Archiv projektů

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Vzdělání - základ života!

realizace: září 2014 – únor 2016

 

Cílem je podpora vzdělanosti a úspěšné inkluze předškolních romských dětí v MŠ a romských dětí na běžných, kvalitních ZŠ se standardními vzdělávacími plány (úspěšná příprava, vstup, překonání náročných začátků školní docházky) prostřednictvím působení asistentů předškolních a školních dětí ve výuce/po výuce, podpůrného doučování, práce s rodinou.

 

Popis projektu

Vzdělání dětí je základní nástroj emancipace a obrození romské komunity v rámci naší společnosti. Spolupráce byla navázána s kvalitními MŠ a ZŠ v Ostravě, které jsou nakloněny inkluzivnímu vzdělávání, kde se romské děti i děti z majority vzdělávají společně.

 

Cíl projektu

Cílem je podpora vzdělanosti a úspěšné inkluze předškolních romských dětí v MŠ aromských dětí na běžných, kvalitních ZŠ se standardními vzdělávacími plány (úspěšná příprava, vstup, překonání náročných začátků školní docházky) prostřednictvím působení asistentů předškolních a školních dětí ve výuce/po výuce, podpůrného doučování, práce s rodinou.

 

Mateřské a základní školy zapojené do projektu

MŠ Nástupní (OP MŠ Bohumínská 68, příspěvková organizace), MŠ Ostrava – Heřmanice (OP Na Liščině 12A/689, Ostrava-Hrušov), ZŠ Chrustova 24, Slezská Ostrava, ZŠ Ostrava, Nádražní 117, ZŠ Vrchlického, Ostrava – Radvanice, ZŠ U Kříže, Ostrava – Michálkovice

 

Kontaktní osoba projektu

Mgr. Simona Reichlová, tel. 777 760 198, email: nzdm @vzajemnesouziti.cz. Více zde: http://vzajemnesouziti.cz/cs_CZ/vzdelavani/projekt-vzdelani-zaklad-zivota/

 

Příjemce grantu: Vzájemné soužití o.p.s.

Partner projektu: Slovo 21, z. s. (osvětové přednášky pro rodiče – Mami, tati, já chci do školy)

 

 

 

Logo mid            slovo21-logo

 

 

divadlo utlacovanych loga

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz

 

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009-2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.