Posílení kapacit romských a proromských aktérů v oblasti advokacie - důležité spolupráce

Projekt "Posílení kapacit romských a proromských aktérů v oblasti advokacie" cílí  na posílení kompetencí zaměstnanců organizace Slovo 21, z.s. v oblasti advokacie, tak aby se Romové byli schopni kvalitně zapojit do procesu integrace a to ve 4 vybraných městech (Náchod, Budišov nad Budišovkou, Rokycany, Praha).

Na této etapě projektu zajišťujeme spolupráce s klíčovými osobami v lokalitách, kde budou dále probíhat projektové aktivity. Schůzky s budoucími partnery probíhají převážně v bezpečí on-line prostředí.

Zúčastnili jsme se online jednání s Místní akční skupinou Opavsko z.s., a Místní akční skupinou Stolové hory, z. s., kde jsme byli informování o výsledcích uskutečněné analýzy problémů a potřeb Romů a měli jsme možnost zapojit se do navazující tematické diskuze.

Osobně, s dodržením vládních předpisů, jsme se sešli zástupci romské komunity z Prahy 5, Prahy 3 a elektronicky z Budišova nad Budišovkou, Náchoda, Rokycan a Prahy 14 za účelem nastavení vzájemné spolupráce. 

Momentálně pracujeme na přípravě harmonogramu školení a schůzek, které by měli proběhnout do konce roku 2022.

O průběhu projektových aktivit Vás budeme informovat zde nebo prostřednictvím naší facebookové stránky: https://www.facebook.com/slovo21