Archiv projektů

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Politický výcvik pro romské ženy 2014

Zvýšení angažovanosti romských žen v politice je hlavním cílem politických výcviků, který finančně podporuje Nadace Heinrich-Böll-Stiftung Praha. Slovo 21 výcviky organizovalo celkem třikrát - poprvé v roce 2006, naposledy v roce 2014. Díky absolvování politického výcviku kandidovalo v minulých letech v nejrůznějších volbách hned několik Romek, některé úspěšně. Myšlenka politických výcviků vzešla z Ženské romské skupiny Manushe, která funguje při Slovu 21 již od roku 2000.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Celý projekt chce především aktivizovat mladé romské vysokoškolačky k zapojení do veřejného života a podpořit je v osobním rozvoji. Na výcviku byly účastnice motivovány, aby se nebály vstoupit do politiky a seznámily se s hlavními aspekty práce političek na všech úrovních – tedy komunální, národní, evropské i mezinárodní. Organizátoři výcviku tak především reagují na nízké zastoupení žen v politice na všech úrovních a zároveň na nedostatečnou rozmanitost v politice, tedy na malou reprezentaci menšin.

ROMSKÉ STUDENTKY VYSOKÝCH ŠKOL SE ROK UČILY, JAK OBSTÁT V POLITICE (tisková zpráva, 15. 10. 2014)


 
POLITICKÝ VÝCVIK V ROCE 2014

VIDEO: SLAVNÍ ZAKONČENÍ POLITICKÉHO VÝCVIKU V PRAŽSKÉ VILE LANNA

Do posledního politického výcviku se zapojilo celkem deset mladých Romek, z valné většiny vysokoškolských studentek z různých krajů Česka. Během ročního výcviku se učily od těch největších odborníků, jak fungovat v politice, vystupovat na veřejnosti, komunikovat s médii, úspěšně argumentovat anebo připravit kvalitní politickou kampaň. Své nasbírané zkušenosti představily na slavnostním ceremoniálu ve vile Lanna v Praze 6 18. 10. 2014.

Účastnice posledního politického výcviku mají za sebou během celého roku celkem pět intenzivních společných setkání. Během nich absolvovaly několik praktických i teoretických workshopů – od mediálního výcviku s novinářkou Štěpánkou Duchkovou, koučování pod vedením personalistky Kateřiny Ondráčkové, trénink argumentace se zakladatelem České improvizační ligy Martinem Vasquezem, workshop o romské identitě nebo image poradenství se stylistkou Olo Křížovou. Kromě toho navštívily také Senát Parlamentu ČR, ministerstvo zahraničních věcí, Americké centrum nebo Informační centrum OSN. Účastnice během celého výcviku pracovaly i na vlastních projektech, které si samy vymyslely a cílily na romské ženy v Česku.ABSOLVENTKY POLITICKÉHO VÝCVIKU V ROCE 2014


Denisa Horváthová (24)
pochází z Ústí nad Labem, v době výcviku studovala navazující magisterské studium oboru Podniková ekonomika a management na Univerzitě J. E. Purkyně

Už nevidím v politice až takovou vědu. Měly jsme možnost se s některými politiky setkat, a vzala jsem si z toho ponaučení, že to jsou lidé stejní jako my ostatní. Stačí mít přehled o aktuálním dění, ovládat argumentaci, umět vystupovat a nebát se.


Karolína Horváthová (25)
pochází z Ústí nad Labem, v době výcviku studovala na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor Český jazyk a Společenské vědy se zaměřením na SŠ

Chtěla jsem být součástí tohoto projektu, poznat nové lidi, ale především poznat sama sebe, neboť jsem věděla, že tápu ve vlastním životě a v podstatě nevím, co od něj očekávat. Politický výcvik mi dopomohl k uvědomění si sama sebe jako ženy-Romky.


Marie Brendzová (22)
pochází z Prahy, kde v době výcviku studovala mezinárodní vztahy a diplomacii na Anglo-americké univerzitě

Můj cíl? Kdybych mohla pracovat na ministerstvu zahraničí, bylo by to ideální. Chtěla bych řešit romskou tematiku na mezinárodní úrovni – inkluzívní vzdělávání, bydlení, sociálně vyloučené lokality, nejen v ČR, ale i v jiných zemích Evropy.Nikola Balážová (23)
pochází z Olomouce, v době výcviku studovala porodní asistentství na Vysoké škole zdravotnické v Praze

Výcvik mi přinesl spoustu zajímavých informací a zážitků. V budoucnu o politické kariéře neuvažuji, chci se věnovat oboru, který studuji. Jsem ale připravena ze všech sil podpořit ostatní účastnice. Jsem ráda, že jsem mohla potkat lidi, s nimiž mám tolik společného.

 
Andrea Červeňáková (23)
pochází z Ostravy, má vystudovanou Ostravskou univerzitu obor sociální práce, pracuje v neziskové organizaci s romskými dětmi jako vedoucí vzdělávacích aktivit a terénní sociální pracovník

V politickém výcviku jsem se především dozvěděla, že pro účast v politice není nutné vědět úplně všechno. Důležité je chtít a mít dost velkou motivaci. A také odvahu, a ta mi předtím chyběla.


Aneta Suchá (23)
pochází z Ostravy, v době výcviku studovala sociální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně, vyrostla v sociálně vyloučené lokalitě, jako jedno z mála dětí nechodila na praktickou školu, ale na základní školu

Konkrétně seznámení s politiky ukázalo, že to jsou vlastně lidé stejní jako já − lidé, kteří chtějí něco měnit. A jediná cesta, kterou se dá něco měnit, je právě politika.


Denisa Maková (20)
pochází z Karviné, v době výcviku studovala Vyšší odbornou školu sociální v Ostravě, zároveň pracuje v komunitním centru, kde vede volnočasové aktivity pro děti

Největší přínos politického výcviku? Inspirativní lidé kolem mě. Spousta workshopů a seminářů. Velká inspirace celkově. Určitě se teď cítím víc sebevědomě, sebejistě, zkušenější. Nyní vím, že dosáhnout toho, co chci, není nemožné.


Markéta Bahníčková (24)
pochází z Brna, kde dostudovala balkanistiku na Masarykově univerzitě

Neměla jsem žádné očekávání. Byla jsem mile překvapená, že výcvik je nejen o politice, ale také o osobním rozvoji. Mohla jsem si vytvořit názor na sebe samu, v čem jsem dobrá, co mi jde více a co mi nejde. To pro mě bylo hodně cenné.

 


Veronika Koňová (23)
pochází ze Soběchleb, v době výcviku studovala Univerzitu Palackého v Olomouci obor sociální politika a Vyšší odbornou školu Caritas obor charitativní a sociální práce

Teď už mám větší přehled, vím, kam se mám obrátit. Jsem nohama více na zemi, vím, co politická práce obnáší, co pro to musím udělat. Musím si vystavět svůj cíl a za tím prostě jít.Alica Sigmund Heráková (30)
žije v Brně, vystudovala kulturní management na Masarykově univerzitě a pracuje jako PR manažerka v Muzeu romské kultury, profiluje se jako romská aktivistická novinářka a komentátorka

Výcvik mi nabídl ideální možnost rozšířit teoretické znalosti o politice, setkat se s konkrétními politiky a vnímala jsem to od začátku jako unikátní možnost sama nasměrovat svou cestu novým směrem. Jednalo se zkrátka o tu správnou výzvu ve správný čas.

 

 

 

 

ROZHOVORY S ABSOLVENTKAMI POLITICKÉHO VÝCVIKU


KAROLÍNA HORVÁTHOVÁ: CHTĚLA BYCH PRACOVAT NA ÚŘADU VLÁDY NEBO MINISTERSTVU ŠKOLSTVÍ A ODSTRANIT SEGREGOVANÉ ŠKOLY

Proč jste se přihlásila do politického výcviku?
Dlouho jsem uvažovala pro a proti, až jsem se nakonec rozhodla to zkusit. Chtěla jsem být součástí tohoto projektu, poznat nové lidi, ale především poznat samu sebe, neboť jsem věděla, že tápu ve vlastním životě a v podstatě nevím, co od něj očekávat. Nedokázala jsem si jasně představit svou budoucnost a snad i obávala připustit si své sny.

Jaký je váš krátkodobý i dlouhodobý cíl?
Mezi mé krátkodobé cíle řadím dokončit magisterské studium. Poté bych si chtěla najít nějaké zaměstnání, které by mě naplňovalo, což řadím mezi mé dlouhodobé cíle. No a po nalezení správného zaměstnání bych chtěla založit rodinu.  

Čím byste se v budoucnu chtěla zabývat?
Dá se říci, že na vysoké škole jsem si začala uvědomovat své romství, svou pozici v okolí. A politický výcvik mi dopomohl k uvědomění si samy sebe jako ženu, respektive ženu –  Romku. Moc ráda bych skloubila studium a své romství. Takže práce na Úřadu vlády, či ministerství školství bych uvítala. Uvědomuji si, že se jedná o nelehký cíl, ale kdo ví?

VIDEOMEDAILONEK KAROLÍNY HORVÁTHOVÉ
                                                                                                                                                                        
Pomohl vám v této cestě nějak politický výcvik?
Považuji ho za vstupní bránu, protože mi otevírá pro mě doposud uzavřené cestičky, kudy se mohu postupem času vydat. Ano, pomáhá mi a to neustále. Hlavně ve vytyčení mých cílů, které jsou leckdy dost vysoké.

Plánujete v budoucnu kandidovat za nějakou politickou stranu?
Nedokáži stoprocentně odpovědět. V soudobé době se na to necítím. Vím, že potřebuji nabrat ještě spoustu zkušeností, abych se dokázala v naší politice otáčet.


Co by podle vás nejvíce pomohlo soužití Romů a většinové společnosti?
K soužití Romů a majoritní společnosti podle mě pomůže spolupráce jich obou. Musí dojít k protnutí našich kultur, tradic a zvyků. Je na čase naučit se vnímat toho druhého „nexenofóbním“ způsobem, jako někoho, kdo mě může určitým způsobem obohatit. Když spolu začneme spolupracovat ve všech oblastech lidského života, možná postupem času sklidíme první zasazené ovoce. Nesmíme dopouštět, aby existovaly segregované organizace, které k tomuto společensky umělému rozdělování pomáhají. A měli bychom začínat u nejmladších. Když se sžijí oni a začnou spolu kooperovat, nepřijde jim to pak umělé. Je to nelehká práce, víme, že se nedá vyřešit za den, měsíc či rok, ale snažit se žít s „jiným“ vedle sebe, se pokusit přeci můžeme.

Čemu se ráda věnujete ve svém volném čase?
Ve svém volném čase ráda zajdu za rodinou a přáteli. Nedokáži si představit, že bych neviděla vlastní sestru týden, ba dokonce měsíc. Miluji posezení u dobré kávy, kino, dnes i fitness centra a v neposlední řadě lenošení u vody.

ANETA SUCHÁ: UŽ SI UMÍM PŘEDSTAVIT, ŽE
BYCH V BUDOUCNU ŠLA DO VOLEB

 

Proč jste se přihlásila do politického výcviku?
Nabídka zúčastnit se politického výcviku mě velmi zaujala. Lákala mě představa, že se dozvím o politickém dění z první ruky a také mi imponovalo složení –  jak pracovního, tak mých “kolegyň” ve výcviku.

Jaký je váš krátkodobý i dlouhodobý cíl?
Mezi můj krátkodobý cíl určitě patří dokončit bakalářské studium a ukončit tím jednu éru mého studijního života. Zároveň bych chtěla skloubit svůj pracovní život se svým školním. Můj dlouhodobý cíl je zůstat v práci, které se momentálně věnuji a následně získat i magisterský titul ve svém oboru.

Čím byste se v budoucnu chtěla zabývat?
V budoucnosti bych se chtěla věnovat své nynější profesi, kde pracuji s předškolními dětmi a s dětmi na nižším stupni základní školy. Už v prvním ročníků svého studia na vysoké škole jsem se zaměřila vzdělávání romských dětí, kdy jsem je doučovala jako dobrovolník v nízkoprahovém zařízení. V budoucnosti bych se ráda soustředila na tyto děti, aby měly lepší startovací podmínky v základních školách, než jaké mají dosud a tím jim bylo umožněno uplatnit se na pracovním trhu. Práce s dětmi mi stále dává hodně a není dne, kdy bych se něčemu novému nepřiučila. A tak mám výbornou možnost vyzkoušet si teorii ze školy přímo v praxi.

VIDEOMEDAILONEK ANETY SUCHÉ
                                                                                                                                                                        
Pomohl vám v této cestě nějak politický výcvik?
Určitě. Dostalo se mi povědomí nejen o politické sféře, ale díky aktivním politikům, lektorům a odborníkům z praxe, kteří mi umožnili nahlédnout do jejich aktivního politického života, jsem získala i mnoho kontaktů na lidi, kteří se zabývají třeba právě vzděláváním. Účast v politickém výcviku mi dala možnost také získat nabídky stáží a dalších aktivit. Dostala jsem také příležitost pracovat na svém prvním projektu, to je velká zkušenost.

Plánujete v budoucnu kandidovat za nějakou politickou stranu?
V krátkodobé budoucnosti zatím nehodlám kandidovat, ale v té dlouhodobé určitě ano, alespoň se o to pokusím. Právě díky politickému výcviku už to není jen nereálná představa, kterou jsem ještě před rokem, kdy jsem se politickému světu vyhýbala a aktivně se o něj nezajímala. Politický výcvik mě však posunul dále. Už se dokáži orientovat v této oblasti a utvářet si své vlastní politické názory.

Co by podle vás nejvíce pomohlo soužití Romů a většinové společnosti?
Za klíčové pro zlepšení situace považuji změny ve třech oblastech – ve vzdělávání, práci a bydlení. Tyto tři složky jsou pilíře člověka, který má nárok a chce vést plnohodnotný život ve společnosti. Jsou to základní kameny, bez kterých člověk nemůže kvalitně žít. Když člověk nemá vzdělání, nezíská dobrou práci, a když nemá střechu nad hlavou, tak jak si zaměstnání udržet?

Čemu se ráda věnujete ve svém volném čase?
Ve svém volném čase se věnuji především své rodině a přátelům, protože většinu svého času jsem v práci nebo ve škole. Nejraději volný čas trávím na zahradě u své babičky, kde je to pro mě zdroj relaxace a odpočinku.


 

ROZHOVORY S ORGANIZÁTORKAMI POLITICKÉHO VÝCVIKU


MARTINA HORVÁTHOVÁ, SLOVO 21: ABSOLVENTKY POLITICKÉHO VÝCVIKU MAJÍ REÁLNOU ŠANCI USPĚT V POLITICE
 

Proč je podle vás důležité organizovat politický výcvik pro Romky?
Romská menšina, tak jako kterákoli jiná, potřebuje mít své představitele a zastání na nejvyšších místech. Romové dlouhodobě nemají zastoupení v rozhodovacích orgánech. Při tvorbě politik a strategií by ale přeci Romové měli figurovat. Kromě toho je dobré, aby Romové byli vidět na všech různých postech, nerozhodovali jen o věcech, které se týkají jejich menšiny, ale aby se celkově zapojili do rozhodování a plánování, a to jak na vládní úrovni, tak také na úrovni regionů a komunálu.
Dalším důvodem politického výcviku bylo získat vzdělané mladé Romky pro to, aby se hlásily ke svému romství a byly tak pozitivními příklady. Je důležité, aby mladí vzdělaní lidé chtěli dělat něco pro svou komunitu. Vždyť často vidíme, že Rom se vzděláním raději tají svůj romský původ, a to je škoda.

Jak hodnotíte přístup účastnic výcviku během celého roku?
Příjemně mne překvapilo, že berou celé vzdělávání v rámci výcviku vážně, a že pracují i mimo prezenční setkání. S takovou skupinou se pak dá účinně využít čas mezi jednotlivými setkáními a roční trénink se tak stává soustavnou prací s jednoznačnými dopady na účastníky. I přes své mládí, v řadě věcí účastnice vědí, co chtějí, a nestydí se to prosazovat. Líbí se mi, že mají pružné myšlení, v mnoha případech stačí tzv. "ťuknout" a je jim věc jasná, není třeba jim něco dalekosáhle vysvětlovat. A v neposledí řadě jsou všechny typy, které raději rovnou něco dělají, než že jen poslouchají.

VIDEO: CO ÚČASTNICÍM PŘINESL POLITICKÝ VÝCVIK


Plánují některé z absolventek skutečně kandidovat za nějakou politickou stranu?

Jedna účastnice už skutečně kandidovala, sice na nevolitelném místě, protože měla před porodem, ale dala tak najevo své odhodlání opravdu do politiky vstoupit. Je o něco málo starší, než ostatní účastnice. Ty zatím do politické strany nevstupují, spíše si během výcviku upevňují lídrovské kompetence - učí se, že být lídrem znamená přijmout odpovědnost za dosažení stanoveného cíle. Nyní mají čtyři roky na to, aby se rozmyslely, zda by pro ně kandidatura na komunální úrovni v roce 2018 byla cestou k sebe realizaci.Mají podle vás absolventky reálnou šanci uspět na politickém poli?

Rozhodně ano, každá z nich. Jen musí ztratit současný ostych a pocit, že se ještě musí učit. Během celého výcviku se jim snažíme představovat svět politiky jako prostředí pro uplatnění aktivních občanů, ne jako prostředí elit. Ačkoli samy tou elitou již dávno jsou, nejsou ještě schopny si to uvědomit a přiznat. Mají v sobě příliš pokory. Ale myslím, že pokoru člověk mít musí, takže je dobře, že ji mají.

Budete s absolventkami nějak dál pracovat?
Vzhledem k věku jsou účastnice tak trochu na křižovatce a přemýšlejí, kam po studiu nasměrovat svůj život. Nastartování kariéry je teď jejich starost číslo jedna. To, zda ta kariéra půjde směrem společenské participace, či dokonce politickým, se uvidí během několika málo let. Plánujeme účastnice dále podporovat, hlavně formou zprostředkování stáží v tuzemsku i zahraničí, vysílání na mezinárodní setkání a konference a celkově umožnění získání praktických zkušeností a především kontaktů.


ZDENKA LAMMELOVÁ, HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG PRAHA: CHTĚLI BYCHOM VIDĚT VÍCE ROMŮ A ROMEK V POLITICE
 

Proč se Nadace Heinrich Böll Stiftung rozhodla finančně podpořit
politický výcvik pro romské ženy?
Slovo 21 a Heinrich-Böll-Stiftung mají za sebou celou řadu projektů zaměřených na politické vzdělávání, podporu mladých romských lídrů či osvětu ohledně inkluzivního vzdělávání. Politické vzdělávání romských žen je pro nás důležitou programovou prioritou již od roku 2006. To, jakou mírou jsou zástupci menšiny přítomni ve sféře politiky, vypovídá mnohé o kvalitě demokracie. Chtěli bychom vidět více Romů a Romek v politice, více zástupců menšiny například v médiích či vzdělávání, ale i v jiných oborech. V romských ženách vidíme ohromný potenciál pro takovou změnu, proto jsme také iniciovali projekt politického vzdělávání.

Jak hodnotíte přístup účastnic výcviku během celého roku?
Podařilo se nám dát dohromady skupinu mladých a velmi motivovaných žen, které mají zájem o to, co se kolem nich děje a chtějí s tím něco dělat. Za ten rok ušly velký kus cesty jednotlivě, ale i jako skupina. Velmi kladně hodnotím jejich pro-aktivní přístup k učení, zodpovědnou přípravu i teamovou spolupráci na projektech. Program byl vždy velmi intenzivní a bez jejich odhodlání by to nešlo.

Mají podle vás absolventky reálnou šanci uspět na politickém poli?
Všechny účastnice mají potenciál pro vstup do politiky. Jsou teď dobře vybavené nejen teoreticky, ale díky praktickým cvičením a osobním setkáním s aktivními politiky a političkami mají mnohem jasnější představy o tom, co politika obnáší a co je možné v ní dosáhnout. Jedna účastnice z letošního výcviku teď dokonce kandidovala v podzimních komunálních volbách. Ostatní o tom vážně uvažují. Nepochybuji, šance rozhodně mají.

Budete v politickém vzdělávání nějak pokračovat, třeba s jinou skupinou?
Tato skupina ještě potřebuje podporu v rámci tohoto projektu, zejména v zajištění stáží. Pracujeme teď také na publikaci a webové prezentaci, kde chceme více zviditelnili práci mladých romských lídrů. V roce 2015 plánujeme setkání všech účastnic politického výcviku i těch z předchozích let. Je to dlouhodobý projekt, chceme být s účastnicemi nadále v kontaktu. Se Slovem 21 máme i další plány.

 

POLITICKÝ VÝCVIK PRO ROMSKÉ ŽENY BYL REALIZOVÁN VE SPOLUPRÁCI S NADACÍ HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG PRAHA


sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.