Letní škola Bidaripen 2020

 

#bidaripen #sodvahou Doba Covid-ová nám v roce 2020 moc nepřála, navzdory tomu se nám podařilo uspořádat letní školu komunitní práce a organizování pod hlavičkou projektu Bidaripen.* Účastníci hodnotí svůj zážitek pozitivně a nově získané znalosti uplatní ve své komunitě.

 

„Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu ActiveCitizensFund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“

 

*aktivita probíhala dle tehdejších vládních opatření