Vzdělání - základ života!

realizace: září 2014 – únor 2016

 

Cílem je podpora vzdělanosti a úspěšné inkluze předškolních romských dětí v MŠ a romských dětí na běžných, kvalitních ZŠ se standardními vzdělávacími plány (úspěšná příprava, vstup, překonání náročných začátků školní docházky) prostřednictvím působení asistentů předškolních a školních dětí ve výuce/po výuce, podpůrného doučování, práce s rodinou.

 

Popis projektu

Vzdělání dětí je základní nástroj emancipace a obrození romské komunity v rámci naší společnosti. Spolupráce byla navázána s kvalitními MŠ a ZŠ v Ostravě, které jsou nakloněny inkluzivnímu vzdělávání, kde se romské děti i děti z majority vzdělávají společně.

 

Cíl projektu

Cílem je podpora vzdělanosti a úspěšné inkluze předškolních romských dětí v MŠ aromských dětí na běžných, kvalitních ZŠ se standardními vzdělávacími plány (úspěšná příprava, vstup, překonání náročných začátků školní docházky) prostřednictvím působení asistentů předškolních a školních dětí ve výuce/po výuce, podpůrného doučování, práce s rodinou.

 

Mateřské a základní školy zapojené do projektu

MŠ Nástupní (OP MŠ Bohumínská 68, příspěvková organizace), MŠ Ostrava – Heřmanice (OP Na Liščině 12A/689, Ostrava-Hrušov), ZŠ Chrustova 24, Slezská Ostrava, ZŠ Ostrava, Nádražní 117, ZŠ Vrchlického, Ostrava – Radvanice, ZŠ U Kříže, Ostrava – Michálkovice

 

Kontaktní osoba projektu

Mgr. Simona Reichlová, tel. 777 760 198, email: nzdm @vzajemnesouziti.cz. Více zde: http://vzajemnesouziti.cz/cs_CZ/vzdelavani/projekt-vzdelani-zaklad-zivota/

 

Příjemce grantu: Vzájemné soužití o.p.s.

Partner projektu: Slovo 21, z. s. (osvětové přednášky pro rodiče – Mami, tati, já chci do školy)

 

 

 

Logo mid            slovo21-logo

 

 

divadlo utlacovanych loga

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz

 

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009-2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.