Archiv projektů

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Mami, tati, já chci do školy 2014

realizace: leden - září 2014


O tom, že romské děti patří na základní, nikoliv praktické školy, jsme přesvědčovali romské rodiče v průběhu července až prosince loňského roku napříč republikou. A vzhledem k úspěšnosti projektu v tom pokračujeme i v roce 2014. Romští rodiče celkem v deseti městech Česka dostali kvalitní informace nejen o rozdílech mezi základní, praktickou a speciální školou, ale také o možných dopadech, které souvisejí právě se zařazením dítěte do základní praktické školy, přestože tam vůbec nepatří.

Číst dál...

Průzkum o postavení romských žen v České republice

realizace: září 2013 - červen 2014

V České republice neexistují relevantní data o postavení romských žen ve společnosti a v jejich komunitě. Tento projekt má za cíl skrze průzkum zjistit, jakou skutečnou pozici romské ženy zaujímají, a jakým čelí každodenním výzvám a překážkám.

Číst dál...

Jdeme dlouhou cestou

realizace: od roku 2000


Jdeme dlouhou cestou je skvělou příležitostí pro mladé evropské Romy, kteří chtějí poznat nové lidi, zažít nové věci a možná poznat i sami sebe. Jde o mezinárodní setkání romské mládeže z různých států Evropy. Mladí Romové se do Prahy sjíždějí a účastní se zajímavých besed, seminářů a v neposlední řadě i výtvarných aktivit.

Číst dál...

Vzdělání - základ života!

realizace: září 2014 – únor 2016

 

Cílem je podpora vzdělanosti a úspěšné inkluze předškolních romských dětí v MŠ a romských dětí na běžných, kvalitních ZŠ se standardními vzdělávacími plány (úspěšná příprava, vstup, překonání náročných začátků školní docházky) prostřednictvím působení asistentů předškolních a školních dětí ve výuce/po výuce, podpůrného doučování, práce s rodinou.

Číst dál...

Posílení mezikulturních kompetencí pracovníků veřejné správy

realizace projektu: červenec 2014 - červen 2015
EIF 2013 – 14

Projekt, jehož čtvrté pokračování běží od července 2014, se od svého počátku zaměřuje na pracovníky Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, jejichž každodenní náplní práce je komunikace s migranty ze všech koutů světa. Cílem projektu je tak zlepšení jejich komunikačních dovedností s ohledem především na interkulturní komunikaci a tím pádem zvýšení efektivity jejich práce. V letošním roce je zaměření projektu rozšířeno také na další zaměstnance státní správy, jako jsou policisté, úředníci či učitelé.

Číst dál...

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.