Posílení kapacit romských a proromských aktérů v oblasti advokacie

Každý by měl mít znalosti k tomu, aby mohl ovlivnit a zlepšit svůj život
ve společnosti. Pouze společnost, ve které má hlas každý, včetně menšin, může být považována za demokratickou.


Na základě doposud získaných zkušeností přicházíme s novým projektem "Posílení kapacit romských a proromských aktérů v oblasti advokacie", který se zaměří na posílení kompetencí zaměstnanců organizace Slovo 21, z.s. v oblasti advokacie, tak aby se Romové byli schopni kvalitně zapojit do procesu integrace a to ve 4 vybraných městech (Náchod, Budišov nad Budišovkou, Rokycany, Praha).

 

V minulých letech naši zaměstnanci získali základní znalosti a zkušenosti s komunikací s místní samosprávou, ale je nutné je nadále rozvíjet tak, aby jim mohli být aktivními rovnocennými partnery a prosazovat vlastní změny. Rozšířené znalosti našich kolegů přispějí k větší spokojenosti společnosti, eliminaci nedorozumění a zvýšení kvality života Romů v těchto lokalitách.

 

Zaměstnance čeká 8 půldenních teoretických školení a 16 půldenních praktických workshopů (2 školení a 4 workshopy v každé lokalitě) v oblasti advokační činnosti. Účastníci budou následně trvale podporovány experty ve formě konzultací na míru.Navážeme spolupráci se členy místní romské komunity, kteří se ve spolupráci s námi budou podílet na řešení integrace Romů na místní
úrovni a dalšími lokálními romskými a proromskými neziskovými organizacemi.

 

Na konci projektu se uskuteční závěrečné setkání jeho účastníků se zástupci NNO, místní správy, případně médií a dalšími. Proběhne prezentace projektových výstupů a evaluace projektu.

 

V průběhu realizace projektu se stále potýkáme s hrozbou pandemie Covid-19 a s tím souvisí nemožnost osobních setkávání a výjezdů napříč ČR. Bezpečnost všech účastníků projektu je pro nás prioritou, proto eliminujeme výjezdy a osobní setkání na minimum a přecházíme na on-line
formu komunikace a spolupráce (vč. školení, workshopů, konzultací apod.), pouze však po dobu nouzového stavu.