Archiv projektů

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

EduRom: Podpora přístupu Romů k LLP (celoživotním učení), VET (odborného vzdělávání) a zaměstnanosti přes rodinné vzdělávání na základních školách

Díky tomuto projektu můžeme podporovat romské rodiče, aby se dále vzdělávali a mohli tak působit jak pozitivní vzory pro své děti. Zároveň sami rodiče budou více motivováni a zvýší si šance uplatnění na trhu práce. Hlavním pilířem jsou vzdělávací kurzy - třeba českého a anglického jazyka, počítačové kurzy nebo hodiny matematiky. 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Projekt se snaží motivovat romské rodiče, aby se dále vzdělávali a byli tak pozitivními příklady pro své děti. Projekt nabídne romským rodičům například kurzy českého a anglického jazyka, informatiky, matematiky a dalších předmětů, které jim zlepší přístup k dalšímu vzdělávání a tím se zvýší šance uplatnění na trhu práce.

CÍLE PROJEKTU
podporujeme romské rodiče pomocí nejrůznějších vzdělávacích kurzů v dalším vzdělávání
podporujeme romské rodiče k ověření neformálního a informálního učení a zvyšujeme jejich sociální a pracovní začlenění
posilujeme motivaci pro školu a zlepšení úrovně dosaženého vzdělání v romské komunitě prostřednictvím rodinné výchovy, prevenci školní neúspěšnosti a předčasného ukončování školní docházky
podporujeme přístup Romů k celoživotnímu učení a odbornému vzdělávání  
porporujeme účast romských rodin v rámci školních aktivit, zvyšujeme integraci romských žáků do školní komunity a podporujeme kulturní rozmanitosti ve školním prostředí

Program kursů zaměřen je přímo na výuky klíčových kompetencí, jak jsou definovány v rámci EU:
1. Komunikace v mateřském jazyce
2. Komunikace v cizích jazycích
3. Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a techniky
4. práce s digitálními technologiemi
5. Schopnost učit se
6. Sociální a občanské schopnosti
7. Smysl pro iniciativu a podnikavost

 

CO SE JIŽ POVEDLO

Ve dnech 21. a 22. května 2015 se v Praze konal závěrečný meeting všech partnerů projektu EduRom. Celkem se zúčastnilo 12 zástupců z Řecka, Rumunska, Bulharska, Irska, České republiky a Španělska. Během těchto dvou dnů partneři hodnotili celkový průběh projektu, úkoly provedené od července 2014, závěrečné zprávy a výsledky projektu. Dále partneři probírali udržitelnost projektu a návrhy na další spolupráci.

V květnu 2015 jsme také vydali již druhé číslo magazínu EduRom.

V rámci projektu jsme začátkem října 2014 odstartovali první kurz anglického jazyka pro romské rodiče. Zatím máme třináct účastníků, kteří se pravidelně scházejí každý týden a učí se základům tohoto jazyka. Lektorkou je rodilá mluvčí, která má dlouhodobou zkušenost s výukou dospělých a používá speciální metodu, jež umožňuje účastníkům mluvit, číst a psát již po pár hodinách.

v rámci projektu jsme také později odstartovali i PC kurzy pro romské rodiče

KE STAŽENÍ:

KROKY PŘI UZNÁVÁNÍ NEFORMALNÍHO VZĚLÁVÁNÍ A INFORMALNÍHO UČENÍ V ČR
CELOŽIVOTNÍ UČENÍ,ODBORNÉ VZĚLÁVÁNÍ A PODPORA ZAMĚSTNANOSTI V ČR

 

STÁHNĚTE SI PRVNÍ ČÍSLO MAGAZÍNU PROJEKTU EDUROM

 

INFORMACE O PROJEKTU
ROZHOVORY
FOTOPŘÍBĚHY

 

ČESKY
ROMANES

 


STÁHNĚTE SI DRUHÉ ČÍSLO MAGAZÍNU PROJEKTU EDUROM

FOTOPŘÍBĚH
ROZHOVORY

ČESKY
ROMANES

 

 

edurom magazin 3 maly

STÁHNĚTE SI TŘETÍ ČÍSLO MAGAZÍNU PROJEKTU EDUROM

 

SPECIÁLNÍ ČÍSLO VĚNOVANÉ MEZINÁRODNÍMU DNI ROMŮ

 

 ČESKY
 ROMANES

 

 

edurom magazin 4 maly


STÁHNĚTE SI ČTVRTÉ ČÍSLO MAGAZÍNU PROJEKTU EDUROM

 

FOTOPŘÍBĚH
HLASY RODIN

 

 ČESKY
 ROMANES

 

edurom magazin 5 maly

 STÁHNĚTE SI PÁTÉ ČÍSLO MAGAZÍNU PROJEKTU EDUROM

 

FOTOPŘÍBĚH
HLASY RODIN

 

 ČESKY
 ROMANES

 

 

Průvodce: Posílení škol prostřednictvím vzdělávání a zapojení rodin

Hlavní národní a mezinárodní výzkumné projekty ukazují rodinné vzdělávání jako úspěšnou vzdělávací akci, která zlepšuje akademické výsledky dětí a zároveň sociální a pracovní začleňování ohrožených skupin.

Tento průvodce si klade za cíl ukázat praktické nástroje, rady základním školám, organizacím, rodinám, sdružením rodičů a profesionálům k realizaci této úspěšné vzdělávací akce.

 

edurom-pruvodce-maly


STÁHNĚTE SI PRŮVODCE V PDF

 

 ČESKY

 ROMANES

 

 

 

 

 

PARTNEŘI PROJEKTU

Romské sdružení žen DROM KOTAR MESTIPEN, Španělsko
"Amalipe" - centrum pro mezietnický dialog a tolerance“, Bulharsko


Sdružení romských žen “Eldipa”, Řecko
PAVEE POINT travellers centre, Irsko
Slovo 21, Česká republika
Romské ženské sdruženi „Pro naše děti“, Rumunsko
FACEPA, asociace pro vzdělávání dospělých, Španělsko
Univerzita Tarragona, Španělsko        

 

Na realizaci projektu spolupracujeme se ZŠ Havlíčkovo náměstí.

 

 

 Aktualizováno: 30. 6. 2015

     

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.