Výsledky dotazníkového šetření - Výsledek I - Romské ženy

Jedna z aktivit projektu BIDARIPEN/Odvaha je i realizace čtyř dotazníkových šetření – dva pro romské ženy (komunitní organizátorky) a dva pro členy romské komunity.

Cílem této aktivity je:

1. zjistit jaké znalosti a dovednosti romské ženy (komunitní organizátorky) mají v oblastech fungovaní samosprávy, advokacie, komunitní práce a komunitního organizování na začátku projektu a po ukončení aktivity Posílení cílové skupiny (romské ženy) - zaměřující se na posílení jejich kapacit.

2. zjistit do jaké míry jsou členové romské komunity zapojeni do občanské participace na začátku aktivity Kontinuální práce s komunitou/v komunitě a advokační činnost, a do jaké míry se jejich postoj k aktivní participaci změnil na konci projektu.

První dotazníkové šetření pro romské ženy se uskutečnilo během dubna a května 2020, druhé v srpnu 2020.

První dotazníkové šetření pro členy romské komunity se uskutečnilo v září a říjnu 2020, druhé pak bude realizováno až na konci projektu.

 

 

Publikováno: 10.07.2020