EduRom: Podpora přístupu Romů k LLP (celoživotním učení), VET (odborného vzdělávání) a zaměstnanosti přes rodinné vzdělávání na základních školách

Díky tomuto projektu můžeme podporovat romské rodiče, aby se dále vzdělávali a mohli tak působit jak pozitivní vzory pro své děti. Zároveň sami rodiče budou více motivováni a zvýší si šance uplatnění na trhu práce. Hlavním pilířem jsou vzdělávací kurzy - třeba českého a anglického jazyka, počítačové kurzy nebo hodiny matematiky. 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Projekt se snaží motivovat romské rodiče, aby se dále vzdělávali a byli tak pozitivními příklady pro své děti. Projekt nabídne romským rodičům například kurzy českého a anglického jazyka, informatiky, matematiky a dalších předmětů, které jim zlepší přístup k dalšímu vzdělávání a tím se zvýší šance uplatnění na trhu práce.

CÍLE PROJEKTU
podporujeme romské rodiče pomocí nejrůznějších vzdělávacích kurzů v dalším vzdělávání
podporujeme romské rodiče k ověření neformálního a informálního učení a zvyšujeme jejich sociální a pracovní začlenění
posilujeme motivaci pro školu a zlepšení úrovně dosaženého vzdělání v romské komunitě prostřednictvím rodinné výchovy, prevenci školní neúspěšnosti a předčasného ukončování školní docházky
podporujeme přístup Romů k celoživotnímu učení a odbornému vzdělávání  
porporujeme účast romských rodin v rámci školních aktivit, zvyšujeme integraci romských žáků do školní komunity a podporujeme kulturní rozmanitosti ve školním prostředí

Program kursů zaměřen je přímo na výuky klíčových kompetencí, jak jsou definovány v rámci EU:
1. Komunikace v mateřském jazyce
2. Komunikace v cizích jazycích
3. Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a techniky
4. práce s digitálními technologiemi
5. Schopnost učit se
6. Sociální a občanské schopnosti
7. Smysl pro iniciativu a podnikavost

 

CO SE JIŽ POVEDLO

Ve dnech 21. a 22. května 2015 se v Praze konal závěrečný meeting všech partnerů projektu EduRom. Celkem se zúčastnilo 12 zástupců z Řecka, Rumunska, Bulharska, Irska, České republiky a Španělska. Během těchto dvou dnů partneři hodnotili celkový průběh projektu, úkoly provedené od července 2014, závěrečné zprávy a výsledky projektu. Dále partneři probírali udržitelnost projektu a návrhy na další spolupráci.

V květnu 2015 jsme také vydali již druhé číslo magazínu EduRom.

V rámci projektu jsme začátkem října 2014 odstartovali první kurz anglického jazyka pro romské rodiče. Zatím máme třináct účastníků, kteří se pravidelně scházejí každý týden a učí se základům tohoto jazyka. Lektorkou je rodilá mluvčí, která má dlouhodobou zkušenost s výukou dospělých a používá speciální metodu, jež umožňuje účastníkům mluvit, číst a psát již po pár hodinách.

v rámci projektu jsme také později odstartovali i PC kurzy pro romské rodiče

KE STAŽENÍ:

KROKY PŘI UZNÁVÁNÍ NEFORMALNÍHO VZĚLÁVÁNÍ A INFORMALNÍHO UČENÍ V ČR
CELOŽIVOTNÍ UČENÍ,ODBORNÉ VZĚLÁVÁNÍ A PODPORA ZAMĚSTNANOSTI V ČR

 

STÁHNĚTE SI PRVNÍ ČÍSLO MAGAZÍNU PROJEKTU EDUROM

 

INFORMACE O PROJEKTU
ROZHOVORY
FOTOPŘÍBĚHY

 

ČESKY
ROMANES

 


STÁHNĚTE SI DRUHÉ ČÍSLO MAGAZÍNU PROJEKTU EDUROM

FOTOPŘÍBĚH
ROZHOVORY

ČESKY
ROMANES

 

 

edurom magazin 3 maly

STÁHNĚTE SI TŘETÍ ČÍSLO MAGAZÍNU PROJEKTU EDUROM

 

SPECIÁLNÍ ČÍSLO VĚNOVANÉ MEZINÁRODNÍMU DNI ROMŮ

 

 ČESKY
 ROMANES

 

 

edurom magazin 4 maly


STÁHNĚTE SI ČTVRTÉ ČÍSLO MAGAZÍNU PROJEKTU EDUROM

 

FOTOPŘÍBĚH
HLASY RODIN

 

 ČESKY
 ROMANES

 

edurom magazin 5 maly

 STÁHNĚTE SI PÁTÉ ČÍSLO MAGAZÍNU PROJEKTU EDUROM

 

FOTOPŘÍBĚH
HLASY RODIN

 

 ČESKY
 ROMANES

 

 

Průvodce: Posílení škol prostřednictvím vzdělávání a zapojení rodin

Hlavní národní a mezinárodní výzkumné projekty ukazují rodinné vzdělávání jako úspěšnou vzdělávací akci, která zlepšuje akademické výsledky dětí a zároveň sociální a pracovní začleňování ohrožených skupin.

Tento průvodce si klade za cíl ukázat praktické nástroje, rady základním školám, organizacím, rodinám, sdružením rodičů a profesionálům k realizaci této úspěšné vzdělávací akce.

 

edurom-pruvodce-maly


STÁHNĚTE SI PRŮVODCE V PDF

 

 ČESKY

 ROMANES

 

 

 

 

 

PARTNEŘI PROJEKTU

Romské sdružení žen DROM KOTAR MESTIPEN, Španělsko
"Amalipe" - centrum pro mezietnický dialog a tolerance“, Bulharsko


Sdružení romských žen “Eldipa”, Řecko
PAVEE POINT travellers centre, Irsko
Slovo 21, Česká republika
Romské ženské sdruženi „Pro naše děti“, Rumunsko
FACEPA, asociace pro vzdělávání dospělých, Španělsko
Univerzita Tarragona, Španělsko        

 

Na realizaci projektu spolupracujeme se ZŠ Havlíčkovo náměstí.

 

 

 Aktualizováno: 30. 6. 2015