Budování kapacit romských a proromských aktérů

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

Posílení kapacit romských a proromských aktérů v oblasti advokacie - důležité spolupráce

Projekt "Posílení kapacit romských a proromských aktérů v oblasti advokacie" cílí  na posílení kompetencí zaměstnanců organizace Slovo 21, z.s. v oblasti advokacie, tak aby se Romové byli schopni kvalitně zapojit do procesu integrace a to ve 4 vybraných městech (Náchod, Budišov nad Budišovkou, Rokycany, Praha).

Na této etapě projektu zajišťujeme spolupráce s klíčovými osobami v lokalitách, kde budou dále probíhat projektové aktivity. Schůzky s budoucími partnery probíhají převážně v bezpečí on-line prostředí.

Zúčastnili jsme se online jednání s Místní akční skupinou Opavsko z.s., a Místní akční skupinou Stolové hory, z. s., kde jsme byli informování o výsledcích uskutečněné analýzy problémů a potřeb Romů a měli jsme možnost zapojit se do navazující tematické diskuze.

Osobně, s dodržením vládních předpisů, jsme se sešli zástupci romské komunity z Prahy 5, Prahy 3 a elektronicky z Budišova nad Budišovkou, Náchoda, Rokycan a Prahy 14 za účelem nastavení vzájemné spolupráce. 

Momentálně pracujeme na přípravě harmonogramu školení a schůzek, které by měli proběhnout do konce roku 2022.

O průběhu projektových aktivit Vás budeme informovat zde nebo prostřednictvím naší facebookové stránky: https://www.facebook.com/slovo21

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.