Články online

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Nad Prahou po roce opět vyšel půlměsíc

Na obloze vyšel ten skutečný a ve velkém sále Černínského paláce, neboť právě tam se konalo 5. listopadu 2019 slavnostní zahájení 11. ročníku festivalu kultur Blízkého východu Nad Prahou půlměsíc, ten v přeneseném slova smyslu symbolizující toleranci, porozumění a sblížení s bohatstvím orientálních kultur.

Text: Lucie Němečková
Foto: Irena Vodáková

Už jedenáct let festival dokazuje, že Blízký východ je nám skutečně blízký. Dělá to prostřednictvím divadla, literatury, hudby, tance, výtvarného umění, setkání a debat s významnými hosty. Zrodil se z pocitu, že politika a náboženství mnohdy lidi bohužel rozdělují a kultura naopak má tu moc sbližovat, působí ve světě bez hranic. A takové bylo i motto letošního ročníku. Jednoduché, ale výstižné: Bez hranic. Evokuje nejen onen ideální společný tvůrčí prostor, ale i pokus o zboření bariér v našich myslích, občas příliš zanesených předsudky, klišé, povrchními hodnoceními, rychlým odsouzením. Název festivalu inspirovala stejnojmenná sbírka milostných veršů a vyznání Praze syrského básníka žijícího v Praze Charifa Bahbouha. Akci, tradičně podporovanou Magistrátem hlavního města Prahy a Státním fondem kultury, letos posílilo také Ministerstvo zahraničních věcí, v jehož reprezentativních prostorách Černínského paláce se zahájení festivalu uskutečnilo. Večer ve znamení poezie, tance, módy a kaligrafie podtrhl význam a nezastupitelnou úlohu kultury v diplomacii. Velvyslanci arabských zemí recitovali své oblíbené básníky, studenti arabistiky soutěžili v přednesu poezie v arabštině, královéhradecká skupina Sahar tančila marocké a palestinské tance, představila i tradiční kostýmy z těchto zemí a také z Jemenu a Tuniska, ve foyeru byla k vidění výstava kaligrafií ze Spojených Arabských Emirátů.
Následující večer patřil Jemenu. V Divadle Na Prádle došlo po pěti letech k znovuzrození skupiny Al-Yaman s charismatickou zpěvačkou Ashwaq. Výtěžek 16 500 Kč z jejich exkluzivního koncertu byl věnován válkou strádajícím Jemencům prostřednictvím organizace Lékaři bez hranic. Do Jemenu jsme se vrátili také prostřednictvím třetího ročníku Embassy Tour a navštívili jsme jemenskou ambasádu v Praze.
Ze zahraničních hostů jsme přivítali letos pouze jednoho. Syrského dramatika, prozaika, scenáristu a režiséra Amre Sawaha. V Divadle Na zábradlí jsme např. uvedli scénické čtení jeho hry Rodinné tajemství. Druhý host, irácký prozaik Ahmed Saadawi nemohl přijet vzhledem k napjaté situaci v Bagdádu. Amre Sawah představil nejen svou tvorbu, ale také osobnost a dílo zakladatele moderní syrské kinematografie, Nabila Maleha, jehož život byl svázán také s naší zemí. V rámci Pocty Nabilu Malehovi jsme ve spolupráci s režisérovou dcerou Samihou Maleh promítli celovečerní film Kompars a dokument Cesta do Damašku.
Z divadelních představení zaznamenala největší ohlas nová premiéra Arabského nedivadla v Divadle Na prádle, populární alegorická divadelní hra syrského klasika Saadallaha Wannouse Králem je vždy král s původní hudbou Marwana Alsolaimana. Před představením se v kavárně uskutečnila ve spolupráci s palestinskou ambasádou vernisáž fotografií Fadi Thabeta Okno do Gazy. V komponovaném kulturním odpoledni v Divadle Na zábradlí, které se protáhlo až do večerních hodin, mohli diváci zhlédnout novou inscenaci Husama Abeda a Réky Deák Útěk inspirovanou knížkou Marka Vadase, loutkové zpracování „arabské Kámasútry“ Perfumed garden, křest básnické sbírky Marwana Alsolaimana Neumím Češky, irácký režisér Ahmed Al-Sabaie žijící v Praze představil své nové projekty a hovořil o rozdílu filmové práce v Iráku a v Čechách, od Charifa Bahbouha jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o Češích a Slovanech v arabských rukopisech.
Festival, zdá se, získává rok od roku větší prestiž. Zapsal se již pevně nejen do kulturního kalendáře Prahy a dílem i Hradce Králové, Brna, Plzně, kde probíhá část programu, ale především do srdcí mnoha diváků a pravidelných návštěvníků. Dobrá zpráva pro tento svět!

 

Všechny články z nového bulletinu Slovo si můžete přečíst zde: Bulletin Slovo 4/2019

slovo 4 19 web-nahled

sledujte facebook

Vítejte v ČR - adaptačně integrační kurzy

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

logo vitejte 2018 500

Více informací o kurzech najdete na www.vitejtevcr.cz

Bulletin Slovo - zajímavé články a rozhovory na aktuální témata

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.