Dža dureder

Projekt: Dža dureder 2019

Aktualizace 15. dubna 2019

Stále se můžete přihlásit!

 

Matematika, čeština, angličtina, chemie, fyzika, to jsou předměty, které doučují lektoři žáky zapojené v projektu: Dža dureder 2019.

Do doučování se v dubnu 2019 přidalo několik nových zájemců z Bruntálu a z Prahy. Intenzivní příprava na příjímací zkoušky z angličtiny probíhá v Trmicích, pod vedením naší lektory M. Duždžové, která sama prošla kurzy přípravy SŠ na VŠ v minulých letech. Žákyně 9. tříd budou v polovině dubna čekat přijímací zkoušky na obory a SŠ: hotelová škola, předškolní a mimoškolní pedagogika a sociální činnost.

Pokud máte zájem o doučování, přihlaste se na telefonním čísle: 222 511 434 nebo napište na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

  

Projekt: Dža dureder 2019

Aktualizace: 30. března 2019

Máme za sebou první črvrtletí doučování!

 

Doučování žáků 1. až 9. tříd probíhá intenzivně v Praze, v Bruntále, ale také v Trmicích, Ústí nad Labem a ve Svitavách.

 V březnu doučovalo v rámci projektu 27 lektorů celkem 82 žáků z předmětů: matematika, český jazyk, anglický jazky, chemie a fyzika.

 "Žáci se setkávají s lektory pravidelně 1-2x týdně po vyučování, a to buď ve škole nebo v případě individuálního doučování u žáků doma. Zajištění projektu mimo Prahu realizují naši regionální koordinátoři, a to Aurélie Balážová v Bruntále a Martin Cichý v Trmicích, kteří se starají o potřeby žáků a lektorů, ale také komunikují s rodiči a získávají zpětnou vazbu.“ vysvětluje projektová koordinátorka Erika Nováková.

 Doučování bude probíhat do června 2019 a po letních prázdninách budeme opět pokračovat do konce roku.

 Pokud máte zájem o doučování, přihlaste se na telefonním čísle: 222 511 434 nebo napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

foto 3         foto 2

Projekt: Dža dureder 2019 

Aktualizace: 28. února 2019

Doučování romských žáků pokračuje i letos!

 

Od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 pokračuje projekt na doučování romských žáků ZŠ, jehož realizace byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy „Podpora integrace romské menšiny“.

Doučování probíhá ve spolupráci se základními školami v Praze a v Bruntálu. Mimo spolupráci škol zajišťujeme i individuální nebo skupinové doučování žáků z různých měst ČR, jako jsou Trmice, Ústí nad Labem a Svitavy.

Projekt je určen romským žákům 1. - 9. tříd ZŠ, kteří potřebují pomoci s učivem nebo se připravují na přijímací zkoušky na střední školy.

Žáci našeho projektu potřebují nejčastěji doučování z matematiky, češtiny a angličtiny, se kterými jim pomáhají naši lektoři. Pravidelné doučování prospívá žákům, kteří mají snahu zlepšit si studijní prospěch nebo udržet si známku z doučovaného předmětu nebo se chtějí lépe připravit na přijímací zkoušky na SŠ.

Projekt „Dža dureder 2019“ je navazujícím projektem podpořeným MŠMT v roce 2018. Slovo 21, z.s. se zabývá projekty doučování žáků od roku 2005. Od té doby bylo zapojeno do doučování celkem 766 žáků 1. – 9.tříd, z nichž 131 podalo přihlášku na SŠ a 127 bylo přijato ke studiu.

Pokud máte zájem o doučování, přihlaste se na telefonním čísle: 222 511 434 nebo napište na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

dža leták 2019 letak-page-001


 

Projekt: Dža dureder 2018

realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Lokalita: Praha, Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, Pardubický kraj

Osmdesát devět romských žáků základních škol se zapojilo do projektu bezplatného doučování a přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Projekt: „Dža dureder 2018“ navazuje na vzdělávací projekty z předchozích let, které realizuje Slovo 21, z. s. od roku 2004.

Projekt Dža dureder 2018 byl zaměřen na poskytování bezplatných kurzů doučování a přípravy na vyšší stupeň vzdělání pro romské žáky ZŠ z Prahy, Moravskoslezského, Ústeckého a Pardubického kraje. Hlavním cílem je napomáhat ke zvýšení vzdělanosti romské menšiny a formou bezplatného doučování podpořit žáky při překonávání překážek se studiem. Projekt tak napomáhá tomu, aby si žáci udrželi a zlepšili studijní výsledky a neukončili své vzdělání předčasně.

V průběhu roku 2018 jsme podpořili žáky 1. – 9. tříd základních škol z Prahy, Bruntálu, Trmic a Pardubic. Doučování probíhalo ze stěžejních předmětů jako je: matematika, český jazyk, anglický jazyk, ale také chemie a fyziky.  Jednalo se o žáky, kterým hrozilo riziko slabého prospěchu a neúspěchu při pozdějších přijímacích zkouškách na střední školy nebo žáky, kteří si chtěli udržet dobrou známku z doučovaného předmětu.

Doučování a příprava na přijímací zkoušky na střední školu probíhalo formou individuálních a skupinových kurzů, kde se pravidelně setkávali žáci s tutory. Celkem jsme zajistili 46 kurzů, z nichž 22 bylo individuálních, 26 skupinových a doučovalo 28 tutorů.

„Cílem projektu je udržet romské žáky na základních školách a podpořit je v dalším vzdělávání. Projekt napomáhá žákům udržet nebo zlepšit studijní výsledky z předmětů, které jim činí největší potíže, a to hlavně z předmětů matematika, český jazyk a cizí jazyk. Dlouhodobé a pravidelné doučování se odráží nejen na MSMT logotyp text CMYK czstudijních výsledcíh žáka, ale také na získání sebedůvěry a motivace pro další studium na SŠ,” říká Denisa Miková, manažerka projektu Dža Dureder.

Projekt je podpořen z dotačního programu MŠMT na podporu integrace romské menšiny v roce 2018.

 

VÝSLEDKY:

• Do projektu se zapojilo celkem 89 žáků z 1. – 9. tříd ZŠ z Prahy, Moravskoslezského, Ústeckého a Pardubického kraje. 

• Celkem bylo realizováno 46 kurzů z toho 22 individuálních a 26 skupinových (matematika, český jazyk, anglický jazyk, fyzika, chemie)

• Ve druhém pololetí 2017/2018 skládaly přijímací zkoušky na střední školu dvě žákyně 9. třídy z Prahy a Písku. Obě byly přijaté na střední školu s maturitou, a to na Střední školu Sociální v Praze a Střední školu Zdravotnickou v Písku.

• V průměru si udrželo nebo zlepšilo známku z doučovaného předmětu více než 88% žáků, viz tabulka:  

 

 

Počet žáků doučujících se předmět:

zlepšení známky

stejná známka

udržení známky/zlepšení:

zhoršení známky

úspěšnost

Matematika

66

17

39

56

10

83,3%

Český jazyk

64

7

47

54

10

84,4%

Anglický jazyk

8

2

10

12

0

80%

Fyzika

1

1

0

1

0

100%

CELKEM

139

27

96

123

20

88,5%


 


letak da dureder jpgUS Emb logo 150px

 


 

 DSC 02698

V rámci projektu Dža dureder nabízíme pomoc s přípravou a doučováním romských dětí na základních školách romských středoškolských studentů na maturitu a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. 

 

Nabízíme pomoc se studiem

Projekt Dža dureder (v romštině Pokračuj) navazuje na stejnojmenné předchozí projekty, které se v praxi velmi osvědčily.

Smyslem naší práce je pomáhat romským dětem na základních školách zvládat potřebné učivo, připravovat je na další studium a motivovat celkově ke vzdělání. Nabízíme také pomoc s přípravou a doučováním romským studentům středních škol. Naším cílem je, aby úspěšně zakončili studium maturitní zkouškou a dále ve studiích pokračovali na vysoké škole.

„Naším posláním je podpora přístupu ke vzdělání sociálně znevýhodněných dětí a mladých lidí“ 

 

Naši studenti jsou úspěšní

Romské studenty připravujeme k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy dlouhodobě. Z přípravných kurzů, které byly od roku 2004 součástí různých projektů (například Sikhľuv odiader - Uč se dál, Dža dureder - Pokračuj nebo Můžeme jít dál) se za celou dobu rozhodlo podat přihlášku na vysokou školu 251 romských studentů, z toho 143 mladých lidí se na vysněnou fakultu dostalo.

Celkově našimi doučovacími a přípravnými kurzy pro žáky základních škol a studenty středních škol prošlo přes šest set zájemců. Dlouhodobá úspěšnost absolventů kurzů u přijímaček je téměř 60%.

 

Doučování a mentoring žáků základních škol na ZŠ Grafická a ZŠ Petřín

Realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2018

Podpora: Roma Education Fund

Lokalita: ZŠ Grafická Praha a ZŠ Petřín Bruntál

Roma Education Fund Logo Small

V rámci projektu Dža dureder nabízíme pomoc s přípravou a doučováním romských dětí na základních školách 

Projekt DŽA DUREDER (pokračuj) v ZŠ Grafická a v ZŠ Petrin probíhá již druhým rokem. Díky tomuto projektu zlepšila celková atmosféra ve školách. Děti tráví více času se svými učiteli a učitelé mají více času na pochopení učiva během doučování. Do aktivity doučování TUTORING je v současné době zapojeno 64 žáků. Romské děti se více zapojují do školních aktivit a cítí se být plnohodnotnou součástí školní komunity.

Do aktivity MENTORING je v současné době zapojeno 14 žáků. Většina z nich jsou žáky druhého stupně ZŠ a díky aktivitám s mentory se děti více zapojují do školních aktivit jako tvůrci programů pro mladší děti, více komunikují s učiteli, zajímají se o další vzdělávání na středních školách a mají motivaci a odhodlání se přihlásit na ,,lepší“ střední školu.

Lokální koordinátorka Aurélie Balážová ve v ZŠ Petrin otevřela Romské informační centrum, které každý den navštěvují jak žáci, tak především rodiče. Není to tak dávno, co měli romští rodiče z instituce jako je škola strach. Dříve byla docházka rodičů na třídní schůzky téměř nulová. V současné době se situace velmi zlepšila a romští rodiče školu navštěvují velmi často. Chodí do informačního centra a radí se s lokální koordinátorkou, navštěvují školní akce a také více komunikují s učiteli svých dětí.

Projekt DŽA DUREDER ve školách zanechává pozitivní stopu a věříme, že projekt bude pokračovat i v dalším školním roce, protože je ještě stále na čem pracovat. 

 

Závěrečné setkání s žáky na ZŠ Grafická v Praze

Na konci školního roku 2017/2018 proběhlo ocenění žáků ze ZŠ Grafická, kteří navštěvovali doučovaní, díky kterému se jejich školní výsledky výrazně zlepšili. Všichni doučovaní žáci obdrželi balíčky a ti nejúspěšnější také knihy od romských autorů.

Všichni zúčastnění, kteří letos ukončovali 9. třídu, pokračují také v dalším studiu. Během školního roku se díky aktivitám projektu také zlepšila školní docházka až o 50 % a návštěvnost rodičovských schůzek.

Během léta projekt pokračuje. Probíhají společné aktivity s romskými rodiči a žáky, kteří navštěvují různá kulturní místa pod vedením asistentky Bianky Burianské. Navštívili například vědeckém centrum Techmania v Plzni nebo pražskou Zoologickou zahradu.

Akce s názvem "Fotografické odpoledne" proběhla v rámci projektu Dža dureder na ZŠ Grafická v Praze v rámci oslav Mezinárodního dne Romů. Projekt Dža dureder není pouze o doučování a mentoringu žáků, ale také o společných zábavných aktivitách s žáky, rodiči a učiteli, během kterých dochází ke zkvalitnění vztahů, které jsou ve školách velice důležité. Již brzy proběhne další společné setkání, na které se velice těšíme Za skvělé fotografie děkujeme Ludvíku Kučerovi.

 

 

V rámci projektu Dža dureder vyšly v minulém roce tři metodické texty

Metodický text pro pedagogické pracovníky romských žáků základních škol

Metodický text pro pedagogické pracovníky pro práci s rodiči romských žáků

Metodický text mentoringového programu

 

Školní rok 2016/2017

Ve školním roce 2016/2017 se do projektu zapojily dvě Základní školy – ZŠ Grafická z Prahy a ZŠ Petřín z Bruntálu. Celkem 54 žáků bylo do projektu přihlášeno, z toho doučování navštěvovalo 46 dětí a o tutoring mělo zájem 8 dětí. Obě aktivity byly vedeny 16 učiteli a 6 mentory. Cílem obou aktivit nebylo jen zlepšit prospěch, ale také školní docházku.

V rámci projektu byla také důležitá práce s rodiči, pro které jsme zorganizovali workshop „Mami, tati, já chci do školy,“ který vychází z projektu Divadla utlačovaných.

Proběhlo 7 setkání, která se uskutečnila například v rámci Mezinárodního dne Romů v La Fabrice, dále v rámci romského světového festivalu Khamoro nebo na Městské části Prahy 5, kde proběhlo předávání certifikátů žákům, kteří byli v projektu zapojeni. Proběhly také 3 výlety, poslední se konal v Prokopském údolí v Praze, kde se s učiteli a žáky ze ZŠ Grafická grilovalo.

V rámci projektu Dža dureder vyšly také tři metodické texty: Metodický text pro pedagogické pracovníky romských žáků základních škol, Metodický text pro pedagogické pracovníky pro práci s rodiči romských žáků a Metodický text k mentoringovému programu.

Smyslem naší práce je pomáhat romským dětem na základních školách zvládat potřebné učivo, připravovat je na další studium a motivovat celkově ke vzdělání. Naším cílem je, aby úspěšně zakončili studium a dále ve studiích pokračovali na střední škole či odborném učilišti.

 „Je potřeba, aby žáci dosahovali úspěchů. Je to nutné pro jejích vlastní posun v životě,“ říká Aurélia Balážová, lokální koordinátorka projektu Dža dureder v Bruntálu.

 

Rozhovor s Aurélií Balážovou, lokální koordinátorkou v Bruntálu

„Je potřeba, aby žáci dosahovali úspěchů. Je to nutné pro jejích vlastní posun v životě,“ říká Aurélia Balážová, lokální koordinátorka projektu Dža Dureder v Bruntálu. 

S jakým ohlasem se projekt Dža Dureder setkal u vedení školy a pedagogů?

Ze začátku byli pedagogové hodně překvapení, zaskočení a někteří dokonce zaujali i negativní postoj a to proto, že se s projektem, který je takto postavený (pro romské děti) setkali poprvé.  Chápu to. I oni jsou jenom lidé. Všeobecný pohled na naše etnikum není moc pozitivní. Bylo nutné si s učiteli promluvit, vysvětlit jim smysl a záměr projektu. Odstupem času jsou samotní tutoři - pedagogové s průběhem a výsledky doučování spokojení.

ArankaKolik dětí chodí na doučování? Chodí rády?

Na škole ZŠ Petrin se doučuje asi 27 dětí, které na hodiny chodí moc rády. Z počátku bylo zapotřebí dbát na dodržování harmonogramu doučovacích dnů a hodin ze strany žáků i rodičů. Každý z rodičů i žáků byl přesně písemně informován o stanovení termínu doučování. Žáci sami poznali, že jim doučování pomáhá ve zvládání každodenních vzdělávacích úkonů a tím mají větší možnost zapojit se do školního vzdělávacího procesu ve své třídě. Snadněji se orientují v problémových částech učiva, které jím doposud byly cizí. Mají možnost projevit potenciál, který doposud nebyl objeven. Zažívají pocit úspěchu, který jím dává lepší pocit ze sebe samých, a někteří vůbec poprvé zažívají úspěch ve svém třídním kolektivu.

Například je tu Nikolas, který prochází těžkým obdobím, krizí v rodině, což má nemalý vliv na jeho chovaní ve škole, prospěch a celkový přístup ke vzdělávání. Všechno kolem něj se bortilo a situace zašla až tak daleko, že na pedagogické poradě byla řeč jenom o Nikolasovi. Když jsem mu navrhla možnost doučování, nebyl moc nadšen, prý: „Na co mi to bude?“ Jeho matka byla s doučováním spokojená a snažila se dohlédnout, aby Nikolas na doučování poctivě docházel. Odstupem času se natolik změnil, že jsem byla sama hodně překvapená. V hodinách pracoval, nechodil pozdě, nosil si pomůcky. Aktivní přístup překvapil samotné pedagogy, jeho agresivní chování pominulo. Jednoho dne, který nebyl ničím zvláštní než ty ostatní, za mnou Nikolas doslova přiběhl s tím, že dostal z písemky výbornou známku. Jeho nadšení na něm bylo hodně znát. Pochválila jsem jeho výkon: „Jen tak dál.“

Vidí rodiče smysl v doučování svých dětí? Snaží se být nápomocni?

Ohledně rodičů si myslím, že jsou všichni moc rádi, že jejich děti dostaly šanci, kterou by jim oni sami, bohužel, nemohli dopřát. Pokaždé, když s některým z rodičů mluvím, je jejich zpětná vazba pozitivní.  Samotní rodiče hlídají docházku, omlouvají žáky, ptají se na možnosti doučování u více předmětů a snaží se být nápomocni.  

Jsou již vidět u žáků výsledky v podobě zlepšení?

Výsledky už vidět jsou, hlavně ve studijních výsledcích u předmětů, ve kterých se žáci doučují. Každý z žáků, který chodí na doučování, si zlepšil celkový průměr známek. Z doučování mají radost, těší se, sami vidí zlepšení, prociťují úspěch, který jim v třídním kolektivu moc chyběl. Je potřeba, aby žáci dosáhli úspěchu pro jejich vlastní posun v životě.

 


 

Doučování žáků základních škol a příprava k přijímacím zkouškám na SŠ a doučování středoškolských studentů a příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ/VOŠ

Realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017

Podpora: Nadace Albatros (leden - duben 2017), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (květen až prosinec 2017)

Lokalita: Celá ČR

Čtyřicet tři romských žáků a studentů využilo v průběhu roku 2017 možnosti bezplatného studijního doučování, poradenství a také kurzů pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky a přijímacího řízení na vysoké a střední školy. Projekt Dža dureder – Pokračuj, realizuje nezisková organizace Slovo 21, z. s.

Projekt „Dža dureder 2017“ byl zaměřen na podporu vzdělávání romských žáků základních škol (3. až 9. třída) a studentů středních škol (1. až 5. ročník). Cílem bylo pomáhat žákům a studentům překonávat studijní překážky tak, aby předčasně neukončovali svoje vzdělání nebo si zbytečně nevolili nematuritní obory pouze z důvodu nedostatečné studijní podpory a nízkého sebevědomí.

Prostřednictvím bezplatného doučování problematických předmětů a poskytováním poradenství o vzdělávacích možnostech, jsme se snažili je co nejlépe připravit na úspěšné složení závěrečné maturitní zkoušky a ke zvládnutí přijímacích zkoušek na střední, vysoké a vyšší odborné školy.

Zájemcům o vysokoškolské studium jsme poskytovali materiály a poradenství ohledně výběru oboru a konkrétní školy a v případě zájmu jsme jim zajišťovali konzultace s romskými vysokoškolskými studenty pro posílení jejich sebevědomí a motivace.

Doučování probíhalo prostřednictvím individuálních i skupinových kurzů, vždy však tak, aby byla zajištěna maximální kvalita výuky. V roce 2017 se zapojilo celkem 43 romských žáků a studentů a 28 lektorů. Proběhlo 38 kurzů v 11 městech České republiky.

Dža dureder navazuje na úspěšné projekty z předchozích let.  Skrze tyto aktivity Slovo 21, z. s. zvyšuje počet romských vysokoškoláků, čímž zlepšuje postavení mladých Romů ve společnosti.

Projekt je podpořen z dotačního programu MŠMT na podporu integrace romské menšiny v roce 2017.

 

Výsledky projektu

Kurzy doučování v roce 2017 celkově prošlo 43 romských žáků a studentů (19 žáků, 24 studentů).

Do výuky se zapojilo 28 lektorů a proběhlo 38 kurzů - z toho 34 individuálních a 4 skupinové.

Doučování z problematických předmětů: angličtina, matematika, český jazyk, francouzský jazyk, intonace/rytmus, sociální péče, účetnictví.

Celkem probíhalo doučování v 11 městech ČR: Ostrov, Beroun, Písek, Plzeň, Bruntál, Kopřivnice, Rokycany, Ostrava, Karviná, České Budějovice a Praha. To znamená v 6 krajích: Praha, Moravskoslezský, Středočeský, Karlovarský, Jihočeský a Plzeňský.

Maturovalo 6 studentů - 4 uspěli, 2 byli přijati na VŠ (Alexej Kico - VOŠ Zdravotnická, managementu a veřejnoprávních studií - obor: diplomovaný zubní technik v Plzňi - studuje a Dominika Karvayová - VŠFS - obor: kriminalogicko právní specializace - přijata, ale nesložila úspěšně maturitní zkoušku, tzn. v současné době nestuduje).

1 žákyně 9. třídy konala jednotnou přijímací zkoušku na SŠ - byla přijata na Podnikatelskou akademii, obor ekonomie a podnikání.

 


 

Doučování dětí základních škol a příprava k přijímacím zkouškám na SŠ a doučování studentů středních škol a příprava na přijímací zkoušky na VŠ nebo VOŠ

nadace albatros logo

Realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017

Podpora: Nadace Albatros

Lokalita: Celá ČR

V rámci dotace z Nadace Albatrost bude zdarma Slovo 21, z. s.  zajišťovat následující podporu. 

Doučování pro děti základních škol a příprava k přijímacím zkouškám na SŠ

Lektor bude s žáky probírat problematickou látku a připravovat je na testy a zkoušení z daných předmětů. Tím jim pomůže překonat problémy, udržet se na škole a ukončit ročník s lepšími výsledky i docházkou. Pomůže jim také s výběrem střední školy a s učením k přijímacím zkouškám.

Doučování studentů středních škol a příprava na přijímací zkoušky na VŠ nebo VOŠ


dza letak 2017 smallLektor bude se studenty procházet učivo, které je pro ně problematické a připravovat je na písemné testy a ústní zkoušení tak, aby se zlepšil jejich prospěch, studenti se udrželi na škole a byli motivováni k dalšímu navazujícímu studiu. Pomůže jim úspěšně zakončit školu složením maturititní zkoušky a s výběrem vysoké školy nebo vyšší odborné školy. Zaměří se na procvičování modelových přijímacích testů a zlepšení znalostí v předmětech, které budou u přijímacích zkoušek vyžadovány.

Součástí doučování a přípravy k přijímacím zkouškám je také informační podpora k možnostem studia, možnostem stipendií, možnostem zapojení do našich dalších projektů nebo projektů další organizací, zprostředkování pozitivních modelů starších romských studentů a absolventů. Krajští spolupracovníci budou pracovat s rodinou, aby podpořily její zájem o studium žáka nebo studenta a budou rodině zprostředkovávat širší informace o stipendijních a studijních možnostech.

Úspěšně přijatí žáci a studenti budou pokračovat ve studiu a mohou nadále využívat našich doučovacích a dalších podpůrných programů.

 

 

 

 

Výsledky projektu

 

Celkem se do projektu zapojilo 20 žáků základních škol a 24 žáků středních škol. 81,8 % (18 z 22) z nich si zlepšilo nebo udrželo známku z doučovaného předmětu. 66,7 % (4 ze 6) složilo maturitní zkoušku. 100 % (3 z 3) bylo úspěšných při přijímacích zkouškách na vysokou školu. 1 student aktuálně studuje na VOŠ zdravotnická, managementu a veřejných studií, obor diplomovaný zubní technik a 1 studentka je zapsána na Podnikatelskou ekonomii, obor ekonomie a podnikání.

Zapojené kraje: Praha, Středočeský, Moravskoslezský, Karlovarský, Jihočeský a Plzeňský.

 

 


 

Doučování romských středoškolských studentů Příprava na přijímací zkoušky na VŠ nebo VOŠ

Realizace: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016

Podpora: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Lokalita: Celá ČR

V rámci dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude zdarma Slovo 21, z. s.  zajišťovat následující podporu.

Doučování romských středoškolských studentů

Tutor bude probírat problematickou látku dle potřeb studenta, případně se budou připravovat na testy a zkoušení z daného předmětu. Doučování bude probíhat buď individuálně, nebo v úzké skupince studentů se zkušeným tutorem a tím bude zajištěna kvalita kurzu. Doučováním pomůžeme studentovi překonat úskalí, udržet se na škole a ukončit ročník s lepšími výsledky.

dza dureder 2016 plakat smallPříprava na přijímací zkoušky na VŠ nebo VOŠ

Hlavním a dlouhodobým cílem projektu je pomoci romským středoškolákům při překonávání obtíží ve studiu. Pomocí tutoringu

a přípravných kurzů se snaží projekt přispět ke zdárnému průběhu a dokončení studia romských studentů na SŠ a připravit je na přijímací řízení na VOŠ a VŠ, a to ve vybraných krajích ČR.

Studijní poradenství, informační servis

Podpůrná aktivita; zájemcům o vysokoškolské studium poskytneme materiály a poradenství ohledně výběru oboru a VŠ, v případě zájmů zajistíme konzultaci s romským vysokoškolským studentem pro posílení sebevědomí a motivace. 

Skrze doučování romských středoškoláků zamezujeme předčasnému ukončení studia či přestupu na nematuritní obor. Přípravnými kurzy na přijímací zkoušky na vysokou školu a poradenstvím podporujeme romské žáky v pokračování ve studiu na vyšší stupeň vzdělání. Poskytneme kurzy doučování a přípravy na přijímací zkoušky zdarma, včetně potřebné literatury a materiálů. Poskytneme romským středoškolákům informace o možnostech a všech aspektech vysokoškolského studia. Navštěvováním kurzů doučování či přípravných kurzů na vysokou školu budou moci studenti potkat i další romské studenty, což přispěje k posílení jejich sebevědomí.

 

PROJEKT JE PODPOŘEN Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT NA PODPORU INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY V ROCE 2016

 

Výsledky projektu

Kurzy doučování celkem prošlo 42 žáků a studentů.

10 studentů se přihlásilo ve 2. pololetí školního roku 2015/2016 a 32  studentů v 1. pololetí školního roku 2016/2017.

Celkem proběhlo 33 kurzů. Nejčastěji se jednalo o předměty: matematika, angličtina, čeština. Dále to byly předměty: francouzština, sociální péče, účetnictví nebo hudební teorie.

Doučování probíhalo v těchto krajích: Moravskoslezském, Plzeňském, Jihočeském, Královéhradeckém, Karlovarském a v Praze.

Celkem maturovalo v 2. polovině školního roku 2015/2016 5 studentů a z toho 4 uspěli.

Celkem si podali přihlášku na vysokou školu 3 studenti. 2 z nich byli přijati ke studiu na těchto školách: Univerzita Jana Amose Komenského (UJAK) - andragogika a personální řízení a Vysoká škola ekonomických studií v Praze.

Tisková zpráva ke stažení

DSC 4683 kopie    DSC4667 kopie    DSC4687 kopie

 

 


 

 

PROFILY ABSOLVENTŮ NAŠICH PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ

 
                        shape square STUDUJÍ NA PRESTIŽNÍCH UNIVERZITÁCH
                        shape square JSOU ÚSPĚŠNÍ VE SVÉM OBORU
                        shape square JSOU HRDÍ NA TO, ŽE JSOU ROMOVÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno: 29. 6. 2018 

 

 

 

 

 

Stále se můžete přihlásit!

Matematika, čeština, angličtina, chemie, fyzika, to jsou předměty, které doučují lektoři žáky zapojené v projektu: Dža dureder 2019“. Do doučování se v dubnu přidalo opět několik nových zájemců z Bruntálu a Prahy. Intenzivní příprava na příjímací zkoušky z angličtiny probíhá v Trmicích, pod vedením naší lektory M. Džudžové, která sama prošla kurzy přípravy SŠ na VŠ v minulých letech. Žákyně 9. tříd budou v polovině dubna konat přijímací zkoušky na obory a SŠ: hotelová škola, předškolní a mimoškolní pedagogika a sociální činnost.