Romská generace 2.0: Od pronásledovaného národa k evropským občanům

realizace projektu: září 2013 - únor 2015

Naší snahou bylo najít romské i neromské mladé leadery, kteří budou v horizontu jednoho roku schopni organizovat kvalitní kulturní, společenské nebo politické akce zaměřené na soužití minorit a majority. Během více než ročního projektu prošli účastníci projektu řadou aktivit a mnohé se naučili. V každém ze zapojených měst v ČR (Praha, Bruntál, Písek) se našli mladí romští lídři, kteří dokážou být aktivní a přispívat své komunitě.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Hlavním cílem projektu bylo posílit společensko-politické kompetence mladých lidí v celkem šesti regionech Česka a Německa, nabídnout jim účinné nástroje k aktivní účasti na společenském dění, k organizaci vlastních kulturních, společenských či politických akcí, anebo k dosažení změn ve veřejném prostoru. Účastníci od začátku října 2013 do konce roku 2014 prošli ve svých regionech různými workshopy, zaměřenými na mediální a divadelní pedagogiku, které na jednu stranu zprostředkovávaly kompetence
k vytváření technicky i obsahově vydařených filmů, příspěvků do rádia, hudebních skladeb, webových stránek či divadelních her. Během celého projektu se potkávali i na národních a mezinárodních setkáních.

KDE JSME PŮSOBILI

ČESKÁ REPUBLIKA

 PRAHA
 
PÍSEK
 BRUNTÁLNĚMECKO
  BERLÍN
  GÖTTIGEN
  FREIBURG


INTERNETOVÝ BLOG ROMSKÉ GENERACE 2.0

 

 

 


MEZINÁRODNÍ A NÁRODNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ ROMSKÉ GENERACE
Projekt nabídl účastníkům celkem 2 mezinárodní setkání - konrkétně v Berlíně na Mezinárodní den Romů 8. dubna 2014 a v Praze během Světového romského festivalu Khamoro na konci května 2014, kde se vzájemně poznávali účastníci z obou zemí. Zároveň se potkávali i účastníci z Česka na národních setkáních - konkrétně v Praze v dubnu 2014, v Brně v listopadu 2014 a opět v Praze v lednu 2014, kde se celý projekt finálně hodnotil.


PUBLIKACE "ROMSKÁ GENERACE 2.0: OD PRONÁSLEDOVANÉHO NÁRODA K EVROPSKÝM OBČANŮM"

Kdo je romská generace 2.0?
Co se dělo na mezinárodních setkáních v Berlíně a v Praze?
Jak vypadala národní setkání účastníků projektu v České republice?
Jaké aktivity mají za sebou účastníci v jednotlivých regionech?
Co projekt dal jednotlivým účastníkům?
Fotogalerie

 CELOU PUBLIKACI SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE

 

 

 

 

ČLENOVÉ ROMSKÉ GENERACE NA PRVNÍM MEZINÁRODNÍM SETKÁNÍ V BERLÍNĚ

Na jaře roku 2014 konečně nadešel onen významný den – ve dnech 6. až 9. dubna se osobně poznala celá Romská generace 2.0. A setkání to bylo velké – u berlínských hostitelů se sešlo na padesát mladých lidí z Bruntálu, Freiburgu
im Breisgau, Göttingenu, Písku a Prahy. Krom seznamování a společně stráveného času ale na všechny čekala také tvrdá práce, protože účastníci měli za úkol připravit za pouhé dva dny show, kterou prezentovali 8. dubna na Mezinárodní den Romů, ve Studiu Я Divadla Maxima Gorkého. Už 7. dubna se proto mládež po krátkém vzájemném představení rozdělila do nabízených workshopů a ponořila se hned brzo ráno do intenzivní práce. Výběr sahal od divadla a hudby přes dokumentaci setkání pomocí videa a audia až k workshopu o vytváření webových stránek.

 

 

 

ČLENOVÉ ROMSKÉ GENERACE NA SVĚTOVÉM ROMSKÉM FESTIVALU KHAMORO V PRAZE

 

Na druhého mezinárodní setkání se účastníci Romské generace 2.0 vypravili do Prahy na Světový romský festival Khamoro. Seznámili se tu s dalšími účastníky projektu a také organizátory Khamora.

Účastníci také doprovodili slavnostní defilé všech účinkujících zpěváků, hudebníků a tanečníků Khamora 2014, které prošlo historickým centrem Prahy 30. května 2014. Celý průvod nejen dokumentovali, ale mohli mimo jiné navázat osobní rozhovory s účinkujícími a využili také příložitosti k tomu, aby s nimi nahráli rozhovory.


FOTOGALERII NAJDETE ZDE

 


DOJMY NĚKTERÝCH ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU ROMSKÁ GENERACE 2.0 Z MEZINÁRODNÍHO SETKÁNÍ BĚHEM SVĚTOVÉHO ROMSKÉHO FESTIVALU KHAMORO 2014 V PRAZE

 

"Khamoro byl pro mě zážitek na celý život. Nejvíce se mi z toho líbilo defilé, a že jsem mohla poznat Romy z ciziny. Moc se mi to líbilo. Také jsme byli v Americkém centru, kde nám paní dělala zajímavou přednášku o Martinu Lutheru Kingovi. Uvědomila jsem si, že my Romové potřebujeme také takovou osobnost."
Šarlota Kalejová, Písek

 

"Romského festivalu Khamoro jsem se zúčastnil poprvé, díky účasti v projektu Romská generace 2.0. Festvival mě uchvátil, hlavně účastí Romů z celého světa. Bylo skvělé pozorovat, jak hudba sbližuje všechny lidi, i když mluví jiným jazykem. Každopádně za mě, skvělá akce, která by měla pokračovat nadále."
Jožka Baláž, Bruntál

 

"V projektu Romská generace 2.0 jsem potkala nové kamarády a během Khamora v Praze jsem s nimi mohla pracovat na natáčení a focení, což mě opravdu bavilo, protože všude kolem bylo hodně zajímavých lidí, úsměvů a barev."
Dominika Karvayová, Praha

 

 

NÁRODNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ ROMSKÉ GENERACE V PRAZE

Romská generace 2.0 v Praze se sdružila pod hlavičku aktivit na podporu aktivního občanství a občanské participace. Zvolili si vlastní cestu, jak chtějí své občanství uplatňovat. A tou je divadlo utlačovaných, k němuž se přiklonili už v první polovině projektu – po tom, co měli možnost diskutovat s paní Danou Moree, pedagožkou Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, o využití techniky divadla utlačovaných k interkulturnímu vzdělávání.

 

Už v dubnu 2014, asi po měsíci nacvičování, dokázali členové Romské geenrace před obecenstvem v pražském klubu Rock Café rozehrát dvě scénky s názvem „Americký sen“ a „Modrá je dobrá“. Divadlo utlačovaných umožňuje divákům vstupovat do děje, vžívat se do rolí herců a řešit přehrávané situace po svém. Je kolem toho vždy mnoho diskusí, a to je dobře – je třeba o věcech debatovat. Soubor vedený Danou Moree byl složen právě z účastníků projektu Romská generace 2.0 – členů divadelní skupiny ARA ART a studentů a studentek Fakulty humanitních studií UK.NÁRODNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ ROMSKÉ GENERACE V BRNĚ

Celkem 12 mladých Romů a Romek z Písku a Bruntálu, kteří jsou zapojeni do projektu Romské generace, se ve dnech 31. 10. – 2. 11. účastnili národního setkání v jihomoravské metropoli.

Mladí Romové během setkání měli možnost navštívit Muzeum romské kultury v Brně, kde je provázela historička a ředitelka muzea Jana Horváthová. Na programu nechyběla ani setkání s místními lídry s Miroslavem Zimou, ředitelem romského střediska v Brně, s nímž mladí Romové diskutovali o komunitní práci s Romy, sociálním bydlení a činnostech v komunitních centrech.

Pro účastníky tohoto setkání bylo velice obohacující setkání s Ing. Karlem Holomkem, který se s nimi podělil o své inspirativní životní vzpomínky ze svého bohatého života z dob nacismu, komunismu a po sametové revoluce v Československu. Většina účastníků si ze setkání s ním odnesla inspiraci. Karel Holomek se snažil při společné besedě předat mladým Romům rady a motivaci coby další generaci romských lídrů.

Poté se účastníci rozdělili do skupinek, jejichž cílem bylo pořídit fotografie, audio a video pro svůj blog www.2-0-start.org. V neděli se účastníci rozloučili a odjeli domů, kde budou zpracovávat nahrávky, fotografie a texty. Vše by mělo být zkompletované do příštího setkání členů Romské generace v prosinci 2014.

 

 

POSLEDNÍ NÁRODNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ ROMSKÉ GENERACE V PRAZE

 

Poslední národní setkání ve dnech 17. - 18. 1. 2015 sloužilo hlavně k vyhodnocení projektu, jeho dopadu na životy účastníků a zhodnocení výsledků neformálního vzdělávání, kterým prošli. Účastnili se pouze vybraní zástupci skupin - ti nejvíce aktivní, kteří se vlastně během projektu stali lokálními komunitními lídry.

Všichni přítomní účastníci se shodli, že by rádi pokračovali realizací dalšího mládežnického projektu. Zapojili by do něj mládež ve věku 12 – 16 let, kdy ještě lze působit i na vzdělávací aspirace. Nový projekt Romské generace by se poučil z chyb současného projektu, obsahoval by jasně danou metodiku a cíle práce s mládeží, dal by ale zároveň prostor zapojené mládeži definovat vlastní potřeby vzdělávání.DOJMY NĚKTERÝCH ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU ROMSKÁ GENERACE 2.0 Z PRŮBĚHU CELÉHO PROJEKTU

 

"Nejen, že cesta do Berlína byla pro mnohé z nás vůbec první cestou za hranice, ale také účast na demonstraci v Berlíně nám přinesla velký zážitek. Alespoň takto za hranicemi vlastní země a vlastních problémů, jsme se mohli semknout a bojovali jsme za jiné Romy. Třeba Jožka se i na základě toho, co se naučil a co viděl v projektu, angažoval na změně v rámci školy, kterou navštěvuje"
Aurélie Balážová za bruntálskou skupinu

"Bylo úžasně vás sledovat, jak jste se vyvíjeli. Lucka a Pepa to dokonce zvládali i při péči o své dvě děti a při práci a škole. Potvrdil jsem si, že taková práce s mladými má velký smysl."
Michal Mižigár, vedoucí písecké skupiny

"Projekt Romská generace 2.0: Od pronásledovaného národa k evropským občanům můžeme v České republice označit za úspěšný."
Martina Horváthová ze Slova 21

 

 

 

TENTO PROJEKT BYL FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ PROGRAMU "JUGEN IN AKTION" A ČESKO-NĚMECKÉHO FONDU BUDOUCNOSTI

 

  

 

PARTNEREM PROJEKTU JE RomaTrial e.V.

 

 

 

 

 Aktualizováno: 28. 2. 2015