Články

Absolventi kurzů

 

Dlouhodobě přípravujeme romské uchazeče o studium na vysoké škole na přijímací zkoušky. Z přípravných kurzů, které byly od roku 2004 součástí různých projektů - například Sikhľuv odiader - Uč se dál, Dža dureder - Pokračuj nebo Můžeme jít dál - se za celých 10 let rozhodlo podat přihlášku na vysokou školu 251 romských studentů, z toho 142 mladých lidí se na vysněnou fakultu dostalo. A to přeci není špatný výsledek! Tady nabízíme profily několika úspěšných mladých Romů - absolventů našich přípravných kurzů, kteří uspěli u přijímacího řízení. A někteří již dokonce vystudovali!

 
Bc. MARTIN BAJGER
absolvent podnikatelské ekonomiky a managementu na UJEP
Narodil se v Ústí nad Labem, kde od třetí třídy navštěvoval výběrovou jazykovou školu. Po maturitě na obchodní akademii se začal připravovat na přijímací zkoušky na Fakultu sociálně ekonomickou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně - obor Podnikatelská ekonomika a management. V rámci přípravných kurzů o. s. Slovo 21 jej na přijímací řízení připravovali lektoři přímo z UJEP, odkud si nakonec odnesl titul bakaláře. V současné době podniká – řídí malou stavebnickou firmu, působí také jako místopředseda trmického romského sdružení Romano jasnica. Je členem ODS a místopředsedou tamějšího sdružení ODS Trmice.

 

VERONIKA HLAVÁČOVÁ
studentka romistiky na FF UK

Rodačka z Pardubic po absolvování SOŠ veřejnosprávní a sociální rok pracovala v neziskové organizaci. Po roce zkušeností v neziskovém sektoru se rozhodla studovat vysokou školu - vybrala si romistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na přijímací řízení ji v rámci přípravných kurzů o. s. Slovo 21 připravovala bývalá studentka oboru. Veronika nakonec u přijímacích zkoušek uspěla, ačkoliv předtím romsky téměř vůbec nemluvila. Teď studuje romistiku na nejprestižnější české univerzitě.

 


Bc. TOMÁŠ BYSTRÝ
absolvent žurnalistiky na FSV UK

V roce 2009 odmaturoval na pražském Gymnáziu Elišky Krásnohorské, poté i díky přípravným kurzům o. s. Slovo 21 úspěšně složil přijímací zkoušky na žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V červnu 2012 zde složil státní zkoušku a získal titul bakaláře. Na základní škole a později i na gymnáziu vedl školní časopisy a přispíval do romského měsíčníku Romano voďi. V době studia na vysoké škole absolvoval stáž v Tiskovém oddělení Kanceláře prezidenta republiky a v České televizi. V současné době je redaktorem zpravodajství a moderátorem romského vysílání Českého rozhlasu – Radiožurnálu.

 
 
ANDREA ČERVEŇÁKOVÁ
studentka sociální práce na Ostravské univerzitě v Ostravě

Andree Červeňákové z Ostravy pomohly přípravné kurzy na vysokou školu pořádané o. s. Slovo 21 nejen s přípravou na samotné přijímací řízení, ale také s výběrem vysoké školy. Po maturitě na střední škole, kde studovala sociální péči se zaměřením na etnické skupiny, se dostala na Ostravskou univerzitu v Ostravě. Tam nyní studuje obor sociální práce – v budoucnu by se oboru ráda věnovala a pracovala s romskou komunitou. V současné době je na studijním pobytu v Amsterdamu na Univerzitě Aplikovaných věd Amsterdam, kde studuje obor Mezinárodní sociální rozvoj. V rámci tohoto studia zpracovává také výzkum zaměřený na Romy.


Bc. TOMÁŠ ŠČUKA
absolvent Policejní akademie ČR

Rodák z Brna odmaturoval na Romské střední škole sociální v Kolíně a poté začal se studiem sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Odjakživa chtěl ale studovat právo. Podal si tedy přihlášku na Policejní akademii ČR a i díky přípravným kurzům o.s. Slovo 21 nakonec u přijímacích zkoušek uspěl. V červnu 2012 zde promoval a získal titul bakaláře. Už během studia dva roky pracoval u státní policie, práci ale právě kvůli náročnosti studia musel načas přerušit.  Je absolventem ročního studijního pobytu angličtiny na Central European University v Budapešti.


 
Bc. ZDENĚK HORVÁTH
absolvent sociální práce a sociální politiky na FF UK

Pražák Zdeněk Horváth po maturitě na střední evangelické akademii studoval na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity sociální práci a sociální politiku, kde získal titul bakaláře. V rámci přípravných kurzů o. s. Slovo 21 jej na přijímací zkoušky připravovala například přední česká socioložka Jiřina Šiklová. Už během vysokoškolského studia spolupracoval s nejrůznějšími neziskovými organizacemi. Několik let se zaměřoval na financování nevládních organizací a tematiku inkluzívního vzdělávání.  Dva roky byl finančním ředitelem v české pobočce Amnesty International, v současné době je ředitelem nedávno vzniklého Integračního centra pro cizince v Praze.
 

MICHAL MIŽIGÁR
student romistiky na FF UK

Michal pochází z Písku a jeho zájem o romistiku se projevoval už na základní škole. Své spolužáky tam prostřednictvím školního časopisu seznamoval s romskou kulturou i jazykem, během studia na obchodní akademii pak za romskou prózu dokonce získal literární cenu Mileny Hübschmannové. Po maturitě úspěšně složil přijímací zkoušky na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde v současné době studuje romistiku a dokonce tu pro posluchačky bohemistiky vede seminář Romské reálie a základy romštiny. Má za sebou také stáž ve Spojených státech.