Archiv projektů

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Průzkum o postavení romských žen v České republice

realizace: září 2013 - červen 2014

V České republice neexistují relevantní data o postavení romských žen ve společnosti a v jejich komunitě. Tento projekt má za cíl skrze průzkum zjistit, jakou skutečnou pozici romské ženy zaujímají, a jakým čelí každodenním výzvám a překážkám.

V první fázi projektu proběhl trénink romských žen - převážně členek skupiny Manushe, která vznikla při z.s. Slovo 21 v roce 2000. Tyto ženy, jež mají velké zkušenosti s prací v romských komunitách a jsou důvěryhodné a respektované ve svém okolí, se zapojily do projektu jako tazatelky. Po skončení tréninku se 20 Romek vydalo do více než 20 měst Česka a začaly se sbíráním dat. Tazatelky se setkaly celkem s 600 romskými ženami.

 

ČTETE: EXKLUZIVNÍ VÝZKUM SLOVA 21:NAPROSTÁ VĚTŠINA ROMEK POVAŽUJE VZDĚLÁNÍ SVÝCH DĚTÍ ZA VELMI DŮLEŽITÉ

Většina českých Romek považuje vzdělání svých dětí za velmi důležité. Vyplývá to z exkluzivního výzkumu Občanského sdružení Slovo 21, který se zaměřuje na postavení romských žen v tuzemsku. Zapojilo se do něj celkem 600 Romek z deseti českých měst – Bruntálu, Chomutova, Krupky, Mimoně, Mladé Boleslavi, Náchodu, Ostravy, Prahy, Trmic a Turnova. Výzkum se snaží vyvrátit stereotypní představy o Romech, konkrétně romských žen, na podložených datech.


 

STÁHNĚTE SI CELOU VÝZKUMNOU ZPRÁVU PŘÍMO DO POČÍTAČE!

VÝZKUM O POSTAVENÍ ROMSKÝCH ŽEN V ČESKÉ REPUBLICE

POSITION OF ROMA WOMEN IN THE CZECH REPUBLIC - RESEARCH RESULTS 

 
SPOKOJENOST ROMEK S ŽIVOTEM OBECNĚ
POHLAVNÍ (NE)ROVNOST
VZTAHY, RODINNÝ ŽIVOT A KOMUNITA

VZDĚLÁNÍ ROMEK
ZAMĚSTNÁNÍ
ZDRAVÍ A REPRODUKCE
BYDLENÍ
ÚČAST NA VEŘEJNÉM ŽIVOTĚ

 

 

PREZENTACE VÝSLEDKŮ

Výzkum o postavení romských žen v České republice byl prezentován pro veřejnost 15. 9. 2014 v prostorách Fakulty humanitních studií UK. O představení výsledků se zajímala i česká média.

 

EXKLUZIVNÍ VÝZKUM SLOVA 21 V MÉDIÍCH

TN.cz: Romské ženy mají nižší vzdělání i příjem a brzy se vdávají
iDnes.cz: Romky se brzy vdávají a mají nižší vzdělání i příjem, ukázal průzkum
Týden.cz: Romky mívají nižší vzdělání i příjem, ale brzy se vdávají
Romea.cz: Exkluzivní výzkum Slova 21: Romské ženy mívají většinou základní či střední vzdělání, příjem do 10 000, setkaly se s diskriminací v práci i při hledání bydlení

 


V lednu letošního roku se vyplněné dotazníky shromáždily a poskytly se k následnému vyhodnocení. V druhé fázi projektu proběhly rozhovory a diskuze v 10 vybraných lokalitách s romskými ženami, které se zúčastnily dotazníkového šetření. Během rozhovorů podrobně diskutovaly o jednotlivých tématech vycházejících z dotazníkového šetření. A tím se zajistí kvalitativní analýza o názorech a stanoviscích romských žen z terénu. V poslední fázi projektu v červnu 2014 proběhlo zpracovávání nashromážděných údajů, analýzy a publikování výsledků průzkumu.

Data, zjištěná během průzkumu budou zásadním zdrojem při vytváření eventuálních strategií a programů, které mohou přispět k lepšímu postavení žen v romských komunitách a také v celé společnosti. Výsledky mohou využít vládní orgány a nevládní organizace při vytváření projektů, které se právě potřebami a požadavky romských žen žijících v ČR zabývají.

 
 

Aktualizováno: 30. 10. 2014

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.