Nová řešení starých problémů

 

Stránky jsou v rekonstrukci...

Website under reconstruction…

NStOP at the ERGO Network’s Learning Academy

From 8-12 September, the partners in the project “New solutions to old problems – exchange of new type of approaches in the field of Roma integration” came together in Varna (Bulgaria) for a “Learning Academy” to exchange and learn new skills and knowledge on topics that were identified by the participants for improving their work at local level.

Číst dál...

New solutions to old problems: Na festival Khamoro se mohou příští rok těšit v Bosně a Hercegovině!

IMG-20211229-WA0026.jpg

Světový romský festival Khamoro, který už téměř čtvrtstoletí organizujeme společně se Studio Production Saga, zaujal kolegy z bosenské neziskové organizace Otaharin natolik, že se rozhodli Khamoro uspořádat v Bijeljině, padesátitisícovém městě s největší populací Romů v Bosně a Hercegovině.

Číst dál...

Nová řešení starých problémů a Learning Academy

Ve dnech 8. – 12. Září se partneři projektu „Nová řešení starých problémů - výměna nového typu přístupů v oblasti romské integrace“ sešli ve Varně (Bulharsko) v rámci „Learning Academy“ za účelem výměny a osvojení nových dovedností a znalosti o tématech, která účastníci identifikovali pro zlepšení své práce na místní úrovni.

Poté, co se účastníci navzájem poznali a byli seznámeni s programem Akademie, uspořádala Zuzana Havířová z Romského centra pro advokacii a výzkumu (RARC) na Slovensku, seminář „Jak řídit a stát se dobrým manažerem v práci“. Skupina pak měla možnost dozvědět se více o získávání finančních prostředků od naší externí odbornice Biljany Lalic, manažerky rozvoje fondů Evropské strany zelených.

Hlavními cíli obou workshopů bylo vybudovat organizační znalosti a manažerské kapacity členů sítě ERGO a také se naučit lépe diverzifikovat zdroje příjmů pro své příslušné organizace a nakonec zvýšit jejich finanční odolnost. Druhý den zahájila ředitelka ERGO Gabriela Hrabanova workshopem „Vize lídrů“, který reflektoval, jak být charismatickým lídrem, abyste přilákali a získali důvěru zaměstnanců a komunity. Druhá část dne byla věnována „komunitnímu organizování“ prostřednictvím workshopu, který pořádala Marina Tota z organizační sítě Evropského společenství, s cílem rozvíjet schopnost účastníků zapojit komunity do kampaní na implementaci politik začleňování Romů na místní úrovni.

V závěru workshopu byli účastníci schopni naplánovat a zorganizovat kampaň na místní úrovni, identifikovat a propojit vůdce a organizovat a uplatňovat komunitní organizaci ve svých místních projektech. Náš poslední den začal workshopem na téma „Vizuální facilitace“, kde tým 500 markerů naučil účastníky, jak při zprostředkování schůzek používat grafické podněty. Účastníci se naučili používat kresby a slova k vytváření vizuálních prezentací a k vytváření vizuálních poznámek, které jim pomohou, aby si jejich cílová skupina obhajoby zapamatovala jejich návrhy.

Během cvičení workshopu vizuální facilitace účastníci vizualizovali své chápání diskriminace a sociálního vyloučení, což jim umožní lépe představit koncept antigypsysmu veřejnosti. Learning Academy byla skvělou příležitostí poprvé po 18 měsících online schůzek spojit partnery z projektu „Nová řešení starých problémů“ tváří v tvář a pozvednout ducha v síti k provedení dalších kroků v projektech a opravdu najít nová řešení pro staré problémy.

 

Akademie je financována Evropskou komisí prostřednictvím programu EaSI GŘ EMPL a je součástí projektu New Solutions To Old Problems - výměna nového typu přístupů v oblasti integrace Romů “, který je financován Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím Fond fondů EHP a Norska pro regionální spolupráci.

Novinky projektu


Ve dnech 21. – 22. Dubna 2021 se partneři projektu „Nová řešení starých problémů - výměna nových typů přístupů v oblasti romské integrace“ sešli online v rámci „Projektového trhu“, kde sdíleli své osvědčené postupy v oblasti začleňování Romů a vzájemně si tyto „nabídky“ na realizaci podobných iniciativ ve svých vlastních komunitách prodávali mezi sebou.

Tato akce ukázala mnoho úspěšných zkušeností romské občanské společnosti a dopad, který mohou mít přístupy zdola nahoru k začleňování Romů, posílení jejich postavení a v boji proti antigypsismu.

Číst dál...

Projektový trh - „Nová řešení starých problémů - výměna nových typů přístupů v oblasti romské integrace“

Ve dnech 21. – 22. Dubna 2021 se partneři projektu „Nová řešení starých problémů - výměna nových typů přístupů v oblasti romské integrace“ sešli online v rámci „Projektového trhu“, kde sdíleli své osvědčené postupy v oblasti začleňování Romů a vzájemně si tyto „nabídky“ na realizaci podobných iniciativ ve svých vlastních komunitách prodávali mezi sebou.

Tato akce ukázala mnoho úspěšných zkušeností romské občanské společnosti a dopad, který mohou mít přístupy zdola nahoru k začleňování Romů, posílení jejich postavení a v boji proti antigypsismu.

Číst dál...

New solutions to old problems v roce 2020

New solutions to old problems – Nová řešení starých problémů 2020

V roce 2020 jsme zahájili implementaci nového projektu „Nová řešení starých problémů - výměna nových typů přístupů v oblasti romské integrace“.  Navzdory koronarovirové epidemii se nám podařilo realizovat hned několik projektových aktivit.

Proběhlo první mezinárodní setkání se všemi partnerskými organizacemi, na kterém byly určeny cíle a způsob implementace projektu všemi účastníky.

Dále se uskutečnil on-line trénink zaměřený na komunikační dovednosti, kde jsme se  my i partneři dozvěděli o nových trendech v  NNO marketingu a komunikaci. Tyto nové znalosti nám pomohou efektivněji sdílet informace se širokou veřejností.

Novinkou mezi projektovými aktivitami se stal tzv. project market (projektový trh). Jeho cílem je výměna dobrých zkušeností z oblasti projektů zaměřených na romskou inkluzi. Od prosince 2020 se všechny partnerské organizace soustředili na prezentaci dvou až čtyř „dobrých příkladů z praxe“, které se budou v dubnu 2021 nabízet mezi všemi partnerskými organizacemi. Každá organizace si následně vybere projekt, který se jim bude nejvíce hodit a začne s implementací ve své zemi.

Jak bude probíhat projekt NStOP v roce 2021? Sledujte naše webové nebo facebookové stránky pro aktuální informace.

#EEANorwayGrants   #FundforRegionalCooperation

Project is funded through EEA and Norwegian Grants for Regional Cooperation. The EEA and Norway Grants are funded by Iceland, Liechtenstein and Norway. (Projekt „Nová řešení starých problémů - výměna nových typů přístupů v oblasti romské integrace“ je financován Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím Fondu pro regionální spolupráci a Norska.)

Nová řešení starých problémů: Zahajovací setkání se všemi partnery

#EEANorwayGrants   #FundforRegionalCooperation

Ve dnech 17. a 18. září 2020 se projektový tým sešel v online podobě v rámci zahájení nového projektu „Nová řešení starých problémů – výměna nových typů přístupů v oblasti romské integrace“.

Číst dál...

sledujte facebook

Slovo 21, z. s.
Blanická 15
120 00 Praha 2
IČ 69343951

 

www.slovo21.cz
www.khamoro.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook icon 325x325   youtube logo

khamoro zaverecna zprava

 

O nás

Slovo 21 z.s. je nevládní nezisková organizace, která začala působit v Praze roku 1999. Naše práce by se dala rozdělit do dvou hlavních větví – aktivity, které se snaží celkově zlepšit postavení Romů v Česku a ty, které se zaměřují na cizince ze třetích států.

Vznik organizace je spjat především s počátky Světového romského festivalu Khamoro - ostatně ten je dodnes nejznámějším projektem Slova 21. Asi nejznámějším cizineckým integračním projektem je neformální setkávání českých a migrantských rodin Rodina Odvedle, bulletin Slovo pro cizince a o cizincích a projekt Víjejte v ČR. 

Slovo 21 je od počátku organizací, která chce přispět k budování multikulturní společnosti a především k lepšímu soužití kultur nejen v Česku, ale i v Evropě. Slovo 21 neposkytuje sociální služby jako takové. Naší filozofií je aktivovat Romy i cizince a naučit je, jak vybojovat a prosadit svá lidská práva. Zároveň se snažíme bourat zakořeněné předsudky, které lidem jen komplikují život. Bojujeme proti rasismu a xenofobii, snažíme se ochraňovat lidská práva a rozvíjet jejich dodržování a zlepšujeme mediální obraz menšin.

Who are we?

Slovo 21 NGO is a non-governmental non-profit organization, which was established in the year 1999. We have Czechs, Roma and members from various continents working for us. Our work can be divided into two main branches - activities to support the Roma, and activities focusing on foreigners.

Since the beginning, we are an organization which aims at building a multicultural society and mainly at a better coexistence of cultures not only in the Czech Republic, but in Europe in general. Our organization does not offer social services as such. Our philosophy is to activate the Roma and foreigners and to teach them how to fight and stand up for their human rights. Our goal is also to destroy the deeply rooted prejudices, which tend to complicate the lives of many.