Projekt Bidaripen: Jak se daří koordinovat aktivity v komunitách?

Projekt Bidaripen (romsky odvaha) má za cíl pomoci romským ženám ze skupiny Manushe ve zlepšování situace ve svých lokalitách prostřednictvím spolupráce s místními samosprávami. Jak se jim daří projekt realizovat? A jak jej ovlivnila stále aktuální pandemie koronaviru? To se dozvíte v následujícím článku, který vznikl na základě dotazníku rozeslaného mezi koordinátorky projektu.

Sehnat aktivní ženy nebyl problém. Koronavirus ale trochu zamíchal kartami

Aby se projekt vůbec mohl rozjet, bylo třeba sehnat v každé z lokalit skupinu pěti žen, které se budou chtít aktivně zapojit do zlepšování situace ve své lokalitě. Dle většiny koordinátorek nebylo vůbec problematické aktivní ženy najít, své potíže ale přinesla pandemie koronaviru. „Ženy byly nadšené, bohužel pak došlo ke kovidové situaci a vše bylo pryč.“

Koronavirus měl dopad také na celkovou duševní pohodu ve všech zapojených komunitách. Během pravidelné komunikace s vedoucími lokálních skupin se totiž zjistilo, že členové komunity kvůli nastalé situaci často podléhají depresi i celkové apatii kvůli ztrátě zaměstnání, nedostatku finančních prostředků a také strachu z nákazy. Taková situace na komunitní organizátorky klade výrazně větší nároky ve smyslu přístupu ke členům komunity a celkové komunikaci s nimi. Z tohoto důvodu byla komunitním organizátorkám zajištěna podpora psychoterapeutky a odbornice na komunikační dovednosti, aby se organizátorky dokázaly lépe vypořádat s prací ve ztížených podmínkám.

Z dotazníků jasně vyplývá, že organizaci projektu značně ztížila nemožnost osobního kontaktu. To s sebou dle odpovědí respondentek bohužel nese prohloubení segregace členů komunity kvůli nedostatečnému přístupu k technologiím a další s tím související potíže.

Podaří se navázat spolupráci s místní samosprávou?

Aby projekt dosáhl svého cíle, je třeba navázat spolupráci s místními samosprávami, což se ne vždy daří. „Nevím, naše místní samosprávy se snaží Romy nevidět. Obec dělá jenom to, co ze zákona musí.“ Stojí v jedné odpovědi. „Doufáme, že se spojíme, i když místní samospráva k nám není úplně vstřícná, ale uděláme proto vše.“ Zazní v další z odpovědí.

I přes nepříznivou situaci se daří projekt posouvat dál

Jaké aktivity a do jaké míry se v rámci projektu Bidaripen podařilo realizovat, se u jednotlivých komunit různí. V jedné z komunit se například podařilo realizovat úvodní setkání, jehož cílem bylo seznámení s projektem. Vedla se také průběžná diskuze s komunitními organizátorkami, ať už v rámci setkávání či prostřednictvím online komunikace. Podařilo se také realizovat řadu komunitních akcí. Šlo například o předvolební kampaň, jejímž cílem bylo v rámci komunity předat informace o tom, jak volit, jaké jsou možnosti, a také vysvětlit, proč je vlastně důležité jít volit.

Koordinační týmy se dále podílí na kontinuálním sběru dat, díky nimž bude možné mapovat potřeby v jednotlivých lokalitách a zacílit tak potřebou pomoc.

V některých komunitách se dle odpovědí respondentek sice nepovedlo realizovat žádnou z plánovaných akcí, ale nadále probíhá komunikace s ženami z komunity, s nimiž se diskutuje o aktuálních problémech a situaci samotných žen. Jedna z koordinátorek ale uvedla, že už mohla začít docházet do své komunity a částečně komunikovat s těmi, kteří mají zájem o zapojení do komunitní práce. Důležité je tedy dle respondentek navzdory situaci neztratit vazbu.

V jedné z lokalit se podařilo uskutečnit setkání s členkami Bidaripen. Dále se podařilo zrealizovat alespoň některé z komunitních akcích, jako je například sběr oblečení pro lidi bez domova, akce Nakrmte sociálně slabší či zapojení do iniciativy Ukliďme Česko.

Vzhledem ke stále aktuální pandemii a potřebě dodržovat opatření, bude dle respondentek komunikace nadále udržována přes telefony a facebook. Pokud to situace alespoň trochu dovolí, tak se zrealizují i osobní setkání.

Z dotazníků vyplývá, že celkově je velice složité cokoli kvůli aktuální situaci plánovat, jelikož se nařízení poměrně často mění. I komunikace přes různé online platformy je dle dotazovaných často náročná vzhledem k tomu, že řada lidí z komunity nemá potřebné technologie. V jiné komunitě ale zase většina lidí je schopna se připojit online a vše funguje dobře. To, jak tedy lze v této době komunikovat, je individuální a různí se dle dané komunity. Jedna z respondentek také uvedla, že by bylo ideální, kdyby ženy z komunity byly očkované, protože řada z nich je nemocná a bojí se, že by případná nákaza pro ně byla fatální.

„Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámciprogramu ActiveCitizensFund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“