracovní listy a s lektorkou se učili vše, co je může potkat během zápisu do školy. Na workshopech se romským rodičům také promítal úspěšný klip Nebuď dilino!, který upozorňuje na segregaci romských dětí v českém školství a jenž je z dílny Občanského sdružení Slovo 21.

 

 KDE JSME BYLI                                                                 VIDEO: MAMI, TATI, JÁ CHCI DO ŠKOLY 2014

PRAHA
OSTRAVA
BRUNTÁL
MOST
CHOMUTOV
MIMOŇ
RUMBURK
TRMICE
NYMBURK
SLANÝ


 

 PROČ JSOU WORKSHOPY POTŘEBNÉ
Česká republika i šest let po rozsudku D. H. vyřazuje romské žáky z běžného vzdělávacího systému a odsouvá je do praktických škol. Podle České školní inspekce tvoří podíl romských žáků v praktických školách 26,4 %. Přestože v roce 2007 vyhrála skupina ostravských dětí žalobu, kterou podala k Evropskému soudu pro lidská práva za odepření plnohodnotného vzdělání tím, že byly nesprávně zařazeny do tehdejších zvláštních škol. Na základě rozsudku D. H. versus ČR tak byla česká vláda povinna odstranit segregaci ve vzdělávání. Výsledky šetření České školní inspekce z roku 2012 ale ukázaly opak, ani po pěti letech od rozsudku se nepodařilo segregaci zcela vymýtit a dál vznikají na různých místech republiky segregované romské třídy, či dokonce školy. A nedostatek informací, které má velké procento romských rodičů o možnostech vzdělání svých dětí, je významným problémem, který přispívá k pokračující segregaci romských žáků v bývalých zvláštních školách.

 

PROMÍTÁME HIPHOPOVÝ KLIP NEBUĎ DILINO!

       shape square PŘES 130 TISÍC ZHLÉDNUTÍ NA YOUTUBE
       shape square OBROVSKÝ ZÁJEM MÉDIÍ
       shape square PROMÍTÁNÍ NA SEMINÁŘÍCH PRO ROMSKÉ RODIČE
       shape square
V KLIPU VYSTUPUJÍ ROMSKÉ OSOBNOSTI
       shape square AUTOSKÁ PRÁCE MLADÝCH ROMSKÝCH RAPERŮ UGC

 Mladí romští rapeři (UGC) v klipu jasně hlásají, že romské děti patří na základní, nikoli praktické školy. Videoklip, v němž se vedle mladých talentů objevují také úspěšní Romové různých profesí a generací, vznikl v rámci projektu občanského sdružení Slovo 21, který financovala Nadace Heinrich-Böll-Stiftung.

 

 

 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: ROMŠTÍ RODIČE POVAŽUJÍ WORKSHOPY ZA ÚSPĚŠNÉ

Hlavním cílem dotazníku bylo zjistit, jak úspěšný byl workshopy v rámci projektu „Mami, tati, já chci do školy!“ v jednotlivých městech České republiky. Analyzováno bylo celkem 123 dotazníků. Typický věk dotazovaných je 26-35 let a jsou mezi nimi především ženy. Typická respondentka má 2 nebo 3 děti, kterým je 1-10 let. Z dotazníku vyplývá, že samy respondentky a jejich děti chodily nebo stále chodí na základní školu, ačkoli počet dětí, které navštěvovaly praktickou/zvláštní školu není zanedbatelný. Zájem dotazovaných posílat děti do praktické školy je téměř nulový. Úspěch workshopu je dotazníkem jednoznačně potvrzený. Naprostá většina mu dává nejvyšší známku a deklaruje, že byl velice srozumitelný. Na poslední otázku testující, jestli dotazovaní pochopili, které dítě patří do praktické školy, drtivá většina odpověděla správně. Nicméně, trochu vyvolávají obavy odpovědi, v nichž respondenti uvádějí, že do praktické školy patří i dítě, které má špatné známky či zlobí. To ale lze brát i jako důvod pro další konání podobných osvětových programů.

ANALÝZA DOTAZNÍKŮ PROJEKTU MAMI, TATI, JÁ CHCI DO ŠKOLY
ANALYSIS OF THE QUESTIONNAIRE FROM MUM, DAD, I WANT TO HO TO SCHOOL

 

 

CO SE NÁM POVEDLO
Zhruba čtvrtinu všech dětí, které bývalé zvláštní školy navštěvují, tvoří právě Romové, ačkoliv jedinců s lehkou mentální retardací, jimž jsou tyto školy určeny, je v ČR diagnostikováno 2,6 % populace. „Mami, tati, já chci do školy“ úspěšně napomohlo k tomu, aby se i sami Romové emancipovaně podíleli na integraci svých dětí do běžného vzdělávacího systému.

 

VIDEO: MAMI, TATI, JÁ CHCI DO ŠKOLY 2013

 

Díky projektu se nám podařilo intenzivně posílit motivaci 160 romských rodičů (vloni to bylo 190 rodičů), co se týče vzdělání svých dětí, aby brali ohled na jejich budoucí život. Právě rodiče hrají hlavní roli při rozhodování, pokud jde o samotné vzdělávání a osud malých žáků.

Lektoři poskytli rodičům cenné rady, jak se mohou bránit, pokud dojde k situaci, kdy chce dítě základní škola umístit neoprávněně do speciálního školství praktické školy, kam jsou běžně přeřazováni děti například s ADHD. Kam všude se mohou obrátit s žádostí o pomoc, pokud se setkají s problémem týkajícím se vzdělání svých dětí.

 

Rodičům jsme poskytli rady, jak připravovat děti na zápis do školy a jak pracovat s dětmi doma. Pro workshopy, na kterých se rodiče aktivně podíleli, jsme vytvořili originální metodiku.

Součástí projektu byly i dílny pro předškoláky, kterých se zúčastnilo více než 180 dětí (loni to bylo 213 dětí).

V neposlední řadě se nám podařilo zapojit místní organizace, které budou používat vzniklou metodiku pro další práci s romskými rodiči.

 

 

NAŠI PARTNEŘI

OSTRAVA
o. s. Vzájemné soužití

PRAHA 8
Člověk v tísni

MOST
Oblastní charita Most

CHOMUTOV
o. s. Mania

BRUNTÁL
Sdružení Romů na Moravě

MIMOŇ
o. s. Bachtale

RUMBURK
o. s. Čačipen

TRMICE
o. s. Romano jasnica

NYMBURK
o. s. Čačipen

SLANÝ
o. s. Tosara

 

 

 

PROJEKT JE PODPOŘEN:ORGANIZACÍ PRO BEZPEČNOST A SPOLUPRÁCI V EVROPĚ/KANCELÁŘÍ PRO DEMOKRATICKÉ INSTITUCE A LIDSKÁ PRÁVA OSCE/ODIHR, AMERICKOU AMBASÁDOU V PRAZE A NADACÍ KARLA JANEČKA

 

                          

 

 

Aktualizováno: 25. 9. 2014